Universitair docent gegevensbeschermings- & privacyrecht

Universitair docent gegevensbeschermings- & privacyrecht

Geplaatst Deadline Locatie
13 nov 8 dec Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 8 dec 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

We zijn op zoek naar een enthousiaste collega die (binnenkort) gepromoveerd is.

Als universitair docent (UD) verzorg je (vooral online) onderwijs aan master studenten op het gebied van het privacy- en gegevensbechermingsrecht, in het bijzonder op het gebied van de (U)AVG (en ePrivacyregelgeving). Je wordt actief betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe cursussen in dit rechtsgebied en wordt actief betrokken bij de doorontwikkeling van de cursussen die momenteel lopen in de Master Gegevensbescherming en Privacyrecht. Hierbij wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij jouw interesses en expertise. Tevens zul je masterscripties begeleiden. Daarnaast verricht je zelfstandig wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het privacy- en gegevensbeschermingsrecht, uitmondend in wetenschappelijke publicaties.

Je komt te werken in de sectie Gegevensbescherming en Privacyrecht. Deze sectie is onderdeel van de afdeling Privaatrecht van de faculteit Rechtsgeleerdheid en bestaat uit twee hoogleraren (per 1 juni 2023), drie UD’s, een docent-onderzoeker die tevens promoveert een promovenda en drie docenten die met name in de praktijk werken. Verder worden de buitenpromovendi eveneens actief betrokken bij de sectie alsmede onze student-assistent(en).

We zijn op zoek naar een enthousiaste collega die wil meebouwen aan deze jonge en enthousiaste onderzoeksgroep en ons onderwijsprogramma op het gebied van het dynamische en maatschappelijk belangrijke privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Daarbij werken we samen met collega’s uit verschillende rechtsgebieden en uit andere faculteiten, zoals specialisten in artificiële intelligentie of data science van de faculteit Bètawetenschappen.

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

Je beschikt over een afgeronde opleiding Rechtsgeleerdheid en bent (bijna) gepromoveerd bij voorkeur op het gebied van gegevensbescherming of privacyrecht of een aanpalend rechtsgebied.

Je hebt aantoonbare ervaring met het privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Daarnaast heb je affiniteit met vernieuwing in het wetenschappelijk afstandsonderwijs, in het bijzonder het gebruik van ICT. Je bent resultaatgericht met een proactieve instelling. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk en je weet je voorstellen op overtuigende manier te presenteren zowel in het Nederlands als het Engels. Je bent in het bezit van de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) of bereid dit binnen korte tijd te behalen.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: tijdelijk voor de duur van 1,5 jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd bij goed functioneren.

Salaris

Het salaris wordt afhankelijk van opleiding en ervaring vastgesteld overeenkomstig schaal 11-12 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 6.737,= bruto per maand bij een volledig dienstverband. Afhankelijk van opleiding en werkervaring is plaatsing in een aanloopschaal mogelijk.

Standplaats:

Heerlen. De Open Universiteit faciliteert hybride werken, waarbij er zowel thuis als op kantoor gewerkt wordt. Bij een fulltime dienstverband ben je minimaal twee dagen per week aanwezig op de campus in Heerlen.

Werkgever

Open Universiteit

Flexibel studeren overal in Nederland en Vlaanderen

De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren 17.000 studenten en werken meer dan 850 medewerkers. De OU heeft 16 studiecentra in Nederland en België). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in vakinhoudelijk onderzoek op acht wetenschapsgebieden, maar ook in onderzoek in een multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

Afdeling

Faculteit Rechtswetenschappen

De faculteit Rechtswetenschappen (RW) heeft ruim 100 medewerkers en groeit en vernieuwt sterk. Binnen deze dynamische omgeving worden initiatief en doortastendheid op prijs gesteld en er is volop ruimte voor de verwezenlijking van goede ideeën over bijvoorbeeld toegepast en fundamenteel onderzoek, de bachelor en masteropleidingen en post-initieel onderwijs. Er zijn twee vakgroepen: de vakgroep Privaatrecht en de vakgroep Publiekrecht. Onderwijs en onderzoek worden ondersteund vanuit het Bureau Onderwijs en Onderzoek (BOO).

De kern van het juridisch onderwijs bestaat uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.B) en de masteropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.M) met vijf afstudeervarianten (privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht, staatsrecht & rechtstheorie en Europees & internationaal recht). Daarnaast zijn er schakelprogramma’s. Ook verzorgt de faculteit zowel in de bachelor, de master als in het PhD-programma enkele cursussen in samenwerking met buitenlandse partners (waaronder de FernUni in Hagen, Duitsland en de UNED in Madrid, Spanje) in het strategisch partnerschap EDELNet. De faculteit is in september 2022 gestart met de eerste Nederlandse masteropleiding Gegevensbescherming en Privacyrecht. Deze masteropleiding heeft per 2023 twee startmoment

De faculteit vindt onderwijsvernieuwing belangrijk en loopt binnen de OU voorop met de ontwikkeling van ‘serious games’, podcasts en andere innovatieve vormen van online begeleiding. F2F-onderwijs wordt echter beslist niet vergeten: de studiecentra worden goed benut voor verschillende typen onderwijs. Bij onderwijsontwikkeling en onderwijsvernieuwing werken docenten van de faculteit nauw samen met collega’s van het onderwijskundig expertisecentrum van de OU, het ECO. Het onderwijs wordt door studenten goed gewaardeerd: de faculteit Rechtswetenschappen staat op de eerste plaats in de Nationale Studenten Enquête 2021 en op de gedeelde eerste plaats in de Studiekeuzegids van 2021.

Rechtswetenschappen heeft een vakgebiedoverstijgend onderzoeksprogramma, ‘Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving’. Het accent van het onderzoek ligt op het positieve recht, maar de faculteit heeft ook een sterke groep Empirical Legal Studies (met hoogleraren ELS, criminologie. politiewetenschappen en rechtsantropologie) en rechtstheorie. Er zijn tien fulltime promovendi en acht postdocs werkzaam aan de faculteit. Daarnaast zijn er veel buitenpromovendi. De OU neemt evenals de zusterfaculteiten sinds juli 2019 deel aan het Sectorplan Rechtsgeleerdheid, in het bijzonder het speerpunt Transformatieve werking van globalisering in recht in Nederland (met de UvA, UvT en UM). Ook werken we samen met andere faculteiten en instellingen in onderzoek en valorisatie.

Specificaties

  • Universitair docent
  • Recht
  • 30.4—37.9 uur per week
  • max. €6737 per maand
  • Gepromoveerd
  • FAC/RW/23123

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou