senior onderzoeker / associate lector muziek & technologie

senior onderzoeker / associate lector muziek & technologie

Geplaatst Deadline Locatie
13 nov 26 nov Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 26 nov 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

De senior onderzoeker initieert, verricht en begeleidt onderzoek naar
de ontwikkeling, toepassing en impact van technologie in het domein van muziek

Functieomschrijving

Het onderzoek richt zich op nieuwe vormen van muzikale expressie, moet leiden tot een bredere toegankelijkheid van muziekonderwijs, en muziekstudenten meer kansen bieden op betekenisvol werk in de culturele sector. De persoon die we zoeken draagt bij aan het onderwijs van het conservatorium (o.a. op het gebied van compositie en muziekproductie, live elektronica, elektronische dansmuziek en filmmuziek) en zet zich tevens zich in voor een verdere verspreiding van nieuwe kennis en vaardigheden in het artistieke werkveld.

De senior onderzoeker:

 • stelt concrete projecten voor, die relevant zijn voor alle afdelingen van het conservatorium en eventueel ook voor andere academies binnen de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK)
 • vormt/onderhoudt een netwerk van instellingen, organisaties en personen in Nederland en daarbuiten
 • draagt bij aan de werving van fondsen voor dergelijke projecten, in samenspraak met de lector van het CvA en/of lectoren van andere academies en het AHK Research Centre
 • voert deze projecten uit en/of geeft leiding aan de uitvoering van onderzoekstaken door docenten, (junior) docent-onderzoekers en (master-)studenten
 • begeleidt studenten, promovendi en postdocs bij hun onderzoek, voor zover dit tot het domein van de senior-onderzoeker behoort
 • rapporteert en publiceert de resultaten van het eigen onderzoek in relevante vakbladen, platforms, tijdschriften, media.
 • verzorgt lezingen, presentaties, workshops, treedt op bij symposia, conferenties en seminars.
 • werkt wetenschappelijke en/of vakpublicaties uit en begeleidt onderzoekers bij de uitvoering van onderzoek en de voorbereiding van publicaties
 • neemt geregeld deel aan overleg met andere onderzoekers en onderzoeksbegeleiders
 • rapporteert aan de lector

De senior onderzoeker draagt verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van een van de vier thema’s van het lectoraat Muziek van het Conservatorium van Amsterdam. ‘Associate lector’ is een alternatieve functietitel, die deze verantwoordelijkheid weerspiegelt.

Specificaties

Conservatorium van Amsterdam

Functie-eisen

De senior onderzoeker beschikt over:

 • brede en/of specialistische theoretische en toepassingsgerichte kennis op het gebied van muziektechnologie
 • kennis van meest recente ontwikkelingen in het internationale werkveld (muziekindustrie) in relatie tot muziektechnologie en/of (digitale) technologie in het algemeen, in onderzoek en praktische toepassing
 • een afgerond PhD of PD-traject
 • inzicht in de inhoudelijke aansluiting van het eigen onderzoeksgebied met andere disciplines en de daarop van invloed zijnde ontwikkelingen
 • uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden
 • vaardigheid in het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe inzichten, baanbrekende ideeën en innovatieve onderzoeksmethoden
 • vaardigheid in het opzetten van onderzoek, in aansluiting op ontwikkelingen en behoeften van het onderwijs en het werkveld op de korte en middellange termijn
 • vaardigheid in het communiceren en delen van onderzoeksresultaten, via bestaande en/of nieuwe kanalen
 • vaardigheid in ondersteuning van het onderwijs en van de uitvoering van de onderzoeksagenda van de AHK.
 • vaardigheid in de toeppassing en ontwikkeling van de eigen kennis en kunde, in de context van het eigen praktijkgerichte onderzoek

Arbeidsvoorwaarden

Het CvA biedt prettige arbeidsomstandigheden op een mooie locatie, centraal gelegen in Amsterdam. De functie is gewaardeerd binnen functieschaal 13 (onderzoeker D, maximaal € 6997,66 bruto per maand bij volledig dienstverband). Aanstelling en honorering vinden plaats volgens de cao-hbo. De inschaling is mede afhankelijk van opleiding, ervaring en laatstgenoten salaris. Het betreft een aanstelling per 1 januari 2024 voor de periode van vier jaar, met een proeftijd van twee maanden. De aanstellingsomvang bedraagt 0,3 fte.

Werkgever

Het Conservatorium van Amsterdam (CvA) leidt musici op voor het nationale en internationale werkveld. Het biedt daartoe bachelor- en masteropleidingen in klassieke muziek, jazz- en popmuziek, de ‘Amsterdam Electronic Dance Academy’ (AEMA), de Opleiding Docent Muziek en een afdeling Jong Talent. Met dit complete aanbod vormt het CvA niet alleen een afspiegeling van het actuele muzieklandschap, maar speelt het ook een actieve rol in het vormgeven van het nationale en internationale muziekleven, nu en in de toekomst. Het CvA heeft een excellent docentencorps en een populatie van ongeveer twaalfhonderd studenten. Tevens beschikt het over een lectoraat dat onderzoek initieert en uitvoert. Het conservatorium maakt deel uit van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Maak hier alvast kennis met een aantal van onze medewerkers en studenten.

Afdeling

Het lectoraat Muziek vormt de onderzoekseenheid van het CvA, en fungeert als een verbindende schakel tussen alle afdelingen Klassiek, Jazz, Pop, Oude Muziek en Docent Muziek. Het werkt bovendien nauw samen met de lectoraten van de andere faculteiten van de AHK. Het CvA financiert tevens de leerstoel Jazz en Improvisatiemuziek aan de Universiteit van Amsterdam.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Lector; Universitair hoofddocent
 • Techniek; Taal en cultuur
 • max. 12 uur per week
 • max. €6997 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT CVA 20231113

Werkgever

Conservatorium van Amsterdam

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Oosterdokskade 151, 1011 DL, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou