Plaatsvervangend voorzitter College van Beroep voor de Examens (CBE)

Plaatsvervangend voorzitter College van Beroep voor de Examens (CBE)

Geplaatst Deadline Locatie
26 mrt 23 apr Delft
Heb je interesse in een interessante nevenfunctie binnen een bruisende onderwijsomgeving? En houd je je graag bezig met de belangen van studenten en de universiteit? Lees dan verder!

Functieomschrijving

Het College van Beroep voor de Examens van de Technische Universiteit Delft (CBE) is op zoek naar een plaatsvervangend voorzitter. Het CBE behandelt beroepen van studenten gericht tegen diverse beslissingen van de universiteit, bijvoorbeeld van examencommissies. Het CBE beoordeelt deze beroepen en neemt na een zorgvuldige afweging een beslissing.

Informatie over het CBE

Het CBE bestaat uit (plaatsvervangend) voorzitters, docentleden en studentleden en behandelt beroepen van studenten gericht tegen beslissingen als bedoeld in artikel 7.61 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). In de praktijk betreffen dit bijvoorbeeld beslissingen:

 • van examencommissies (zoals beslissingen met betrekking tot vrijstellingsverzoeken of het verlenen van een extra tentamenkans);
 • van examinatoren (zoals de vaststelling van een eindcijfer van een tentamen);
 • inzake het bindend studieadvies.

Beroepen worden doorgaans per e-mail ingediend. De mailbox wordt beheerd door de secretaresse en de secretarissen van het CBE (allen werkzaam onder de directie Legal Services, afdeling Legal Affairs van de TU Delft). Voordat een beroep door het CBE in behandeling wordt genomen, wordt conform de WHW eerst onderzocht of een minnelijke schikking van het geschil mogelijk is. Lukt dit niet, dan wordt het beroep ingepland op de eerstvolgende zitting van het CBE.

Een hoorzitting van het CBE vindt gemiddeld elke 4-6 weken plaats. Afhankelijk van het aantal lopende zaken worden er één of meer beroepen op een zitting ingepland. Direct voorafgaand aan een zitting vindt er een voorbespreking plaats. De (plaatsvervangend) voorzitter van het CBE leidt vervolgens de zitting en is (net als het docent- en studentlid) in de gelegenheid tot het stellen van vragen aan partijen. Direct na afloop van de zitting vindt een nabespreking plaats, waarin het CBE een oordeel vormt over de zaken die behandeld zijn. In de weken na de zitting stelt de secretaris de conceptbeslissing(en) op, waarna het concept wordt voorgelegd aan de voorzitter gevolgd door het docent- en studentlid. Na afronding van de beslissing draagt de secretaris zorg voor het versturen van de beslissing naar partijen.

Taken van de (plaatsvervangend) voorzitter CBE

 • Het doornemen van de dossiers ter voorbereiding op de zittingen;
 • Het voorzitten van de hoorzitting, inclusief aanwezigheid bij voor- en nabespreking;
 • Het geven van feedback op de conceptbeslissing;
 • Bereid om per e-mail of telefonisch vragen te beantwoorden van (en te overleggen met) de secretaris over bijzonderheden in de procedures.

Specificaties

Technische Universiteit Delft (TU Delft)

Functie-eisen

 • Je hebt een WO bachelor- en masterdiploma Rechtsgeleerdheid (meestertitel).
 • Je hebt kennis van de Algemene wet bestuursrecht. Ervaring met het onderwijsrecht is een pré.
 • Je hebt ervaring met de afhandeling van beroepen of bezwaren in een bestuurlijke omgeving.
 • Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en bent in staat om juridische vraagstukken op empathische en doortastende wijze af te handelen.
 • Je hebt affiniteit met de afweging van belangen van de student en de universiteit.
 • Je bent zowel mondeling als schriftelijk communicatief vaardig.
 • Je hebt een open en stabiele persoonlijkheid.
 • Je kunt onafhankelijk denken en bent betrouwbaar en integer.     

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 3 jaar.

 • De zittingen van het CBE vinden meestal plaats op donderdagochtend tussen 09:00 en 14:00 uur.
 • In de regel vinden de zittingen plaats op de campus van de TU Delft, in voorkomende gevallen gebeurt dit digitaal.
 • De vergoeding voor een (plaatsvervangend) voorzitter bedraagt eenmaal per jaar een vast bedrag van € 976,- (in 2 delen uitbetaald) plus een bedrag van € 200,- per zittingsochtend. Dit is inclusief voorbereiding, beraadslaging en periodiek overleg met de commissieleden en het secretariaat. Daarnaast geldt een reiskostenvergoeding van € 0,23 per km.
 • Ingangsdatum van de vacature: voorjaar 2024 (in overleg). Benoeming vindt plaats voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

Werkgever

Technische Universiteit Delft

De Technische Universiteit Delft heeft een sterk fundament. Als bouwer van de wereldberoemde Nederlandse waterwerken en pionier in biotech is TU Delft een internationale topuniversiteit die wetenschap, engineering en design combineert. TU Delft staat voor onderwijs, onderzoek en innovatie van wereldklasse om uitdagingen op het gebied van energie, klimaat, mobiliteit, gezondheid en digitale maatschappij aan te gaan. Generaties Delftse ingenieurs hebben bewezen ondernemende probleemoplossers te zijn in bedrijfsleven en in sociale context.

Bij TU Delft omarmen we diversiteit als een van onze kernwaarden en zetten we ons actief in om een universiteit te zijn waar jij je thuis voelt en kunt floreren. We hechten veel waarde aan verschillende perspectieven en kwaliteiten, omdat wij geloven dat dit ons werk innovatiever, de TU Delft-gemeenschap levendiger en de wereld rechtvaardiger maakt. Samen bedenken en ontwikkelen we oplossingen die een positieve invloed hebben op wereldwijde schaal. Daarom nodigen we jou uit om te solliciteren. Je sollicitatie krijgt een eerlijke behandeling.

Challenge. Change. Impact!

Afdeling

Universiteitsdienst - Legal Services

Je komt te werken bij de directie Legal Services. Samen met twaalf andere directies maken wij deel uit van de Universiteitsdienst. Legal Services helpt TU Delft om de juridische accountability te borgen. Dat doen we op verschillende manieren. We geven strategisch advies en bieden brede operationele ondersteuning op juridisch en veiligheidsgebied aan het College van Bestuur, de faculteiten en de directies. Onze directie bestaat uit vier afdelingen: Legal Affairs, Intellectual Property, Contractmanagement en Integrale Veiligheid

Additionele informatie

Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Miranda Bekkers, via: examinationappealsboard@tudelft.nl.

Specificaties

 • Beleid- en staf
 • Universitair
 • TUD05087

Werkgever

Technische Universiteit Delft (TU Delft)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Mekelweg 2, 2628 CD, Delft

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Technische Universiteit Delft (TU Delft)). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Heb je interesse? Upload uiterlijk 23 april 2024 jouw motivatie en CV door gebruik te maken van het sollicitatieformulier.

 • Een pre-employment screening kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Sollicitaties die per email en/of post worden verstuurd nemen we niet in behandeling.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Heb je interesse? Upload uiterlijk 23 april 2024 jouw motivatie en CV door gebruik te maken van het sollicitatieformulier.

 • Een pre-employment screening kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Sollicitaties die per email en/of post worden verstuurd nemen we niet in behandeling.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer uiterlijk op 23 apr 2024 23:59 (Europe/Amsterdam).