Universitair docent operations research/wiskunde

Universitair docent operations research/wiskunde

Geplaatst Deadline Locatie
1 feb 31 mrt Breda
De Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW), onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA), verzorgt academisch onderwijs op Bachelor- en Master niveau voor de officiersopleidingen binnen Defensie (zie www.faculteitmilitairewetenschappen.nl). Binnen de FMW richt de capaciteitsgroep Militair Technische Wetenschappen (MTW) zich op technologie, operationele inzet en onderhoud van militaire systemen, en verzorgt het de BSc Militaire Systemen en Technologie (MS&T). Daarnaast wordt academisch onderzoek verricht ten behoeve van kennisopbouw, innovatie en beleidsondersteuning. De FMW/NLDA zoekt een universitair docent Operations Research/Statistiek/AI binnen de sectie Operationele Analyse van de capaciteitsgroep MTW.

Functieomschrijving

 • Geeft colleges Statistiek t.b.v. de Bachelor-opleidingen Krijgswetenschappen (KW) en Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW).
 • Draagt bij aan de ontwikkeling en verzorging van het Bachelor- en Masteronderwijs op het gebied van Operationele Analyse en Kunstmatige Intelligentie (AI).
 • Begeleidt studenten bij afstudeerprojecten.
 • Levert een bijdrage aan de continue vernieuwing van het onderwijs, in het licht van vaktechnische en onderwijstechnische ontwikkelingen.
 • Doet onderzoek binnen onderzoeksprogramma’s van de sectie Operationele Analyse.
 • Draagt bij aan het management van de capaciteitsgroep.

Specificaties

Ministerie van Defensie

Functie-eisen

 • Gepromoveerd of bezig met een promotietraject.
 • Expertise in Operations Research, Statistiek of Kunstmatige Intelligentie (AI).
 • Goede didactische kwaliteiten en ervaring/affiniteit met het onderwijs, aan zowel technische als niet-technische opleidingen. Bij voorkeur beschikt de kandidaat over Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO).
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal.
 • Goede contactuele vaardigheden.
 • Een veiligheidsonderzoek maakt standaard deel uit van de selectieprocedure.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: met uitzicht op vaste aanstelling.

 • Salarisniveau: schaal 12
 • Salarisomschrijving: Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur.
 • Maandsalaris: Min €5.475 – Max. €7.073 (bruto)
 • Dienstverband: Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contractduur: 2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week: 38
 • Maximaal aantal uren per week: 38

Overige arbeidsvoorwaarden

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand. 

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of adv-uren op te bouwen.

Werkgever

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en het Commando Materieel en IT (COMMIT).

Afdeling

Nederlandse Defensie Academie

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) welke beheersmatig is ondergebracht bij het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO). De NLDA omvat de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW), Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM), Koninklijke Militaire Academie (KMA), het Instituut Defensie Leergangen (IDL), Expertise Centrum Leiderschap Defensie (ECLD), Talencentrum Defensie (TCD), het Nederlands Instituut Militaire Historie (NIMH) en een staf.

De NLDA heeft tot doel om de best mogelijke (aspirant)officieren en studenten op te leiden, gereed voor het conflict van morgen. NLDA levert hiervoor opleidingen, trainingen en ondersteuning op het gebied van initiële- en loopbaanopleidingen voor officieren, leiderschapstrainingen en taal/tolk/ vertaaldiensten defensiebreed. De werkzaamheden worden verricht binnen de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA).

De doelstelling van de FMW is het verzorgen van de wetenschappelijke bacheloropleidingen Krijgswetenschappen, Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Systemen & Technologie als onderdeel van de initiële officiersopleiding, en van de wetenschappelijke masteropleiding Military Strategic Studies. De faculteit verzorgt daarnaast onderwijs voor de andere onderdelen van de NLDA; namelijk KIM, KMA, IDL en ECLD. De faculteit voert wetenschappelijk onderzoek met militaire relevantie uit ter onderbouwing van het wetenschappelijk onderwijs. De expertise van de faculteit wordt ook voor andere onderdelen van Defensie en organisaties ingezet.

De FMW wordt geleid door het faculteitsbestuur, dat wordt voorgezeten door de decaan en dat daarnaast twee leden kent, een portefeuillehouder onderzoek en een portefeuillehouder onderwijs. De FMW omvat 3 capaciteitsgroepen die worden geleid door een hoogleraar. De capaciteitsgroepen zijn: Krijgswetenschappen (KW), Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW) en Militaire Technische Wetenschappen (MTW). Vanuit deze capaciteitsgroepen wordt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek bewaakt en het onderwijs en onderzoek voorbereid en uitgevoerd.

Het onderzoek van de FMW is belegd binnen 3 Research Centres. Binnen deze groepen vindt niet alleen onderzoek plaats, maar worden ook symposia en andere onderzoeksgerelateerde evenementen georganiseerd. 

Additionele informatie

Conform de interne procedures worden als eerste medewerkers met een dienstverband bij het Ministerie van defensie in beschouwing genomen. Wanneer blijkt dat er geen geschikte interne kandidaat geselecteerd kan worden, worden externe belangstellenden in beschouwing genomen.

Wij zijn wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid. Een diversiteit in denkwijzen, perspectieven en kwaliteiten draagt bij aan het behalen van onze missie ‘Beschermen wat ons dierbaar is’. Onze voorkeur gaat daarom uit naar nieuwe collega’s die bijdragen aan de diversiteit binnen Defensie.

Wij zetten ons in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister, dan nodigen we ook jou uit om te reageren.

Voor meer informatie over deze vacature:

Professor. Herman Monsuur (H.Monsuur@mindef.nl ; 06-53404416)

Professor. Robert van de Ketterij (RG.vd.Ketterij@mindef.nl ; 06-83511387)

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer Hans Alewijnse, P&O Adviseur (JC.Alewijnse.02@mindef.nl)

Jouw sollicitatiegegevens worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart.

Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie.

Specificaties

 • Universitair docent; Onderwijs; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Gedrag en maatschappij; Techniek; Economie
 • max. 38 uur per week
 • €5475—€7073 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT MVD 20240201

Werkgever

Ministerie van Defensie

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Kasteelplein 10, 4811 XC, Breda

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Ministerie van Defensie). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Wij zetten ons in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister, dan nodigen we ook jou uit om te reageren.

Jouw sollicitatiegegevens worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart.

Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Wij zetten ons in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister, dan nodigen we ook jou uit om te reageren.

Jouw sollicitatiegegevens worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart.

Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie.

Solliciteer uiterlijk op 31 mrt 2024 23:59 (Europe/Amsterdam).