Promovendus Verbeteren Ondervoedingsbewustzijn Thuiswonende Ouderen

Promovendus Verbeteren Ondervoedingsbewustzijn Thuiswonende Ouderen

Geplaatst Deadline Locatie
26 apr 17 mei Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 17 mei 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Wil jij bijdragen aan het voorkomen van ondervoeding bij thuiswonende ouderen in Nederland? Solliciteer dan bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).

Functieomschrijving

In Nederland is 8,5% van de thuiswonende ouderen ondervoed en dit loopt op tot ongeveer 20% bij 85-plussers of ouderen met een slechte eetlust. Ondervoeding bij ouderen is geassocieerd met functionele achteruitgang, vallen, slechter herstel van ziekte en vroegtijdig overlijden. Kwalitatieve studies laten consistent zien dat thuiswonende ouderen weinig kennis hebben van ondervoeding en zich niet goed bewust zijn van hun risico op en de gevolgen van ondervoeding. Vergroten van het bewustzijn van (risico op) ondervoeding is nodig zodat ouderen ondervoeding of een verhoogd risico erop eerder herkennen en tijdig zelf actie ondernemen of hulp zoeken. Dat is vooral belangrijk omdat ondervoeding en de risicofactoren vaak slecht worden opgespoord in de eerstelijnszorg en in de thuiszorg.

Recent is door onze onderzoeksgroep de Malnutrition Awareness Scale (MAS) ontwikkeld, een vragenlijst om het bewustzijn van ondervoeding bij thuiswonende ouderen objectief te kunnen vaststellen.

Binnen dit project houdt de promovendus zich bezig met het vaststellen van het bewustzijn van ondervoeding bij thuiswonende ouderen (o.a. binnen de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA)) en het identificeren van groepen met een laag bewustzijn. Daarnaast onderzoekt de promovendus samen met ouderen en mantelzorgers hoe informatie over ondervoeding het beste kan aansluiten bij hun wensen en behoeften en hoe het bewustzijn van ondervoeding vergroot kan worden. Via co-creatie ontwikkelt de promovendus verschillende mogelijke interventies om het bewustzijn te vergroten. In de laatste fase van het project implementeert en evalueert de promovendus de ontwikkelde interventies op kwalitatieve en kwantitatieve wijze.

Jouw taken
 • Het uitvoeren van statistische analyses in o.a. de LASA dataset;
 • Het bijdragen aan de organisatie van nieuwe dataverzamelingen in de LASA studie;
 • Het werven van thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers en uitvoeren van kwalitatief onderzoek;
 • Het uitvoeren van co-creatie onderzoek met de doelgroep en andere betrokkenen (o.a. via het Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen);
 • Het implementeren en evalueren van communicatiestrategieën (procesevaluatie);
 • Het presenteren van bevindingen op (inter)nationale congressen;
 • Het dissemineren van de bevindingen in wetenschappelijke artikelen en een proefschrift;
 • Het bijdragen aan onderwijs binnen de afdeling Gezondheidswetenschappen.

Specificaties

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Functie-eisen

 • Een afgeronde master Gezondheidswetenschappen, Public Health, Epidemiologie, Communicatiewetenschappen of aanverwante vakgebieden of gerelateerde opleiding;
 • Goede kennis en vaardigheden op het gebied van kwalitatieve en kwantitatieve methodologie;
 • Ervaring met co-creatie is een pré;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Goede analytische vaardigheden, leergierig, en affiniteit met ouderen;
 • In staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken in een interdisciplinaire context.

Als universiteit streven we naar gelijke kansen voor iedereen, in het besef dat diversiteit vele vormen kent. Wij geloven dat diversiteit in al haar complexiteit van onschatbare waarde is voor de kwaliteit van ons onderwijs, onderzoek en onze dienstverlening. We zijn altijd op zoek naar talent met diverse achtergronden en ervaringen. Dat betekent ook dat we ons inzetten voor het creëren van een inclusieve gemeenschap, zodat we diversiteit als meerwaarde kunnen benutten.

We beseffen dat elk individu een unieke set aan vaardigheden, expertise en denkwijze met zich meebrengt. We nodigen dan ook graag iedereen uit die zich herkent in het profiel om te solliciteren, zelfs als je niet aan alle eisen voldoet.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 18 maanden.

Een uitdagende functie van 0,9 fte bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Bij de VU draag je bij aan onderwijs, onderzoek en valorisatie voor een betere wereld. En daar mag wat tegenover staan. Daarom bieden wij jou:
 • Een dienstverband van 0,9 fte als promovendus.
 • Een salaris van € 2.770,00 (Promovendus / PhD ) en maximaal € 3.539,00 (Promovendus / PhD ) bruto per maand in het vierde jaar, bij een voltijds dienstverband.
 • De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van 18 maanden. Bij gebleken geschiktheid zal deze met 30 maanden worden verlengd. Je dissertatie aan het einde van het vierde jaar vormt de afsluiting van de arbeidsovereenkomst.

Daarnaast bieden wij je aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen. Enkele voorbeelden:
 • Bij een voltijdse 38-urige werkweek hoort een vakantietegoed van 232 uur per jaar. Als je ervoor kiest om 40 uur te werken, beschik je op jaarbasis over 96 extra vakantie-uren. Bij een deeltijdaanstelling wordt dit naar rato berekend.
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
 • Goede en voordelige sportfaciliteiten
 • Korting op (en af en toe exclusieve toegang tot) theatervoorstellingen en cursussen van cultuurcentrum Griffioen
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam

Welkom bij de afdeling Gezondheidswetenschappen
Binnen de afdeling Gezondheidswetenschappen werken medewerkers uit verschillende vakgebieden actief samen met maatschappelijke partners, (toekomstige) patiënten en burgers in hun onderzoek. We streven ernaar om oplossingen te bieden om de volksgezondheid en het welzijn te verbeteren, en om ongelijkheden in gezondheid en welzijn bij specifieke groepen te verminderen. We werken intensief samen met onze partners binnen en buiten de VU om directe maatschappelijke impact te creëren door invloed uit te oefenen op de beleidsontwikkeling op het gebied van volksgezondheid.

Welkom bij de Faculteit der Bètawetenschappen
Bij de Faculteit der Bètawetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam werken wetenschappers en studenten aan complexe maatschappelijke vraagstukken voor een duurzame en gezonde toekomst. Van bosbranden tot big data, van obesitas tot ondervoeding en van molecuul tot de maan: we richten ons op de volle breedte van de bètawetenschappen. Ons onderwijs en onderzoek is sterk experimenteel technisch, computationeel en interdisciplinair van aard.

We werken vanuit een waardengedreven, interdisciplinaire benadering aan nieuwe oplossingen. Door onderzoek, door valorisatie, en door het opleiden van maatschappelijk betrokken wereldburgers – die op hun beurt een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een duurzame, gezonde toekomst.

Kom je werken bij Bètawetenschappen? Dan werk je samen met studenten, promovendi en wetenschappers bij de grootste bètafaculteit van Nederland. Je combineert een vakgerichte focus met een brede blik op de wereld. We zijn trots op ons collegiale werkklimaat dat zich kenmerkt door een gedreven en pragmatische instelling met betrokkenheid bij het grotere geheel. De faculteit telt ruim 11.000 studenten die studeren aan een van de 40 opleidingen. Er werken ruim 1.600 professionals, verdeeld over 10 wetenschappelijke afdelingen.

Vrije Universiteit Amsterdam
De Vrije Universiteit Amsterdam staat voor waardengedreven onderwijs en onderzoek. Wij zijn vrije denkers met kennis van zaken en een open houding – a broader mind. Met een ondernemende aanpak en aandacht voor diversiteit, zingeving en medemenselijkheid werken wij aan duurzame oplossingen met maatschappelijke impact. Door onze krachten te bundelen, over de grenzen van vakgebieden heen, werken we aan een betere wereld voor mens en planeet. Samen creëren we een veilig en respectvol werk- en studieklimaat, en een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek. Lees meer over onze gedragscodes.

We zijn gevestigd op één fysieke campus, in het hart van de Amsterdamse Zuidas, met een uitstekende ligging en bereikbaarheid. Aan de VU werken ruim 5.500 medewerkers en volgen ruim 30.000 studenten wetenschappelijk onderwijs.

Diversiteit
Diversiteit is een speerpunt van de VU. De VU wil toegankelijk en ontvankelijk zijn voor diversiteit in vakgebieden, culturen, ideeën, nationaliteiten, overtuigingen, voorkeuren en levensbeschouwingen. Vanuit vertrouwen, respect en interesse leiden verschillen hier tot nieuwe inzichten en innovatie, tot scherpte en helderheid, tot excellentie en een ruimer begrip.

Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en onze dienstverlening.

We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van de VU-gemeenschap.

Specificaties

 • PhD
 • Gezondheid
 • €2770—€3539 per maand
 • Universitair
 • 3990

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Van der Boechorststraat 7, 1081BT, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou