Unithoofd Eerstelijnsvervolgopleidingen

Unithoofd Eerstelijnsvervolgopleidingen

Geplaatst Deadline Locatie
8 feb 7 apr Nijmegen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 7 apr 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Als unithoofd Eerstelijnsvervolgopleidingen adviseer en informeer je het afdelingshoofd Eerstelijnsgeneeskunde over het strategisch beleid ten behoeve van de Eerstelijnsvervolgopleidingen. Doordat je onderdeel uitmaakt van het dagelijks bestuur van de afdeling krijg je ruimte om een grote rol te spelen in het brede spectrum van onderwijs en onderzoek. Het werken met gemotiveerde docenten en meedenken in de keuzes waar zij en de afdeling voor staan, maakt deze functie afwisselend en uitdagend.

Jij draagt zorg voor het invullen van de missie en visie van de afdeling in relatie tot de inhoud en positionering van de Eerstelijnsvervolgopleidingen. Je doet dit door het scheppen van de juiste randvoorwaarden om de opleidingen kwalitatief goed tot uitvoering te kunnen brengen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de samenhang van het strategisch en tactisch beleid van de unit, voor de synergie tussen de opleidingen, financiële middelen van de unit en voor de personele bezetting.

Ook geef jij leiding aan verschillende medewerkers binnen de eerstelijnsgeneeskunde. Je geeft hiërarchisch direct leiding aan de opleidingshoofden van de vijf vervolgsopleidingen en indirect leiding aan de medewerkers van de Unit Eerstelijnsvervolgopleidingen van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. En je geeft functioneel leiding aan het hoofd van het Onderwijsbureau.

Strategische keuzes ten behoeve van de Unit Eerstelijnsvervolgsopleidingen leg je voor aan het afdelingshoofd ELG, maar je geeft het afdelingshoofd ook gevraagd en ongevraagd advies over strategisch-tactische vraagstukken. Verantwoording voor de begroting, financieel resultaat en prognoses leg je voor aan de bedrijfsleider ELG.

Taken en verantwoordelijkheden
 • Leiding Unit Vervolgopleidingen
  • Voorzitter managementteam Unit Eerstelijnsvervolgopleidingen.
  • Genereert informatie ten behoeve van het strategisch beleid van het dagelijks bestuur.
  • Verantwoordelijk voor personele, organisatorische, materiële en financiële middelen van alle vervolgopleidingen binnen de Unit.
  • Schept goede randvoorwaarden waarbinnen het onderwijs wordt aangeboden.
 • Binnen het Radboudumc: lid van de Education Board en Centrale Opleidingscommissie (COC) en onderhoudt een samenwerkingsrelatie met andere relevante gremia waaronder de Radboudumc Health Academy (RHA).
 • Buiten het Radboudumc: actief binnen relevante samenwerkingsnetwerken waaronder de NFU, KNMG, RU en HAN.
 • Binnen het beleid stuur je aan op de vertaling van het strategisch beleid naar het strategisch-tactische en operationele beleid van de Eerstelijnsvervolgopleidingen.
 • Uitvoering overstijgende taken voor de vervolgopleidingen
  • Innovatie en integratie eerstelijnsvervolgopleidingen
   • Het ontwikkelen van een visie op specialisaties in de eerstelijn en daarmee samenhangende ontwikkelingen.
   • Coördineren en integreert vervolgopleidingen.
   • Betrekt belangrijke stakeholders bij innovatie en implementatie.
   • Zoekt verbinding met hbo-opleidingen, medisch specialistische vervolgopleidingen en andere relevante stakeholders.
  • Onderzoek
   • Stimuleert verdere academisering van vervolgopleidingen en docentprofessionalisering.
   • Stimuleert wetenschappelijk onderzoek op medisch gebied of opleiding en onderwijs. Hierbij ligt ook focus op vertaling van onderzoeksresultaten.
  • Samenwerking: het creëren van randvoorwaarden voor professionalisering.
  • Patiëntenzorg: je bent ingeschreven in een register voor geneeskundige/medisch specialismen, bij voorkeur binnen de unit.
  • Financiën: Opstellen van begroting en eindafrekening in samenspraak met bedrijfsleider ELG.
  • Overig: toezien op voorbereiden en uitvoeren van visitaties en draagt zorg voor kwaliteitsbeleid.

Specificaties

Radboudumc

Functie-eisen

Wij zijn op zoek naar een geneeskundig specialist met een verbindende leiderschapsstijl. Je bent ingeschreven in het RGS, register van de KNMG, bij voorkeur in één van de eerstelijnsdisciplines. Daarnaast ben je bij bovendien praktiserend binnen de eerstelijnsdisciplines. Ook ben je bij voorkeur gepromoveerd binnen een relevant vakgebied.

Je bent iemand die verbindend is, je weet medewerkers met diverse achtergronden (medisch/zorgprofessionals, ondersteuners, adviseurs) aan te sturen zodat hun talenten optimaal worden benut. Ook ben je een echte bouwer met aandacht voor bedrijfsvoering, jij bent verantwoordelijk voor en hebt de wil om te bouwen aan de basis op orde.

Het unithoofd is tevens beoogd opleidingsdirecteur Eerstelijnsvervolgopleidingen. Voor deze rol geldt een toelage. Ook is de functie in overleg te combineren met onderzoeks-, onderwijs- en/of patiëntenzorgtaken intern of extern het Radboudumc.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.

Het unithoofd is tevens beoogd opleidingsdirecteur Eerstelijnsvervolgopleidingen. Voor deze rol geldt een toelage. Ook is de functie in overleg te combineren met onderzoeks-, onderwijs- en/of patiëntenzorgtaken intern of extern het Radboudumc. Bij het Radboudumc bouw je aan de toekomst. We gaan voor de beste zorg, onderwijs en onderzoek. Dat maken we waar omdat je je bij ons ontwikkelt, kansen pakt en ruimte voelt om op te staan. Als werkgever vinden we het belangrijk dat medewerkers binnen alle levensfasen vitaal en met plezier aan het werk zijn. Dit in een gezonde en veilige omgeving. Onze arbeidsvoorwaarden mogen er ook zijn. Zo kun je rekenen op:
 • Een bruto maandsalaris in schaal 15 tussen de € 7.086 en € 9.115 (fulltime). Ook krijg je 8% vakantiegeld, 8,3% eindejaarsuitkering en 47% tot 72% onregelmatigheidstoelage.
 • Volop kansen om je te ontwikkelen. Zo kun je via onze online leeromgeving uiteenlopende cursussen volgen. Ook inspirerend: via digitale learning spaces wissel je met collega’s kennis uit.
 • Veel aandacht voor je welzijn en vitaliteit. Zo krijg je 40% korting op een sportabonnement van het Radboud Sportcentrum én hebben we een healthy professionals-programma waarin je leert om goed met je energie om te gaan. Maak je een ingrijpende gebeurtenis mee? Dan staan ons bedrijfsopvangteam en een persoonlijke coach voor je klaar.
 • Ondersteuning in een goede werk-privébalans in alle fasen van je leven. Denk aan advies en trainingen (van ‘Millennialdilemma’s’ tot ‘Je loopbaan na je 57ste’), activiteiten bij ons eigen centrum voor mindfulness én mantelzorgspreekuren voor als je vragen hebt over het combineren van je werk en zorgtaken thuis.
 • 168 vakantie-uren per jaar (23 dagen) op basis van een 36-urige werkweek.
 • 26 weken ouderschapsverlof, waarvan 9 weken betaald.
 • Je bouwt pensioen op bij ABP Pensioenfonds en het Radboudumc betaalt 70% van de pensioenpremie.
 • Korting op je zorgverzekering én op tien andere verzekeringen; van woonhuis- tot rechtsbijstandsverzekering.
 • Een tegemoetkoming in je reiskosten of een thuiswerkvergoeding van € 2,- per dag.

Werkgever

Radboudumc

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde ontwikkelt de medisch-generalistische zorg van de toekomst. In onderwijs, opleiding, onderzoek en patiëntenzorg lopen wij voorop in het vormgeven van geïntegreerde zorg. Samen met anderen werken we aan mensgerichte, houdbare en duurzame oplossingen voor belangrijke vraagstukken voor de zorg van morgen en aan blijvende inzetbaarheid van onze (zorg)professionals.

De afdeling bestaat uit vier units: onderzoek, onderwijs, opleidingen en patiëntenzorg. Ruim 360 eerstelijnsprofessionals werken dwars door deze units samen aan de ontwikkeling van de medisch generalistische zorg. Dat doen we ook via onze opleidingen voor huisarts, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts, bedrijfsarts en verzekeringsarts. Daarmee is onze afdeling dé thuishaven voor medische professionals, docenten, opleiders en onderzoekers in de eerstelijnszorg.

De afdeling kent een cultuur van laagdrempelig inspireren, pionieren, ontplooien en verbinden die ELG-eigen is en we ook vragen van onze medewerkers. Geïntegreerde zorg, de ontschotting van de zorg, is een ambitie van onze afdeling. Dat zien we in steeds intensievere samenwerking met lokale, regionale en landelijke partners en onze partners in het ziekenhuis. Deze eerstelijns-synergie vormt de basis voor continuatie van onze traditie van pionieren en verdere ontwikkeling van kennis rondom de eerstelijnszorg.

Het Radboudumc
Onze missie is: to have a significant impact on health and healthcare. We willen vooroplopen bij de ontwikkeling van duurzame zorg: zorg die mens en milieu zo gezond mogelijk houdt, zinnig en betaalbaar is, en liever voorkomt dan geneest. Zorg die er ook nog is voor de kinderen van onze kinderen. Dat doen we in alle drie onze kerntaken: zorg, onderwijs en onderzoek. We werken innovatief, persoonsgericht en samen met anderen in netwerken.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Management
 • Gezondheid
 • 20—24 uur per week
 • €7086—€9115 per maand
 • Universitair
 • 190423-P1428813-1

Werkgever

Locatie

Geert Grooteplein-Zuid 10, 6525 GA, Nijmegen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou