Junior secretaris examencommissie EST TLS

Junior secretaris examencommissie EST TLS

Geplaatst Deadline Locatie
16 nov 6 dec Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 6 dec 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Vertaal jij voor ons onderwijs de juridische regels en kaders naar de dagelijkse praktijk van studenten, docenten en bestuur?

Functieomschrijving

Jouw functie
Kom jij ons team van secretarissen voor de Examencommissie van Tilburg Law School (TLS) versterken? TLS telt momenteel twee secretarissen, werkzaam voor de facultaire Examencommissie. De faculteit zoekt nu een junior secretaris die als derde het team wil komen versterken en ondersteunen. Als secretaris ben je de schakel tussen de Examencommissie enerzijds en studenten, docenten, het College van Beroep voor de Examens, de studentendecanen, onderwijscoördinatoren en andere medewerkers van Tilburg Law School anderzijds. 

Het werk als secretaris voor de Examencommissie is zeer divers. Op een dag kun je bijvoorbeeld de wekelijkse vergadering inhoudelijk voorbereiden of notuleren, daarna enkele besluiten of verweerschriften opstellen en een memo schrijven om vervolgens een hoorzitting van de Examencommissie dan wel een beroepszaak bij het CBE actief bij te wonen. 
Door het jaar heen werk je ook aan grotere opdrachten als het jaarverslag, het opstellen en implementeren van de Regels en Richtlijnen. Daarnaast adviseer je gevraagd en ongevraagd de Examencommissie, maar ook docenten en studenten over beleidsmatige dan wel juridische kwesties.

Naast dit reguliere werk zijn er nog een tweetal zaken die spelen voor de secretarissen. Ten eerste is binnen TLS een Fraudekamer ingesteld. Dit is een speciale commissie die zich voor de Examencommissie bezighoudt met mogelijke fraudegevallen, een fenomeen dat toeneemt door de introductie van Large Language Models als ChatGPT en door online tentaminering van studenten. Ten tweede bereidt de universiteit een harmonisatie van onderwijs gerelateerde regelingen voor.
De secretarissen spelen een rol bij de opstelling van de geharmoniseerde regelingen en de invoering bij TLS. Als junior secretaris ondersteun je de Examencommissie bij deze werkzaamheden, tezamen met de twee senior secretarissen. De precieze onderlinge werkverdeling wordt in onderling overleg bepaald.

Als jurist weet je dat de verantwoordelijkheden van de Examencommissie zijn gebaseerd op de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek en zich richten op de examens binnen de opleidingen van Tilburg Law School. Besluiten van de Examencommissie staan open voor een bezwaar- en beroepsprocedure.

Je werkt met je collega secretaris in de dynamische werkomgeving van het EST in een team van hardwerkende en collegiale professionals. Net als in de wekelijkse vergadering van de Examencommissie heerst er een informele sfeer, waarin professionaliteit, humor en openheid belangrijk zijn. We proberen te zorgen voor een goede werk/privé balans.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Jouw kwalificaties 
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega met een afgeronde juridische opleiding (hbo- of wo-bachelor of wo-master), die daarnaast:

•    Zelfstandig en proactief werkt, collegiaal is en gericht is op verbinding; 
•    Snel kan schakelen tussen diverse partijen, veel verschillende taken simultaan kan uitvoeren    en goed procesmatig kan werken; 
•    Stressbestendig is, goed kan omgaan met deadlines en nauwkeurig werkt;
•    Uitstekende communicatieve vaardigheden heeft plus goede en aantoonbare kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;

Jouw talenten

  •  Je toont persoonlijk leiderschap: je neemt verantwoordelijkheid voor je werk en loopbaan, en beschikt over goede zelfkennis.  
  •  Je hebt teamspirit: je voelt je onderdeel van een team en geeft hier uiting aan door middel van samenwerking, het delen van kennis en ervaringen, en het bijdragen aan een open en inclusieve werkomgeving.

Arbeidsvoorwaarden

Ons aanbod 
Het betreft een functie voor 0.8 fte (32 uur per week) van de volledige werktijd. 

Het salaris bedraagt minimaal €3.377  en maximaal €4.640 bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Secretaris 2 en salarisschaal 9 van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring.  

Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 maanden. Na afloop wordt gekeken of er, bij voldoende financieringsruimte, een verlenging mogelijk is. 

Je hebt recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het bruto jaarinkomen. Als je 40 uur per week werkt, ontvang je 41 vakantiedagen per jaar.

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden. We vinden flexibiliteit, professionele en persoonlijke ontwikkeling en goede secundaire arbeidsvoorwaarden belangrijk. We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei voorzieningen en regelingen om de balans tussen werk en privé optimaal te houden. Ook kun je tal van trainingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling. 

Tilburg University hecht waarde aan een open en inclusieve cultuur. We omarmen diversiteit en stimuleren de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We richten ons op het creëren van gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten en streven ernaar om inclusief te zijn, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap.

Tilburg University heeft een levendige campus in een prachtige groene omgeving, die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen jou uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Specificaties

  • Ondersteunend personeel (secretarieel, administratief, facilitair)
  • 21988

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou