Promovendus: Effectiviteit van Subsidieverstrekking (1 fte)

Promovendus: Effectiviteit van Subsidieverstrekking (1 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
27 nov 5 dec Leiden

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 5 dec 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

De afdeling Staats- en bestuursrecht van het Instituut voor Publiekrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden heeft een vacature voor een

Promovendus: Effectiviteit van Subsidieverstrekking (1 fte)
Vacaturenummer 14269

Functieomschrijving

De financiële middelen van de overheid zijn schaars. Daarom is het van belang dat subsidiegeld effectief wordt besteed. Uit meerdere onderzoeken, bijvoorbeeld van de Algemene Rekenkamer, blijkt dat overheden hiervoor nog onvoldoende aandacht hebben.

Wij zijn op zoek naar een promovendus die onderzoek wil doen naar de vraag of, en zo ja, onder welke voorwaarden, het mogelijk is om effectiviteit onderdeel te laten zijn van de rechtmatigheid van de subsidierelatie tussen de subsidieverstrekker (de overheid) en de subsidieontvanger.

Effectiviteit kan op verschillende manieren een rol spelen bij subsidies. Bij het vaststellen van subsidiebeleid en -regelgeving is allereerst de vraag of met een subsidie het beoogde doel kan worden bereikt en zo ja, welke subsidievorm daarvoor het meest geschikt is. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het verschil tussen het verstrekken van een subsidie door middel van een tender of op basis van het uitgangspunt ‘wie het eerst komt eerst maalt’, maar ook het verschil tussen subsidie in de vorm van een lening of ‘gift’. Daarnaast is de periodieke evaluatie van subsidieregelingen en -beleid van belang. Dergelijke evaluaties zijn van belang als bewijs voor effectief beleid; als basis voor effectiever en efficiënter beleid; als basis voor verbetering van ander beleid; en als basis voor goede verantwoording.
Verder kan in het kader van de effectiviteit van individuele subsidieverstrekkingen zowel worden gekeken of het geld is uitgegeven (financiële eindafrekening) als of het beoogde doel van de subsidie is bereikt. Bijzonder aandachtspunt daarbij is het spanningsveld tussen het streven naar een zo efficiënt mogelijk besteding van overheidsmiddelen enerzijds en de (hernieuwde aandacht voor) evenredig en responsief van overheidshandelen anderzijds.

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is een aantal mogelijkheden opgenomen die in theorie kunnen bijdragen aan het vergroten van de effectiviteit van het subsidie-instrument. Er is echter weinig bekend of en zo ja hoe dit in de praktijk wordt geëffectueerd. Het promotieonderzoek zal dan ook niet alleen bestaan uit een juridisch-dogmatisch onderzoek (bestuderen wetsgeschiedenis, literatuur en jurisprudentie), maar zal ook gedeeltelijk empirisch van aard zijn.

Ten slotte zal het onderzoek deels een interdisciplinair karakter hebben waarbij getracht wordt het al bestaande bestuurskundige onderzoek naar de effectiviteit van de besteding van publieke middelen te verbinden met het subsidierecht. Daarom worden zowel kandidaten met een (bijna) afgeronde masteropleiding Rechtsgeleerdheid als kandidaten met een (bijna) afgeronde masteropleiding Bestuurskunde uitgenodigd om te reageren.

U verricht promotieonderzoek binnen de afdeling Staats- en bestuursrecht. Bijzonder aan dit promotietraject is dat het onderzoek wordt gesponsord door de provincie Zuid-Holland. Er is dus een substantiële interesse in dit onderwerp in de bestuurspraktijk. De promovendus zal onafhankelijk onderzoek verrichten en zal daarbij gebruik kunnen maken van praktijkcasus bij de partners in het project Financieren in Netwerken (https://www.financiereninnetwerken.nl/).

De werkzaamheden
 • Het gaat om een fulltime functie (38 uur per week) voor vier jaar voor de uitvoering van een promotieproject onder de titel: Effectiviteit van Subsidieverstrekking. Het onderzoek moet aan het eind van de aanstellingsperiode uitmonden in een dissertatie.
 • De beoogde begeleiders van het promotieonderzoek zijn mr. dr. A. Drahmann (Universiteit Leiden), prof. dr. A.C.M. Meuwese (Universiteit Leiden) en prof. mr. J.E. van den Brink (Universiteit van Amsterdam).
 • Naast het verrichten van het onderzoek, verzorgt u ongeveer 10% van de tijd onderwijs op het gebied van het staats- en bestuu

Specificaties

Universiteit Leiden

Functie-eisen

Uw profiel
 • Een met goede studieresultaten afgeronde universitaire masteropleiding Rechtsgeleerdheid (voorkeursspecialisatie staats- en bestuursrecht), en/of Bestuurskunde; kandidaten met een juridische achtergrond hebben affiniteit met bestuurskunde en vice versa;
 • aantoonbare belangstelling voor het raakvlak tussen wetenschap en praktijk;
 • talent voor, en idealiter enige ervaring met, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;
 • belangstelling voor de werking van het recht in de rechtspraktijk;
 • goede communicatieve vaardigheden om theoretische kennis te ontsluiten en delen met de rechtspraktijk.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden
 • Aanstelling als promovendus conform de cao Nederlandse Universiteiten. In eerste instantie krijg je een dienstverband van een jaar. Daarna kan het dienstverband met drie jaar verlengd worden; met het oog op die verlenging vindt aan het einde van het eerste jaar een evaluatie plaats waarin gekeken wordt naar de promovendi-opleiding, naar de haalbaarheid van het proefschrift, en naar de progressie in didactische kwaliteiten;
 • Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 2.541,- en maximaal € 3.247,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal P);
 • Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kun je hier nalezen;
 • Samenwerking in een enthousiast en professioneel team aan een gefinancierd onderzoeksproject met grote maatschappelijke relevantie;
 • Veel vrijheid, flexibiliteit en verantwoordelijkheid: je krijgt alle ruimte om je talent verder te ontwikkelen;
 • Deelname aan het opleidingsprogramma voor promovendi.

Werkgever

Universiteit Leiden

De faculteit
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid is gevestigd in Leiden en Den Haag en is met ruim 6500 studenten en ongeveer 650 medewerkers een van de grootste faculteiten van Nederland. De faculteit richt zich op innovatief multidisciplinair onderzoek en een steeds vernieuwend onderwijsaanbod aan de hand van maatschappelijke vraagstukken. Onze faculteit is groot genoeg om nationaal en internationaal het verschil te maken en klein genoeg om persoonlijk onderwijs te bieden. Zo leveren we dagelijks een bijdrage aan een veilige en duurzame wereld. Impact met recht! Zie voor meer informatie https://www.universiteitleiden.nl/rechtsgeleerdheid.

Afdeling

Onze afdeling
De afdeling Staats- en bestuursrecht maakt deel uit van het Instituut Publiekrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Zie voor meer informatie https://www.universiteitleiden.nl/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-publiekrecht/staats-en-bestuursrecht.

Specificaties

 • Financiën
 • €2770—€3539 per maand
 • Universitair
 • 14269

Werkgever

Universiteit Leiden

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Leiden, 2312TT, Leiden

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou