Verzuimadviseur

Verzuimadviseur

Geplaatst Deadline Locatie
14 mrt 5 apr Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 5 apr 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Ben jij een expert op het gebied van ziekteverzuim en wil je deze kennis graag inzetten bij de Vrije Universiteit? Solliciteer dan op deze vacature!

Functieomschrijving

De VU is op zoek naar een zelfstandige ziekteverzuimadviseur. Deze verzuimadviseur vormt met een collega verzuimadviseur een expert-team en adviseert en ondersteunt leidinggevenden en HR-adviseurs proactief bij verzuim en re-integratie van (langdurig) zieke medewerkers. In het re-integratieproces werk je nauw samen met verschillende betrokkenen zoals de casemanager (leidinggevende), de HR-adviseur, de bedrijfsarts, de bedrijfsmaatschappelijk werker, externe deskundigen en UWV. De verzuimadviseur neemt bij langdurig verzuim in overleg met de leidinggevende en de HR adviseur, de coördinatie van het verzuimtraject over.

De verzuimadviseur is expert op het gebied van re-integratie bij langdurig verzuim, brengt kennis van zaken in en treedt als verbindend en overtuigend gesprekspartner op voor alle betrokken partijen. Daarnaast initieert en verzorgt de verzuimadviseur workshops of voorlichtingsbijeenkomsten over onderwerpen als de Wet Verbetering Poortwachter, aanpak frequent verzuim, interventiemogelijkheden en re-integratie bij ziekte.

Doel van deze functie is ervoor te zorgen dat de re-integratie vanuit langdurig ziekteverzuim van onze medewerkers optimaal en goed wordt uitgevoerd. De verzuimadviseur coördineert deze trajecten en stuurt alle betrokkenen dusdanig aan dat het proces optimaal verloopt en alle voor de re-integratie benodigde acties in gang worden gezet. Daarnaast doet de verzuimadviseur voorstellen voor een structurele verbetering van de VU brede verzuimaanpak.

Jouw taken
 • je ondersteunt en adviseert de leidinggevende proactief bij verzuim en re-integratie, inclusief het eigen risicodragerschap
 • Je ondersteunt en adviseert actief bij het onderzoeken naar passende tijdelijke re-integratie mogelijkheden buiten de eigen werkplek en helpt bij een juiste uitvoering van de interne processen van de VU
 • Je bewaakt de processen bij verzuimdossiers en monitort deze op tijdigheid, wetgeving aansprakelijkheid, risico op sanctie en inkomensverlies
 • Je ondersteunt de leidinggevende bij de dossiervorming zodat dossiers tijdig compleet zijn, conform Wet Verbetering Poortwachter en UWV vereist
 • Je stemt af met de Arbo-specialisten en met HR
 • Je vraagt de benodigde Poortwachter interventies aan (zoals deskundigenoordeel, arbeidsdeskundig onderzoek, re-integratie 2e spoor) en ondersteunt bij de WIA-aanvraag
 • Je bewaakt de voortgang in spoor 2 en de mogelijkheden in spoor 1 en zorgt ervoor dat deze schriftelijk goed vastgelegd zijn
 • Je bent voor de VU de contactpersoon voor het UWV en de organisaties die ingehuurd zijn voor controle en begeleiding van de ZW en WGA dossiers in het kader van het eigen risicodragerschap
 • Je signaleert bezwaar- en beroepsmogelijkheden en waar mogelijk/nodig voer je deze zelf uit of zet je hier experts voor in
 • Je hebt intensief intern contact met de arbeidsjuristen, het HRM Personele Services team en het HRM Financiële Services team
 • Je doet voorstellen voor procesverbeteringen binnen de VU, maar ook met externe partijen en draagt zorg voor de uitvoering hiervan
 • Je bent product owner van het verzuimvolgsysteem,
 • Je doet voorstellen voor aanpassing van het verzuimvolgsysteem wanneer veranderende wetgeving daar aanleiding toe geeft
 • Je doet voorstellen voor beleidsaanpassingen en professionalisering (bv. door het ontwerpen van nieuwe processen) van de omgang met langdurig verzuim

Specificaties

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Functie-eisen

 • een afgeronde HBO-opleiding aangevuld met een opleiding RCCM of CROV of andere relevante opleiding
 • aantoonbare kennis van en ervaring met (complexe) verzuim- en re-integratievraagstukken
 • actuele kennis van de Wet Verbetering Poortwachter en een nieuwsgierige instelling, zodat je je vak goed bijhoudt en goed op de hoogte bent van de ontwikkelingen binnen de VU
 • ervaring met en kennis van eigen-risicodragerschap
 • het vermogen onafhankelijk te bewegen tussen diverse stakeholders met oog voor behoud van de relatie
 • grote mate van organisatiesensitiviteit en bereidheid een diversiteit aan taken op te pakken
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands en Engels
 • relativeringsvermogen

Als universiteit streven we naar gelijke kansen voor iedereen, in het besef dat diversiteit vele vormen kent. Wij geloven dat diversiteit in al haar complexiteit van onschatbare waarde is voor de kwaliteit van ons onderwijs, onderzoek en onze dienstverlening. We zijn altijd op zoek naar talent met diverse achtergronden en ervaringen. Dat betekent ook dat we ons inzetten voor het creëren van een inclusieve gemeenschap, zodat we diversiteit als meerwaarde kunnen benutten.

We beseffen dat elk individu een unieke set aan vaardigheden, expertise en denkwijze met zich meebrengt. We nodigen dan ook graag iedereen uit die zich herkent in het profiel om te solliciteren, zelfs als je niet aan alle eisen voldoet.

Arbeidsvoorwaarden

Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Bij de VU draag je bij aan onderwijs, onderzoek en dienstverlening voor een betere wereld. En daar mag wat tegenover staan. Daarom bieden wij jou:
 • Een salaris van minimaal € 4.332,00 (Schaal 11) en maximaal € 5.929,00 (Schaal 11) bruto per maand, bij een voltijds dienstverband. Dit is gebaseerd op het UFO-profiel HR-Adviseur 1. Het precieze salaris hangt af van je opleiding en ervaring.
 • Een functie voor minstens 0,8 fte. Je arbeidsovereenkomst duurt in eerste instantie 1 jaar.

Daarnaast bieden wij je aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen. Enkele voorbeelden:
 • Bij een voltijdse 38-urige werkweek hoort een vakantietegoed van 232 uur per jaar. Als je ervoor kiest om 40 uur te werken, beschik je op jaarbasis over 96 extra vakantie-uren. Bij een deeltijdaanstelling wordt dit naar rato berekend.
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
 • hybride werken maakt een goede werk/privébalans mogelijk
 • keuzemodel voor fiscale uitruil van bepaalde arbeidsvoorwaarden
 • ruime bijdrage aan ABP-pensioenregeling

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam

Welkom bij de dienst HRM, Arbo & Milieu
Een prettige, veilige werkomgeving, waar je je welkom voelt. Een plek waar je gestimuleerd en gewaardeerd wordt, waar je jezelf kunt zijn en ruimte hebt om te groeien. Dat is waar we bij de dienst HRM, Arbo & Milieu (HRMAM) van de Vrije Universiteit Amsterdam aan werken. Wij zijn verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, adviseren bij HRM- en organisatievraagstukken, verzorgen personeels- en salarisadministratie en dragen bij aan het arbobeleid.

Samen met faculteiten en diensten kijken we vooruit: welk beleid is nodig, hoe implementeren en communiceren we dat effectief? Zo ontwikkelen we slim HR-beleid en vernieuwde diensten en producten. Daarmee leveren we toegevoegde waarde aan het primaire proces en dragen we bij aan meer impact in onderwijs en onderzoek.

Kom je werken bij HRMAM? Dan draag je actief bij aan de ontwikkeling van onze medewerkers en van de organisatie. Je werkt samen met 120 collega’s bij HRMAM, verdeeld over de afdelingen HR Advies, HR expertises, HR Service Center, HR Strategie & Beleid en Arbo & Milieu.

Vrije Universiteit Amsterdam
De Vrije Universiteit Amsterdam staat voor waardengedreven onderwijs en onderzoek. Wij zijn vrije denkers met kennis van zaken en een open houding – a broader mind. Met een ondernemende aanpak en aandacht voor diversiteit, zingeving en medemenselijkheid werken wij aan duurzame oplossingen met maatschappelijke impact. Door onze krachten te bundelen, over de grenzen van vakgebieden heen, werken we aan een betere wereld voor mens en planeet. Samen creëren we een veilig en respectvol werk- en studieklimaat, en een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek. Lees meer over onze gedragscodes.

We zijn gevestigd op één fysieke campus, in het hart van de Amsterdamse Zuidas, met een uitstekende ligging en bereikbaarheid. Aan de VU werken ruim 5.500 medewerkers en volgen ruim 30.000 studenten wetenschappelijk onderwijs.

Diversiteit
Diversiteit is een speerpunt van de VU. De VU wil toegankelijk en ontvankelijk zijn voor diversiteit in vakgebieden, culturen, ideeën, nationaliteiten, overtuigingen, voorkeuren en levensbeschouwingen. Vanuit vertrouwen, respect en interesse leiden verschillen hier tot nieuwe inzichten en innovatie, tot scherpte en helderheid, tot excellentie en een ruimer begrip.

Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en onze dienstverlening.

We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van de VU-gemeenschap.

Specificaties

 • Ondersteunend personeel (secretarieel, administratief, facilitair); HRM
 • Landbouw
 • €4332—€5929 per maand
 • HBO
 • 3875

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Van der Boechorststraat 1, 1081BT, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou