Universitair (hoofd)docent recht, privacy en veiligheid

Universitair (hoofd)docent recht, privacy en veiligheid

Geplaatst Deadline Locatie
22 apr 20 mei Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 20 mei 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en getalenteerde UD of UHD die onderzoek en onderwijs verricht op het kruisvlak van recht, privacy en veiligheid in verband met digitalisering. Afhankelijk van het curriculum vitae van de geselecteerde kandidaat wordt de functie ingevuld op het niveau van ud of uhd.

Deze vacature is ontstaan in de faculteit Rechtswetenschappen in het kader van het SSH Sectorplan Samen Sterker (pp. 262-267). Het doel van de vacature is het (contract)onderzoek en het (contract)onderwijs van de faculteit RW en de OU te versterken op het gebied van recht, privacy en veiligheid in verband met digitalisering. De u(h)d is een ambitieuze en ondernemende onderzoeker en docent die samenwerking aanjaagt binnen de faculteit Rechtswetenschappen, met onderzoekers van andere OU-faculteiten en met onderzoekers van andere universiteiten, in het bijzonder de Universiteit Leiden, die hetzelfde thema heeft geprioriteerd in het kader van het sectorplan. De u(h)d verzorgt bij voorkeur onderwijs in de master gegevensbescherming en privacyrecht. De ud of uhd is een jurist met een privaatrechtelijke of een publiekrechtelijke achtergrond.   

Als universitair (hoofd)docent ontwikkelt en verzorgt u (vooral online) onderwijs in de BaMa en contractonderwijs. U initieert en coördineert activiteiten in het kader van het SSH sectorplan en de bijpassende onderzoekslijn veiligheid, privacy en autonomie van de faculteit Rechtswetenschappen. U initieert, verwerft en verricht wetenschappelijk onderzoek over digitalisering, privacy en veiligheid, uitmondend in wetenschappelijke publicaties. U draagt uw expertise uit in externe netwerken en neemt initiatief in het verwerven van onderzoeks- en/of onderwijsprojecten op dit terrein. In de functie van universitair docent treedt u daarnaast op als dagelijks begeleider van promovendi binnen de vakgroep. In de functie van universitair hoofddocent zult u betrokken worden als co-promotor bij de begeleiding van promovendi en neemt u deel aan bestuurlijke activiteiten in en van de faculteit.

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

Een afgeronde opleiding Rechtsgeleerdheid en gepromoveerd op het gebied van het privaatrecht of het publiekrecht, bij voorkeur op het raakvlak van digitalisering, privacy en veiligheid. De verbinding met de praktijk wordt zeer op prijs gesteld. U beschikt over uitstekende kwaliteiten in zowel het doceren van kennis en vaardigheden op het betrokken terrein, als in het begeleiden van studenten en het ontwikkelen van onderwijs. U hebt kennis van en affiniteit met vernieuwing in het wetenschappelijk afstandsonderwijs, in het bijzonder het gebruik van ICT.

U beschikt over uitstekende onderzoekskwaliteiten en u hebt aantoonbare affiniteit en/of ervaring met onderzoek op het terrein van digitalisering, privacy en veiligheid, bijvoorbeeld blijkend uit relevante publicaties. Tevens hebt u ervaring met het initiëren en begeleiden van onderzoek. Geschikte kandidaten kunnen ook worden gevonden onder hen wier onderzoek raakt aan digitalisering, privacy en veiligheid en die de uitdrukkelijke bereidheid hebben om een meer volledige draai naar digitalisering, privacy en veiligheid op overtuigende wijze te maken.

Ervaring met het verwerven van fondsen voor onderzoek strekt tot aanbeveling. U bent resultaatgericht met een proactieve instelling. U kunt bent goed in coördineren, in teamverband werken en samenwerkingsrelaties opbouwen. U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, en weet voorstellen op overtuigende manier te presenteren in het Nederlands en in het Engels. Tot slot bent u in het bezit van het certificaat ‘Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)’, dan wel bereid dit te behalen.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: voor de duur van 18 maanden met uitzicht op onbepaalde tijd.

Salaris

Het salaris behorende bij de aanstelling als universitair docent wordt afhankelijk van uw opleiding, ervaring en kwalificaties vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 11 of 12 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 6.737,- bruto per maand bij een volledig dienstverband.

Het salaris behorende bij de aanstelling als universitair hoofddocent wordt afhankelijk van uw opleiding, ervaring en kwalificaties vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 13 of 14 als universitair hoofddocent van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 8.025.- bruto per maand bij een volledig dienstverband.

Standplaats:

Heerlen. Er wordt van u verwacht dat u op regelmatige basis (ten minste één dag per week) in Heerlen aanwezig bent, waar u onderdeel uitmaakt van de vakgroep publiekrecht of privaatrecht. Op de overige dagen kunt u vanuit huis werken of vanuit een van de studiecentra van de OU (https://www.ou.nl/studiecentra).

Werkgever

Open Universiteit

Flexibel studeren overal in Nederland en Vlaanderen

De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in negen vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren 17.000 studenten en werken meer dan 850 medewerkers. De OU heeft 16 studiecentra in Nederland en België). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in vakinhoudelijk onderzoek op acht wetenschapsgebieden, maar ook in onderzoek in een multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

Afdeling

Faculteit Rechtswetenschappen

De faculteit Rechtswetenschappen heeft zo’n honderd medewerkers en is ambitieus en innovatief. De lijnen zijn kort. Initiatief en doortastendheid worden op prijs gesteld en er is volop ruimte voor de verwezenlijking van goede ideeën. De faculteit kent twee vakgroepen: de vakgroep Privaatrecht en de vakgroep Publiekrecht. Onderwijs en onderzoek worden ondersteund vanuit het Bureau Onderwijs en Onderzoek (BOO).

De kern van het juridisch onderwijs bestaat uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.B), de schakelprogramma’s en de masteropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.M) met vijf afstudeervarianten (privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht, staatsrecht & encyclopedie en Europees & internationaal recht). Daarnaast biedt de faculteit een masteropleiding Gegevensbescherming en Privacyrecht (LL.M) aan. Ook verzorgt de faculteit zowel in de bachelor, de master als in het PhD-programma enkele cursussen in samenwerking met buitenlandse partners (waaronder de FernUni in Hagen, Duitsland en de UNED in Madrid, Spanje) in het strategisch partnerschap EDELNet.

De faculteit vindt onderwijsvernieuwing belangrijk en loopt binnen de OU voorop met de ontwikkeling van serious games, podcasts en andere innovatieve vormen van online begeleiding. Bij onderwijsontwikkeling en onderwijsvernieuwing werken docenten van de faculteit nauw samen met collega’s van het onderwijskundig expertisecentrum van de OU, het ECO. Het onderwijs wordt door studenten goed gewaardeerd: de opleidingen van de faculteit Rechtswetenschappen staan op de eerste plaats in de Nationale Studenten Enquête 2023.

Rechtswetenschappen heeft een vakgebiedoverstijgend onderzoeksprogramma, ‘Recht in beweging’, en neemt deel aan het multidisciplinaire onderzoeksprogramma van de OU ‘Innovating for Resilience’. Het accent van het onderzoek ligt op het positieve recht, maar de faculteit heeft ook een sterke groep Empirical Legal Studies (met hoogleraren ELS, criminologie en rechtsantropologie) en rechtstheorie. In dat kader is het onderzoeksprogramma ‘Veilige Stad’ ontwikkeld dat in het nieuwe onderzoeksprogramma van de faculteit een prominente plaats heeft. Er zijn zo’n twaalf promovendi werkzaam aan de faculteit. Daarnaast zijn er veel buitenpromovendi. De OU neemt evenals de zusterfaculteiten sinds juli 2019 deel aan het Sectorplan Rechtsgeleerdheid, in het bijzonder het speerpunt Transformatieve werking van globalisering in recht in Nederland (met de UvA, UvT en UM). Ook werkt de OU samen met andere faculteiten en instellingen in onderzoek en valorisatie, bijvoorbeeld met het NSCR en met de UvT in www.nederlandrechtsstaat.nl, en zijn verschillende medewerkers zeer actief in valorisatie en wetenschapscommunicatie.

Specificaties

  • Universitair docent; Universitair hoofddocent
  • Recht
  • 30.4—38 uur per week
  • max. €8025 per maand
  • Gepromoveerd
  • FAC/RW/24048

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou