Promovendus project Eenzaamheid

Promovendus project Eenzaamheid

Geplaatst Deadline Locatie
2 apr 12 mei Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 12 mei 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Voor de uitvoering van het onderzoek ‘Eenzaamheid bij mensen met een licht verstandelijke beperking: een collaboratieve benadering’ zijn de Protestantse Theologische Universiteit en de Universiteit voor Humanistiek (joint doctorate) per 1 september 2024 op zoek naar een promovendus (1,0 fte).

Functieomschrijving

Samen leren over eenzaamheid 

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) een onderzoeksprogramma geïnitieerd rond eenzaamheid in Nederland. Een van de deelprojecten richt zich op het onderzoek naar en met mensen met een licht verstandelijke beperking: ‘Collaborative learning from loneliness’ (COLLELO).  Eenzaamheid komt onder mensen met een licht verstandelijke beperking vaker voor dan gemiddeld in de Nederlandse bevolking. Dat hangt onder meer samen met de aard van de beperking, stigmatisering en met de plaats die mensen met een licht verstandelijke beperking innemen in de samenleving. Het onderzoek richt zich op de vraag hoe mensen met een licht verstandelijke beperking én voor hen belangrijke anderen eenzaamheid ervaren en hoe zij daar tegenaan kijken. Samen met hen wordt in de praktijk onderzocht wat eenzaamheid voor hen betekent, wat kan helpen om eenzaamheid terug te dringen, maar ook hoe zij kunnen omgaan met existentiële eenzaamheid, die met het leven gegeven is.

De aanstelling is voor een jaar en wordt bij goed functioneren verlengd met drie jaar (totaal vier jaar).

Onderzoek

De promovendus doet kwalitatief en collaboratief onderzoek binnen het door NWO gefinancierde onderzoek ‘Collaborative learning from loneliness’ (COLLELO). Zij of hij onderzoekt verschillende casussen in samenwerking met de doelgroep. Centraal staat het begrijpen van eenzaamheid en gerelateerde thema’s, vanuit het perspectief van mensen met een licht verstandelijke beperking en voor hen belangrijke anderen.

Organisatie

De Universiteit voor Humanistiek (UvH) en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) zijn levensbeschouwelijke universiteiten waar, in verbinding met respectievelijk humanistische en protestantse bronnen, kwalitatief hoogwaardig onderzoek wordt verricht.

Deze zomer verhuist de PThU van Amsterdam en Groningen naar één locatie in Utrecht.

Team

De promovendus wordt deel van een onderzoeksteam, dat onderzoek doet naar en met mensen met een verstandelijke beperking. Het onderzoeksteam heeft expertise op het vlak van narratieve, collaboratieve, etnografische en fenomenologische benaderingen en aandacht voor (zorg)ethische thema’s, zoals inclusie en vriendschap. De dagelijkse begeleiders zijn dr. Gustaaf Bos (UvH) en prof. dr. Thijs Tromp (PThU). Overige begeleiders zijn prof. dr. Carlo Leget (UvH) en prof. dr. Erik Olsman (PThU).

 Wat ga je doen?

 • In de verkenningsfase bestudeer je filosofische (eventueel theologische) en sociaal-wetenschappelijke literatuur, over eenzaamheid bij mensen met een licht verstandelijke beperking en over methoden en praktijken die gericht zijn op het omgaan met eenzaamheid. Daarnaast verken je middels participerende observatie in de praktijk hoe mensen met een licht verstandelijke beperking eenzaamheid ervaren en hoe zij vinden dat je daarmee om kunt gaan.
 • In het vervolg van het onderzoek houd je diepte-interviews over het thema met mensen met een licht verstandelijke beperking en met mensen die voor hen betekenisvol zijn. In focusgroepen bespreek je de resultaten van je empirisch onderzoek, als tussenstap in de analyse en interpretatie.
 • Je ontwerpt – in afstemming met de directbetrokkenen – een benadering die kan helpen om bestaande praktijken zo vorm te geven dat ze de ervaring van eenzaamheid kunnen verminderen of draaglijk kunnen maken.
 • Je schrijft binnen vier jaar een Engelstalig proefschrift over je resultaten op basis van een vijftal wetenschappelijke artikelen te publiceren in internationale peer-reviewed academische tijdschriften.
 • Je presenteert je onderzoeksresultaten in workshops en op conferenties.
 • Je participeert in de PhD-cursussen van de Graduate Schools en een landelijke onderzoeksschool.
 • Je doet mee aan activiteiten van het bredere onderzoeksproject.
 • Je ondersteunt bij het publiekelijk toegankelijk maken van bevindingen.

Specificaties

Protestantse Theologische Universiteit (PThU)

Functie-eisen

Wat breng je mee?

 • Je hebt een master-diploma in de humanistiek, theologie, (zorg)ethiek of vergelijkbare wetenschap.
 • Je hebt ervaring met het verrichten van kwalitatief onderzoek.
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met de doelgroep.
 • Je bent gemotiveerd om een vernieuwende bijdrage te leveren aan het begrijpen van eenzaamheid vanuit het perspectief van mensen met een licht verstandelijke beperking en voor hen belangrijke anderen.
 • Je bent bereid om gedurende het onderzoek te reflecteren op je eigen positionaliteit rondom de onderzoeksfocus.
 • Je bent een goede teamspeler die vanuit je eigen expertise kan bijdragen aan het onderzoeksproject ‘COLLELO’.
 • Je bent initiatiefrijk en tegelijk receptief voor wat anderen, zoals collega’s en deelnemers met of zonder verstandelijke beperking, nodig hebben.
 • Je hebt sterke mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en het Engels.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 4 jaar.

Wat bieden wij

 • Je werkt vanuit een vastgestelde projectbeschrijving met ruimte voor eigen accenten.
 • Je krijgt een aanstelling bij de PThU van 1,0 fte voor de duur van een jaar. Na toetsing van de voortgang volgt verlenging met drie jaar bij een fulltime aanstelling.
 • Het salaris volgt de cao van de VSNU voor promovendi (schaal P, augustus 2023) en begint in het eerste aanstellingsjaar bij € 2.770 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. De eindschaal is € 3.539 bruto per maand bij een fulltime-dienstverband.
 • Je krijgt 8% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Reiskosten woon-werkverkeer worden voor 70% vergoed (openbaar vervoer, 2e klas). Dienstreizen worden voor 100% vergoed (openbaar vervoer, 2e klas).
 • Je kunt rekenen op een ruime bijdrage aan de ABP-pensioenregeling.
 • Daarnaast bieden wij een keuzemodel voor fiscaal gunstige uitruil van arbeidsvoorwaarden.
 • We bieden voortgaande scholing aan in theologisch onderzoek door middel van (in overleg overeengekomen onderdelen van) de (Initiate) Graduate School van de PThU, Noster en aan (internationale) netwerken waardoor je kennis en vaardigheden worden vergroot.
 • We vormen een begeleidingsteam dat ten minste tweemaandelijks met je in gesprek gaat over het onderzoek.
 • Je krijgt budget voor congressen, symposia en trainingen, bijvoorbeeld in onderzoeksmethodiek.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; PhD; Onderwijs
 • Gedrag en maatschappij; Taal en cultuur; Recht; Gezondheid
 • max. 40 uur per week
 • €2770—€3539 per maand
 • Universitair
 • SP PTU 20240402

Werkgever

Protestantse Theologische Universiteit (PThU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Janskerkhof 12, 3512 BL, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou