Studieadviseur

Studieadviseur

Geplaatst Deadline Locatie
6 mei 27 mei Heerlen

Functieomschrijving

Je adviseert de student over de haalbaarheid van het persoonlijke studieplan en over de aanvraag van eventuele vrijstellingen in de bachelor, master of het schakelprogramma, voornamelijk via e-mail en de telefoon. Daarbij ligt de focus op de studievoortgang. Je volgt de studenten proactief en treedt bij vertraging in overleg met de student over alternatieve studiepaden of andere oplossingen. Je voert overleg met docenten en eventueel met andere medewerkers over individuele studenten en neemt contact op met de studenten. Je draagt zorg voor een accurate dossiervorming over de studievoortgang van de student. Je analyseert klachten en knelpunten binnen het onderwijsprogramma en het examenreglement en adviseert het Hoofd Bureau Onderwijs en Onderzoek en/of de Coördinator Onderwijs hierover. Tevens lever je een bijdrage aan het voorlichtingsmateriaal en verzorg je presentaties bij (online) informatie- en voorlichtingsdagen. Daarnaast neem je deel aan (faculteitsoverstijgende) projecten. Tot slot blijf je actief op de hoogte van ontwikkelingen binnen de opleiding, domeinen/disciplines en studieadvisering.

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

Je beschikt minimaal over een afgeronde wo-bachelor of hbo-opleiding. Je hebt bij voorkeur kennis van en/of affiniteit met Rechtswetenschappen. Je functioneert zowel zelfstandig als in teamverband. Je beschikt over analytisch denkvermogen en goede contactuele vaardigheden. Je bent integer, flexibel, stressbestendig en oplossingsgericht. Je bent enthousiast, beschikt over een goed empathisch vermogen en hebt een proactieve houding.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband, startdatum 1 september 2024.

Salaris

Het salaris wordt afhankelijk van je ervaring en kwalificaties vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 9 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 4.640,= bruto per maand bij een volledig dienstverband.

Standplaats

Heerlen, met mogelijkheid tot deels werken op afstand.

Werkgever

Open Universiteit

Flexibel studeren overal in Nederland en Vlaanderen

De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in negen vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren 17.000 studenten en werken meer dan 850 medewerkers. De OU heeft 16 studiecentra in Nederland en België. De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in vakinhoudelijk onderzoek op acht wetenschapsgebieden, maar ook in onderzoek in een multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

Afdeling

Faculteit Rechtswetenschappen

De faculteit Rechtswetenschappen heeft zo’n honderd medewerkers en is ambitieus en innovatief. De lijnen zijn kort. Initiatief en doortastendheid worden op prijs gesteld en er is volop ruimte voor de verwezenlijking van goede ideeën. De faculteit kent twee vakgroepen: de vakgroep Privaatrecht en de vakgroep Publiekrecht. De sectie Privacy & Gegevensbeschermingsrecht is onderdeel van de vakgroep Privaatrecht. Onderwijs en onderzoek worden ondersteund vanuit het Bureau Onderwijs en Onderzoek (BOO).

De kern van het juridisch onderwijs van de faculteit Rechtswetenschappen bestaat uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.B), diverse schakelprogramma’s en de masteropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.M) met vijf afstudeervarianten (privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht, staatsrecht & encyclopedie en Europees & internationaal recht). Daarnaast biedt de faculteit een masteropleiding Gegevensbescherming en Privacyrecht (LL.M) aan. Ook verzorgt de faculteit enkele cursussen in samenwerking met buitenlandse partners (waaronder de FernUni in Hagen, Duitsland en de UNED in Madrid, Spanje) in het strategisch partnerschap EDELNet.

De faculteit vindt onderwijsvernieuwing belangrijk en loopt binnen de OU voorop met de ontwikkeling van serious games, podcasts en andere innovatieve vormen van online begeleiding. Bij onderwijsontwikkeling en onderwijsvernieuwing werken docenten van de faculteit nauw samen met collega’s van het onderwijskundig expertisecentrum van de OU, het ECO. Het onderwijs wordt door studenten goed gewaardeerd: de OU heeft in de Keuzegids Universiteiten 2024 de kwaliteitszegel ‘2e plaats van beste universiteit van Nederland’ gekregen en de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid staat op de 1e plaats in de ranglijst van beste studies van deze studierichting.

Rechtswetenschappen heeft een vakgebiedoverstijgend onderzoeksprogramma, ‘Recht in beweging’ en neemt deel aan het multidisciplinaire onderzoeksprogramma van de OU ‘Innovating for Resilience’. Het accent van het onderzoek ligt op het positieve recht, maar de faculteit heeft ook een sterke groep Empirical Legal Studies (met hoogleraren ELS, criminologie en rechtsantropologie) en rechtstheorie. In dat kader is het onderzoeksprogramma “Veilige Stad’ ontwikkeld dat in het nieuwe onderzoeksprogramma van de faculteit een prominente plaats heeft. Er zijn zo’n twaalf promovendi werkzaam aan de faculteit. Daarnaast zijn er veel buitenpromovendi. De OU neemt evenals de zusterfaculteiten sinds juli 2019 deel aan het Sectorplan Rechtsgeleerdheid, in het bijzonder het speerpunt Transformatieve werking van globalisering in recht in Nederland (met de UvA, UvT en UM). Ook werken we samen met andere faculteiten en instellingen in onderzoek en valorisatie, bijvoorbeeld met het NSCR en met de UvT in www.nederlandrechtsstaat.nl, en zijn verschillende medewerkers zeer actief in valorisatie en wetenschapscommunicatie.

Additionele informatie

Inlichtingen

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Leonie Daalmeijer, Hoofd Bureau Onderwijs en Onderzoek Rechtswetenschappen via 045-5762169 of leonie.daalmeijer@ou.nl.

LET OP: het hierboven vermelde e-mailadres is uitsluitend bedoeld voor het inwinnen van nadere informatie over deze vacature. Je wordt dringend verzocht om uitsluitend te solliciteren via het bij  “Procedure” vermelde e-mailadres.

Lijkt deze functie je wat, maar twijfel je nog of heb je nog vragen? Meld je dan uiterlijk 15 mei aan voor een informeel digitaal kwartiertje via Teams op donderdag 16 of vrijdag 17 mei met een van onze huidige studieadviseurs. Meld je aan via de link. Houd er rekening mee dat er maar beperkt plek is.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder meer opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd, hybride werken en betaald ouderschapsverlof.

Meer informatie over de Open Universiteit kun je vinden op onze website: www.ou.nl.

Specificaties

  • Ondersteunend personeel (secretarieel, administratief, facilitair)
  • 19—22.8 uur per week
  • max. €4640 per maand
  • HBO+
  • FAC/RW/24057

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Vul het formulier in om via AcademicTransfer te solliciteren. Wij sturen jouw sollicitatie naar de werkgever.

Personalia

Bijlagen

Bijlagen

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.
Alleen de volgende bestands extensies zijn toegestaan: pdf, doc, docx, jpg, jpeg and png.
Totale grootte van de documenten mag niet meer zijn dan: 19.0 MB.
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Voeg meer bestanden toe

Sollicitatieprocedure

Je kunt je sollicitatie, vergezeld onder vermelding van het vacaturenummer, per e-mail sturen naar: solliciteren@ou.nl.

De inzendtermijn sluit op 27 mei 2024.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Je kunt je sollicitatie, vergezeld onder vermelding van het vacaturenummer, per e-mail sturen naar: solliciteren@ou.nl.

De inzendtermijn sluit op 27 mei 2024.

Solliciteer uiterlijk op 27 mei 2024 23:59 (Europe/Amsterdam).