Promovendus Grondrechten

Promovendus Grondrechten

Geplaatst Deadline Locatie
6 mei 2 jun Heerlen

Functieomschrijving

Je hebt tot taak het onder begeleiding van mr. dr. Mirjam van Schaik, prof. mr. dr. Carla Zoethout en prof. dr. Janine Janssen uitvoeren van een onderzoeksproject op het terrein van grondrechten. Het onderzoeksvoorstel getiteld ‘Het recht op religieuze keuze: juridische en empirische perspectieven’ heeft als doel de veelzijdige aard van het recht op religieuze keuzevrijheid te onderzoeken. In het onderzoek worden de vraagstukken rond het recht op religieuze keuze door middel van een multidisciplinaire methode onderzocht, waarbij juridische analyse en empirisch onderzoek worden gecombineerd. Daarnaast wordt het individuele recht en het collectieve recht binnen de context van de religieuze keuze onderzocht, om aldus bij te dragen aan een beter begrip van de complexiteit van de bescherming van individuele autonomie en collectieve religieuze identiteit binnen pluralistische samenlevingen.

De kandidaat komt te werken in de sectie Staatsrecht en Encyclopedie. Deze sectie is onderdeel van de afdeling Publiekrecht van de faculteit Rechtsgeleerdheid en bestaat uit drie hoogleraren en een aantal UD’s, docent-onderzoekers en promovendi. Daarnaast worden de buitenpromovendi eveneens actief betrokken bij de sectie. We zijn op zoek naar een enthousiaste collega die wil meebouwen aan deze enthousiaste onderzoeksgroep en ons onderwijsprogramma op het gebied van staatsrecht, encyclopedie en grondrechten. Daarbij werken we samen met collega’s uit verschillende rechtsgebieden en uit andere faculteiten. De kandidaat kan betrokken worden bij het verzorgen van (een deel van) een vak in de Bachelor of de Master Rechtsgeleerdheid dat aansluit bij het onderwerp van de dissertatie.

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

Je bent met uitstekende resultaten afgestudeerd en bent in het bezit van een masterdiploma op het terrein van het recht (regulier of onderzoeksmaster) of anderszins relevante master. Ten behoeve van het onderzoek en de (beperkte) inzet in het onderwijs is een specialisatie op het gebied van grondrechten en/of het staatsrecht of aanpalende rechtsgebieden wenselijk. Ervaring en/of affiniteit met het doen empirisch onderzoek is een pre. Je beschikt over aantoonbare wetenschappelijke interesse en onderzoekskwaliteiten, bij voorkeur blijkend uit een wetenschappelijke publicatie of hoog gewaardeerde masterscriptie op het terrein. Je bent enthousiast en ambitieus als het gaat om het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Verder kun je zowel in teamverband als zelfstandig werken en beschik je over zeer goede communicatieve vaardigheden. Je beschikt tevens over goede ICT-vaardigheden, bent resultaatgericht en hebt een proactieve instelling.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: voor de periode van 1 jaar. Bij een goede voortgang en goed functioneren wordt de arbeidsovereenkomst verlengd tot in totaal 4 jaar.

Salaris

Het salaris van de promovendus bedraagt € 2.770,= bruto per maand gedurende het eerste jaar, oplopend tot maximaal € 3.539,= bruto per maand gedurende het vierde jaar, gebaseerd op een volledige werkweek en conform de huidige salarisschalen volgens Bijlage A van de CAO van de Nederlandse Universiteiten.

Standplaats

Je standplaats is Heerlen. Verwacht wordt dat je op regelmatige basis (bij een fulltime dienstverband 2 dagen per week) in Heerlen aanwezig bent.

Werkgever

Open Universiteit

Flexibel studeren overal in Nederland en Vlaanderen

De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in negen vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren 17.000 studenten en werken meer dan 850 medewerkers. De OU heeft 16 studiecentra in Nederland en België. De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in vakinhoudelijk onderzoek op acht wetenschapsgebieden, maar ook in onderzoek in een multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

Afdeling

Faculteit Rechtswetenschappen

De faculteit Rechtswetenschappen heeft zo’n honderd medewerkers en is ambitieus en innovatief. De lijnen zijn kort. Initiatief en doortastendheid worden op prijs gesteld en er is volop ruimte voor de verwezenlijking van goede ideeën. De faculteit kent twee vakgroepen: de vakgroep Privaatrecht en de vakgroep Publiekrecht. De sectie Privacy & Gegevensbeschermingsrecht is onderdeel van de vakgroep Privaatrecht. Onderwijs en onderzoek worden ondersteund vanuit het Bureau Onderwijs en Onderzoek (BOO).

De kern van het juridisch onderwijs van de faculteit Rechtswetenschappen bestaat uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.B), diverse schakelprogramma’s en de masteropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.M) met vijf afstudeervarianten (privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht, staatsrecht & encyclopedie en Europees & internationaal recht). Daarnaast biedt de faculteit een masteropleiding Gegevensbescherming en Privacyrecht (LL.M) aan. Ook verzorgt de faculteit enkele cursussen in samenwerking met buitenlandse partners (waaronder de FernUni in Hagen, Duitsland en de UNED in Madrid, Spanje) in het strategisch partnerschap EDELNet.

De faculteit vindt onderwijsvernieuwing belangrijk en loopt binnen de OU voorop met de ontwikkeling van serious games, podcasts en andere innovatieve vormen van online begeleiding. Bij onderwijsontwikkeling en onderwijsvernieuwing werken docenten van de faculteit nauw samen met collega’s van het onderwijskundig expertisecentrum van de OU, het ECO. Het onderwijs wordt door studenten goed gewaardeerd: de OU heeft in de Keuzegids Universiteiten 2024 de kwaliteitszegel ‘2e plaats van beste universiteit van Nederland’ gekregen en de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid staat op de 1e plaats in de ranglijst van beste studies van deze studierichting.

Rechtswetenschappen heeft een vakgebiedoverstijgend onderzoeksprogramma, ‘Recht in beweging’ en neemt deel aan het multidisciplinaire onderzoeksprogramma van de OU ‘Innovating for Resilience’. Het accent van het onderzoek ligt op het positieve recht, maar de faculteit heeft ook een sterke groep Empirical Legal Studies (met hoogleraren ELS, criminologie en rechtsantropologie) en rechtstheorie. In dat kader is het onderzoeksprogramma “Veilige Stad’ ontwikkeld dat in het nieuwe onderzoeksprogramma van de faculteit een prominente plaats heeft. Er zijn zo’n twaalf promovendi werkzaam aan de faculteit. Daarnaast zijn er veel buitenpromovendi. De OU neemt evenals de zusterfaculteiten sinds juli 2019 deel aan het Sectorplan Rechtsgeleerdheid, in het bijzonder het speerpunt Transformatieve werking van globalisering in recht in Nederland (met de UvA, UvT en UM). Ook werken we samen met andere faculteiten en instellingen in onderzoek en valorisatie, bijvoorbeeld met het NSCR en met de UvT in www.nederlandrechtsstaat.nl, en zijn verschillende medewerkers zeer actief in valorisatie en wetenschapscommunicatie.

Additionele informatie

Inlichtingen

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met mr. dr. Mirjam van Schaik (mirjam.vanschaik@ou.nl) of prof. mr. dr. C. Zoethout, hoogleraar Staatsrecht en voorzitter van de sectie Staatsrecht en Encyclopedie (carla.zoethout@ou.nl).

LET OP: de hierboven vermelde e-mailadressen zijn uitsluitend bedoeld voor het inwinnen van nadere informatie over deze vacature. Je wordt dringend verzocht om uitsluitend te solliciteren via het bij “Procedure” vermelde
e-mailadres.

Meer informatie over de Open Universiteit kun je vinden op onze website: www.ou.nl.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder meer opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd, hybride werken en betaald ouderschapsverlof.

Specificaties

 • PhD
 • Recht
 • max. 38 uur per week
 • €2770—€3539 per maand
 • Universitair
 • FAC/RW/24059

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Vul het formulier in om via AcademicTransfer te solliciteren. Wij sturen jouw sollicitatie naar de werkgever.

Personalia

Bijlagen

Bijlagen

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.
Alleen de volgende bestands extensies zijn toegestaan: pdf, doc, docx, jpg, jpeg and png.
Totale grootte van de documenten mag niet meer zijn dan: 19.0 MB.
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Voeg meer bestanden toe

Sollicitatieprocedure

Procedure

Je kunt je sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer, per e-mail sturen naar: solliciteren@ou.nl.

Je sollicitatie bevat:

 • Motivatiebrief
 • CV
 • Cijferlijst
 • Voorbeeld van je schrijfvaardigheden (bijvoorbeeld masterscriptie of gepubliceerd artikel)
 • Een voorstel voor een onderzoeksvraag met mogelijk onderzoeksplan (max 2 pagina’s)

De inzendtermijn sluit op 2 juni 2024.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Procedure

Je kunt je sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer, per e-mail sturen naar: solliciteren@ou.nl.

Je sollicitatie bevat:

 • Motivatiebrief
 • CV
 • Cijferlijst
 • Voorbeeld van je schrijfvaardigheden (bijvoorbeeld masterscriptie of gepubliceerd artikel)
 • Een voorstel voor een onderzoeksvraag met mogelijk onderzoeksplan (max 2 pagina’s)

De inzendtermijn sluit op 2 juni 2024.

Solliciteer uiterlijk op 2 jun 2024 23:59 (Europe/Amsterdam).