Docent-onderzoeker Recht, filosofie en technologie

Docent-onderzoeker Recht, filosofie en technologie

Geplaatst Deadline Locatie
21 mrt 15 apr Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 15 apr 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Wil jij promotie-onderzoek doen naar fundamentele vragen op het snijvlak van recht, filosofie en technologie? En wil jij onderwijs geven in rechtstheoretische vakken? Solliciteer dan bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU)!

Functieomschrijving

Wil jij promotie-onderzoek doen naar fundamentele vragen op het snijvlak van recht, filosofie en technologie? En wil jij onderwijs geven in rechtstheoretische vakken en je ook als docent verder ontwikkelen? Als docent-onderzoeker bij de afdeling Rechtstheorie en rechtsgeschiedenis combineer je onderwijs en promotieonderzoek. Je geeft 50% van je tijd onderwijs in rechtstheoretische vakken in de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid en Law in Society en diverse masteropleidingen van Rechtsgeleerdheid en Wijsbegeerte. De overige 50% van je tijd besteed je aan vernieuwend en fundamenteel juridisch en rechtsfilosofisch onderzoek over een actueel technologisch vraagstuk, waarmee je binnen acht jaar een promotietraject afrondt.

Als docent word je deel van een enthousiast en hecht team van docenten die zich bezighouden met onderwijs in rechtstheoretische en rechtshistorische vakken.

Als promovendus word je opgenomen in een interdisciplinaire en inspirerende groep van onderzoekers met een brede expertise op het terrein van rechtsfilosofie, technologie-recht en internationaal en Europees recht. Jouw beoogde begeleiders zijn prof. Britta van Beers en dr. Luigi Corrias. Als promovendus kan je profiteren van het opleidingsaanbod en netwerk van de Graduate School.

In je promotie-onderzoek zal je je bezighouden met het volgende thema: het juridische persoonsbegrip in tijden van big data, big science en Big Tech. Wat is de betekenis, functie en toekomst van het juridisch persoonsbegrip in het licht van technologieën die uitgaan van een radicaal ander mensbeeld dan het juridische mensbeeld? Uitgangspunt van het recht als reguleringssysteem is nog altijd het in-dividu: een ondeelbare, autonome eenheid die via normen aangesproken kan worden op en verantwoordelijkheid kan dragen voor keuzes en handelingen. Aan informatie-, bio- en neurotechnologische ontwikkelingen ligt daarentegen een mensbeeld ten grondslag dat eerder als dividu kan worden aangeduid: een voor derden transparant samenraapsel van data wiens keuzes en handelingen door derden algoritmisch verklaard, voorspeld en gestuurd kunnen worden aan de hand van factoren waarvan het subject in kwestie zich zelf veelal niet bewust zal zijn. In het kielzog van deze technologische ontwikkelingen, die onlosmakelijk verbonden zijn met big data, big science en Big Tech, begint zich een nieuwe visie op mens, maatschappij en gedragsregulering te ontvouwen die geworteld is in een benadering die ook wel dataïstisch wordt genoemd. De opkomst van het dataïsme en van het mensbeeld van het dividu plaatst het recht en juridisch persoonsbegrip voor verschillende uitdagingen die in het promotie-onderzoek worden geanalyseerd.

Je krijgt de vrijheid om onder begeleiding een onderzoeksvoorstel te schrijven over dit thema en daarbij te kiezen voor één van de volgende drie technologische toepassingsgebieden:

1) genetische big data: de opkomst van 'polygenetische risico-scores'

2) behavioral big data: de opkomst van 'surveillance kapitalisme'

3) neurale big data: de opkomst van 'brain-computer-interfaces'

Geïnteresseerden kunnen een uitgebreidere omschrijving van het onderzoeksthema aanvragen bij prof. Britta van Beers, b.c.van.beers@vu.nl.

Jouw taken
 • Je geeft, coördineert en ontwikkelt onderwijs in rechtstheoretische en rechtsfilosofische vakken en begeleidt rechtstheoretische scripties.
 • Je ontwikkelt een onderzoeksplan en -voorstel over het hierboven beschreven thema met als focus een van de drie genoemde technologische contexten.
 • Je deelt je onderzoeksresultaten via wetenschappelijke presentaties, artikelen en uiteindelijk een proefschrift.

Specificaties

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Functie-eisen

 • Je hebt een rechtswetenschappelijke, (rechts)filosofische en/of andere relevante universitaire masteropleiding afgerond.
 • Je hebt een aantoonbare fascinatie voor en kennis van vraagstukken op het snijvlak van recht, filosofie en technologie.
 • Je hebt uitstekende onderzoeks- en schrijfvaardigheden. Onderzoekservaring is een pré.
 • Je hebt een passie voor het geven van onderwijs. Onderwijservaring is een pré.
 • Je beheerst het Nederlands uitstekend, in woord en geschrift. Een goede beheersing van het Engels is een pré.
 • Je hebt de ambitie om vernieuwend en fundamenteel rechtsfilosofisch onderzoek te verrichten naar technologische vraagstukken en binnen acht jaar te promoveren op dat onderzoek.
 • Je staat open voor samenwerking in diverse interdisciplinaire verbanden en het delen van kennis en ervaringen met onderzoekers binnen en buiten je vakgebied.

Om je schrijf- en onderzoeksvaardigheden te toetsen vragen we je tijdens de sollicitatieprocedure om een recent geschreven artikel/hoofdstuk/masterscriptie toe te sturen. Daarnaast zullen we je vragen om je ideeën voor het promotietraject te presenteren, indien je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 8 jaar.

Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Bij de VU draag je bij aan onderwijs, onderzoek en dienstverlening voor een betere wereld. En daar mag wat tegenover staan. Daarom bieden wij jou:
 • Een arbeidsovereenkomst voor een periode van 8 jaar. Aansluitend op het promotietraject bestaat de mogelijkheid van een vast contract als universitair docent. Een voorwaarde is dat je het traject op tijd en succesvol afrondt. Daarnaast moet er voldoende financiële en formatieve ruimte in de afdeling zijn.
 • Een salaris van minimaal € 3.226,00 (Schaal 10) en maximaal € 5.090,00 (Schaal 10) bruto per maand, bij een voltijds dienstverband. Dit is gebaseerd op het UFO-profiel Docent 4, Onderzoeker 4. Het precieze salaris hangt af van je opleiding en ervaring.

Daarnaast bieden wij je aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen. Enkele voorbeelden:
 • Bij een voltijdse 38-urige werkweek hoort een vakantietegoed van 232 uur per jaar. Als je ervoor kiest om 40 uur te werken, beschik je op jaarbasis over 96 extra vakantie-uren. Bij een deeltijdaanstelling wordt dit naar rato berekend.
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
 • ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
 • ruime bijdrage aan ABP-pensioenregeling
 • de mogelijkheid om deels vanuit huis te werken

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam

Welkom bij de faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam leiden we criminologen en juristen op met een scherpe juridische blik én een sterke focus op de maatschappelijke relevantie van het recht. We verzorgen bacheloropleidingen op drie gebieden: Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht en Criminologie. Daarnaast hebben we een uitgebreid aanbod aan masteropleidingen en contractonderwijs. Ons onderzoek heeft vaak een internationaal en multidisciplinair karakter.

In onderwijs en onderzoek benutten we de waarde van samenwerking en diversiteit. We stimuleren elkaar om vraagstukken vanuit verschillende perspectieven tegen het licht te houden, om kritisch te denken, een bredere blik te ontwikkelen, en samen tot creatieve juridische oplossingen te komen.

Kom je werken bij Rechtsgeleerdheid? Dan werk je in een actieve en inspirerende academische omgeving. Samen met je collega’s draag je in een prettige werksfeer en collegiale samenwerking bij aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Je werkt samen met ruim 400 medewerkers voor 4.500 studenten.

Vrije Universiteit Amsterdam
De Vrije Universiteit Amsterdam staat voor waardengedreven onderwijs en onderzoek. Wij zijn vrije denkers met kennis van zaken en een open houding – a broader mind. Met een ondernemende aanpak en aandacht voor diversiteit, zingeving en medemenselijkheid werken wij aan duurzame oplossingen met maatschappelijke impact. Door onze krachten te bundelen, over de grenzen van vakgebieden heen, werken we aan een betere wereld voor mens en planeet. Samen creëren we een veilig en respectvol werk- en studieklimaat, en een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek. Lees meer over onze gedragscodes.

We zijn gevestigd op één fysieke campus, in het hart van de Amsterdamse Zuidas, met een uitstekende ligging en bereikbaarheid. Aan de VU werken ruim 5.500 medewerkers en volgen ruim 30.000 studenten wetenschappelijk onderwijs.

Diversiteit
Diversiteit is een speerpunt van de VU. De VU wil toegankelijk en ontvankelijk zijn voor diversiteit in vakgebieden, culturen, ideeën, nationaliteiten, overtuigingen, voorkeuren en levensbeschouwingen. Vanuit vertrouwen, respect en interesse leiden verschillen hier tot nieuwe inzichten en innovatie, tot scherpte en helderheid, tot excellentie en een ruimer begrip.

Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en onze dienstverlening.

We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van de VU-gemeenschap.

Afdeling Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis
De afdeling Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis biedt een dynamische en inspirerende werkomgeving. De afdeling hecht grote waarde aan de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek en aan een goede onderlinge werksfeer. Kenmerkend voor de afdeling is een fascinatie voor de filosofische grondslagen en historische wortels van het recht tegen de achtergrond van actuele maatschappelijke vraagstukken.

Specificaties

 • PhD; Lector
 • Recht
 • €3226—€5090 per maand
 • Universitair
 • 3883

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

De Boelelaan 1077, 1081HV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou