Senior beleidsadviseur Internationalisering

Senior beleidsadviseur Internationalisering

Geplaatst Deadline Locatie
28 nov 17 dec Leiden

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 17 dec 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

De directie Strategie en Academische Zaken (SAZ) zoekt een

Senior beleidsadviseur Internationalisering (0.8 - 1.0 fte)

Functieomschrijving

Als senior beleidsadviseur internationalisering heb je een veelzijdige functie waarin je in aanraking komt met uiteenlopende onderwerpen. Samen met je teamleider en collega’s uit het international affairs team adviseer je de organisatie over een breed spectrum van onderwerpen op het gebied van internationalisering van onderwijs, onderzoek en de werving/ontwikkeling van internationaal talent binnen de organisatie. Je eerste prioriteit is de doorontwikkeling en implementatie van een internationaliseringsagenda voor de Universiteit Leiden die voortvloeit uit het nieuwe strategisch plan in nauwe afstemming met betrokkenen binnen faculteiten, expertisecentra, directies binnen het Bestuursbureau en de andere teams binnen SAZ.

Als strategisch adviseur volg je politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op regionaal, landelijk en internationaal (EU) niveau t.a.v. de internationalisering van hoger onderwijs en onderzoek. Denk aan beleidsthema’s zoals het Europese Universiteiten initiatief, internationale studenten mobiliteit, Europese onderwijs/onderzoeksprogramma’s en mondiale ontwikkelingen en vraagstukken m.b.t. internationale samenwerking. Je bent proactief in het volgen van ontwikkelingen op de onderwerpen in je portefeuille en je bent op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op andere terreinen van SAZ. Daardoor ben je in staat kansen in kaart te brengen en te verbinden met strategische keuzes.

Je bent een all-round beleidsmedewerker die naast een snelle pen en goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, resultaatgericht aan de slag gaat. De combinatie van ontwikkeling en uitvoering van het universitair strategisch beleid op het terrein van internationalisering vraagt een dynamische, interactieve aanpak in het afstemmen met interne en externe belanghebbenden met een sterke organisatorische component.

Daarbij heb je oog voor de belangen van en consequenties voor alle betrokkenen en weegt die op een zorgvuldige manier af in je voorstellen. De werkzaamheden zijn:
 • Het volgen van nationale en internationale ontwikkelingen t.a.v. de internationalisering van onderzoek- en onderwijsbeleid en het vertalen daarvan voor de universiteit;
 • Ontwikkeling en uitvoering van het universitair strategisch beleid op het terrein van internationalisering met als prioriteit de doorontwikkeling van een internationaliseringsagenda in het kader van het nieuwe strategische plan.
 • Het afstemmen met interne en externe belanghebbenden, het begeleiden van het besluitvormingsproces en het monitoren van de implementatie van vastgestelde beleidsmaatregelen.
 • (Ondersteuning van het College bij de) vertegenwoordiging van de Universiteit Leiden op het gebied van internationalisering in binnen- en buitenland, met inbegrip van het onderhouden en versterken van het internationale relatie-netwerk van de universiteit;
 • Ondersteuning van bestuurlijke overleggen op het gebied van internationalisering;
 • Namens de universiteit uitdragen van beleidsvoornemens en standpunten in diverse beleids- en besluitvormingsgremia binnen en buiten de universiteit.
 • Adviseren t.a.v. een breed spectrum aan formele verzoeken tot internationale samenwerking gericht aan het College van Bestuur.

Specificaties

Universiteit Leiden

Functie-eisen

Je profiel
 • In het bezit van een academische opleiding;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring en relevante kennis op het gebied van internationalisering in het hoger onderwijs met een bijbehorend netwerk;
 • Ervaring met complexe beleidsprocessen waarin verschillende belangen moeten worden afgewogen;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie, in het Nederlands en het Engels;
 • Analytisch en numeriek sterk, kan verbanden leggen op basis van complexe informatie;
 • Ervaring met projectmatig werken en sterke organisatorische vaardigheden;
 • Proactief en resultaatgericht;
 • Gericht op samenwerking en creëren van draagvlak;
 • Je hebt ervaring in het opereren in een complexe organisatorische context;
 • Ervaring in het buitenland, kennis van Europese beleidsprocessen, evenals een netwerk in Brussel strekt tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden

Beschrijving organisatie
Het Bestuursbureau ondersteunt het College van Bestuur en draagt zorg voor de voorbereiding van beleid en de uitvoering van besluiten. Hierbij onderhoudt het Bestuursbureau nauwe relaties met faculteiten en expertisecentra. Zie voor meer informatie de website van het Bestuursbureau.

De directie Strategie en Academische Zaken (SAZ) is onderdeel van het Bestuursbureau en staat onder leiding van de directeur SAZ. De directie ondersteunt het College van Bestuur en faculteiten op het gebied van strategische ontwikkeling van de universiteit in onderwijs, onderzoek, impact en valorisatie, duurzaamheid, internationalisering, subsidie-advies en diversiteit & inclusiviteit. Het signaleren van nationale en internationale ontwikkelingen in het hoger onderwijs is een belangrijke taak van de directie. SAZ adviseert en ondersteunt bij het formuleren, vormgeven, monitoren, evalueren en bijsturen van strategie en beleid en werkt daarbij samen met collega's uit de hele universiteit. Daarnaast is SAZ verantwoordelijk voor subsidie-advies voor nationale en Europese programma’s. In voorkomende gevallen is SAZ verantwoordelijk voor de aansturing van strategische programma’s en projecten zoals op dit moment ‘Leiden Research Support’ en de ‘implementatie onderwijsvisie’.

Wij bieden
Wij bieden jou een plek in een ambitieus en plezierig team. Je krijgt de kans om bij te dragen en het voortouw te nemen in de netwerkvorming rondom de Universiteit. Deze functie is zeer afwisselend met een variëteit aan werkzaamheden en onderwerpen.

Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten, in eerste instantie voor de duur van een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € min 6002,- en maximaal € 7305,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 13).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kun je nalezen op de website.

Het beleid van de Universiteit Leiden is erop gericht de arbeidsmobiliteit binnen de universiteit te stimuleren. In dit kader word je - bij een vast dienstverband - in de functie benoemd voor een periode van vier jaar. Uiteraard betekent dit dat de Universiteit Leiden zich met jou verantwoordelijk acht voor de zorg voor een passend vervolg van je loopbaan na deze periode, hetzij in deze functie hetzij in een functie elders.

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Specificaties

 • Beleid- en staf
 • 32—40 uur per week
 • €6002—€7305 per maand
 • Universitair
 • 14317

Werkgever

Universiteit Leiden

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Rapenburg 70, 2311EZ, Leiden

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou