Promovendus ‘Why wait? (Cost)effectiveness of an online transdiagnostic therapy for patients and their loved ones’

Promovendus ‘Why wait? (Cost)effectiveness of an online transdiagnostic therapy for patients and their loved ones’

Geplaatst Deadline Locatie
18 jan 18 feb Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 18 feb 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Ben je geïnteresseerd in de impact van een online positieve psychologie interventies voor mensen met psychische problemen en hun naasten? En wil je iets aan de wachtlijstproblematiek doen? Dan is deze PhD-positie wellicht iets voor jou.

De druk op de geestelijke gezondheidszorg is groot, met lange wachtlijsten tot gevolg. Dit is problematisch, aangezien een lange wachttijd voor de start van een psychologische behandeling, een negatieve voorspeller is van verbetering en herstel en geassocieerd is met meer uitval tijdens de behandeling. Om de gezondheidszorg toegankelijk te houden, moet de focus liggen op het bieden van passende zorg. Een stepped-care benadering en eHealth hebben een prominente plaats gekregen in het Integraal Zorgakkoord (IZA). In de komende jaren zal de focus meer dan ooit komen te liggen op hybride zorg, omdat dit bijdraagt aan het duurzamer maken van de gezondheidszorg. Aangezien er geen kortetermijnoplossing is voor het verminderen van wachtlijsten, is de volgende stap om te onderzoeken of het aanbieden van een transdiagnostische positieve psychologie interventie tijdens de wachttijd de bestaande behandelprotocollen verbetert, de uitval vermindert en de behandeltijd verkort.

Het doel van het promotietraject is om door middel van een single-case design en een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep (RCT), de (kosten)effectiviteit van een online transdiagnostische positieve psychologie interventie voor patiënten én hun naasten tijdens de wachttijd te onderzoeken. De interventie helpt patiënten hun krachten te benutten, wat welbevinden stimuleert en leidt tot een afname van mentale klachten en risicofactoren van psychopathologie. Het aanbieden van dezelfde interventie aan naasten kan het herstel van patiënten verder bevorderen en tevens positieve effecten hebben voor naasten die zelf vaak ook worstelen met psychische klachten. We verwachten dat een interventie tijdens de wachttijd de behandeluitkomsten maximaliseert en kosteneffectief is vergeleken met de standaard zorg.

We zijn op zoek naar een enthousiaste, getalenteerde promovendus die het onderzoeksvoorstel verder uitwerkt en dit project uitvoert. Het betreft een promotietraject waarbij de promovendus nauw zal samen werken met een klinische instelling en een eHealth platform voor het (verder) ontwikkelen van de online interventie. De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften en op internationale congressen. Het geheel moet resulteren in een academisch proefschrift.

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

Eisen

 • Je hebt een relevante master Psychologie of aanverwante masteropleiding afgerond. Je hebt aantoonbare wetenschappelijke interesse en onderzoekskwaliteiten.
 • Je hebt affiniteit met de thematiek rondom implementeren en evalueren van interventies, positieve psychologie, transdiagnostisch werken, (eHealth) interventies en/of kosteneffectiviteitsonderzoek.
 • Je hebt ervaring met wetenschappelijke methoden van kwantitatieve dataverzameling en analyse en bent bereid om je op dit gebied verder te professionaliseren.
 • Je beschikt over zeer goede communicatievaardigheden (schrijven, presenteren en spreken) zowel in het Nederlands als Engels.
 • Je kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken en weet in grote mate zelfstandig onderzoek vorm te geven.
 • Je werkt gestructureerd en beschikt over sterke organisatorische, sociale en logistieke vaardigheden.
 • Je bent resultaatgericht en hebt een proactieve instelling.
 • Je bent gemotiveerd om volgens Open Science standaarden geheel transparant jouw werkzaamheden als wetenschapper uit te voeren.
 • Je beschikt over een uitstekend doorzettingsvermogen en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: voor de duur van 5 jaar.

Salaris
Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig salarisschaal P van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt bij aanvang € 2.770,- bruto per maand bij een volledig dienstverband.

Het betreft een tijdelijk dienstverband voor een periode van 15 maanden. Bij een goede voortgang en goed functioneren wordt dit verlengd tot 5 jaar.

Standplaats
Heerlen.

Je werkt minimaal twee dagen per week op onze campus in Heerlen. Voor de overige dagen geldt dat je in overleg kunt bepalen of je op de campus of vanuit huis werkt. In de periode van afname van onderzoek ben je bereid hiervoor te reizen of vaker dan twee dagen per week op kantoor aanwezig te zijn.

Werkgever

Open Universiteit

Flexibel studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren 17.000 studenten en werken meer dan 850 medewerkers. De OU heeft 16 studiecentra in Nederland en België). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in vakinhoudelijk onderzoek op acht wetenschapsgebieden, maar ook in onderzoek in een multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

Afdeling

Faculteit Psychologie, vakgroep Klinische psychologie

De faculteit Psychologie is sterk in onderwijs, onderzoek en valorisatie. De faculteit biedt een wetenschappelijke bachelor en master Psychologie. De masteropleiding Psychologie heeft vijf varianten: Arbeids- en organisatiepsychologie, Gezondheidspsychologie, Klinische kinder- en jeugdpsychologie, Klinische psychologie en Levenslooppsychologie. Daarnaast maakt de masteropleiding Gezondheidswetenschappen organisatorisch onderdeel uit van de faculteit. Het onderzoek van de faculteit vindt plaats binnen het onderzoeksprogramma ‘Understanding human change in a dynamic, digital era’.

Specificaties

 • PhD
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 30.4 uur per week
 • max. €2770 per maand
 • Universitair
 • AC/FAC/PSY-KP/24005

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou