Onderzoeksmedewerker Eigen Regie en Gezondheid bij Laaggeletterdheid

Onderzoeksmedewerker Eigen Regie en Gezondheid bij Laaggeletterdheid

Geplaatst Deadline Locatie
7 mei 21 mei Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 21 mei 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Ben jij geïnteresseerd in sociaaleconomische gezondheidsverschillen en het versterken van gezondheid van mensen die laaggeletterd zijn? Bij de sectie Preventie van de afdeling Gezondheidswetenschappen zijn wij op zoek naar een onderzoeksmedewerker.

Functieomschrijving

Lage basisvaardigheden zoals moeite hebben met lezen en schrijven worden gezien als belangrijke determinanten van gezondheid en sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Dit komt doordat deze basisvaardigheden nodig zijn om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van gezondheid gerelateerde beslissingen. Mensen met laaggeletterdheid hebben vaak een lagere sociaaleconomische positie en een verhoogd risico op ongezond gedrag en chronische ziekten en maken daardoor vaker gebruik van gezondheidszorg en leven 6-15 jaar korter. In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen mensen moeite met taal, rekenen en het gebruik van digitale communicatiemiddelen: zij worden beschouwd als laaggeletterd. Mede hierdoor is deze groep moeilijk te betrekken en sluiten interventies vaak onvoldoende aan. Eén op de zes Nederlanders heeft dus moeite met lezen en schrijven, en dit aantal lijkt alleen maar toe te nemen.

In 2024 heeft ZonMW ons een subsidie toegekend om het project: IMPULS: eigen regie ondersteunen om positieve gezondheid te vergroten bij laaggeletterdheid uit te voeren. Kwetsbare groepen, zoals mensen met laaggeletterdheid, worden onvoldoende bereikt met interventies. Tegelijkertijd kan in deze groep de grootste gezondheidswinst worden geboekt. Het is belangrijk om ons te richten op de belangrijkste gevolgen van laaggeletterdheid: een lagere gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven voor een grote groep mensen. Het concept van positieve gezondheid is gebaseerd op het idee dat als iemand meer gevoel van controle heeft, diegene zich gezonder voelt. Daarom willen we individuen zelf laten beslissen hoe zij hun positieve gezondheid willen vergroten. In deze pilotstudie willen we de ervaringen onderzoeken van deelnemers met laaggeletterdheid tijdens een interventie waarin zij een bedrag én begeleiding krijgen om hun positieve gezondheid te vergroten.

Als coach begeleid je de deelnemers aan dit onderzoek/deze interventie en help je mee bij de dataverzameling. Daarnaast ben je intensief betrokken bij de organisatie en logistiek van dit onderzoek en zul je actief bijdragen aan de dataverzameling en eindverantwoording.

Jouw taken
 • het organiseren van projectgroep bijeenkomsten en het voorbereiden van de interventie
 • werven en betrekken van mensen met lage basisvaardigheden voor het project
 • werven en betrekken van beleidsmedewerkers uit het gezondheids- en sociale domein en beleidsmakers uit de lokale gemeenschap
 • uitvoeren van co-creatie onderzoek met de doelgroep, en andere betrokkenen
 • het coachen/begeleiden van de deelnemers uit de doelgroep
 • het analyseren van de (voornamelijk) kwalitatieve data
 • het schrijven van een eindrapport op basis van de verkregen data

Specificaties

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Functie-eisen

 • een masterdiploma in de Gezondheidswetenschappen, (Gezondheids)Psychologie, Agogiek, Sociologie, Antropologie, of aanverwante vakgebieden
 • een coachingsachtergrond bijv sociaal maatschappelijke dienstverlening, leefstijlcoach
 • interesse in wetenschappelijk onderzoek/dataverzameling
 • uitstekende beheersing van gesproken en geschreven Nederlands
 • eigenschappen: diplomatiek, teamplayer, geduldig, vastberaden en niet snel van je stuk te brengen

Als universiteit streven we naar gelijke kansen voor iedereen, in het besef dat diversiteit vele vormen kent. Wij geloven dat diversiteit in al haar complexiteit van onschatbare waarde is voor de kwaliteit van ons onderwijs, onderzoek en onze dienstverlening. We zijn altijd op zoek naar talent met diverse achtergronden en ervaringen. Dat betekent ook dat we ons inzetten voor het creëren van een inclusieve gemeenschap, zodat we diversiteit als meerwaarde kunnen benutten.

We beseffen dat elk individu een unieke set aan vaardigheden, expertise en denkwijze met zich meebrengt. We nodigen dan ook graag iedereen uit die zich herkent in het profiel om te solliciteren, zelfs als je niet aan alle eisen voldoet.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 3 maanden.

Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Bij de VU draag je bij aan onderwijs, onderzoek en dienstverlening voor een betere wereld. En daar mag wat tegenover staan. Daarom bieden wij jou:
 • Een startsalaris van € 3.226,00 (Schaal 10, trede 0) bruto per maand, bij een voltijds dienstverband. Dit is gebaseerd op het UFO-profiel Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker 1.
 • Een functie voor minstens 0,7 fte. Je arbeidsovereenkomst duurt in eerste instantie 3 maanden, met de intentie dit te verlengen tot 15 maanden.

Daarnaast bieden wij je aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen. Enkele voorbeelden:
 • Bij een voltijdse 38-urige werkweek hoort een vakantietegoed van 232 uur per jaar. Als je ervoor kiest om 40 uur te werken, beschik je op jaarbasis over 96 extra vakantie-uren. Bij een deeltijdaanstelling wordt dit naar rato berekend.
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
 • ruime bijdrage aan ABP-pensioenregeling
 • keuzemodel voor fiscale uitruil van bepaalde arbeidsvoorwaarden
 • goede en voordelige sportfaciliteiten

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam

Welkom bij de Faculteit der Bètawetenschappen
Bij de Faculteit der Bètawetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam werken wetenschappers en studenten aan complexe maatschappelijke vraagstukken voor een duurzame en gezonde toekomst. Van bosbranden tot big data, van obesitas tot ondervoeding en van molecuul tot de maan: we richten ons op de volle breedte van de bètawetenschappen. Ons onderwijs en onderzoek is sterk experimenteel technisch, computationeel en interdisciplinair van aard.

We werken vanuit een waardengedreven, interdisciplinaire benadering aan nieuwe oplossingen. Door onderzoek, door valorisatie, en door het opleiden van maatschappelijk betrokken wereldburgers – die op hun beurt een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een duurzame, gezonde toekomst.

Kom je werken bij Bètawetenschappen? Dan werk je samen met studenten, promovendi en wetenschappers bij de grootste bètafaculteit van Nederland. Je combineert een vakgerichte focus met een brede blik op de wereld. We zijn trots op ons collegiale werkklimaat dat zich kenmerkt door een gedreven en pragmatische instelling met betrokkenheid bij het grotere geheel. De faculteit telt ruim 11.000 studenten die studeren aan een van de 40 opleidingen. Er werken ruim 1.600 professionals, verdeeld over 10 wetenschappelijke afdelingen.

Vrije Universiteit Amsterdam
De Vrije Universiteit Amsterdam staat voor waardengedreven onderwijs en onderzoek. Wij zijn vrije denkers met kennis van zaken en een open houding – a broader mind. Met een ondernemende aanpak en aandacht voor diversiteit, zingeving en medemenselijkheid werken wij aan duurzame oplossingen met maatschappelijke impact. Door onze krachten te bundelen, over de grenzen van vakgebieden heen, werken we aan een betere wereld voor mens en planeet. Samen creëren we een veilig en respectvol werk- en studieklimaat, en een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek. Lees meer over onze gedragscodes.

We zijn gevestigd op één fysieke campus, in het hart van de Amsterdamse Zuidas, met een uitstekende ligging en bereikbaarheid. Aan de VU werken ruim 5.500 medewerkers en volgen ruim 30.000 studenten wetenschappelijk onderwijs.

Diversiteit
Diversiteit is een speerpunt van de VU. De VU wil toegankelijk en ontvankelijk zijn voor diversiteit in vakgebieden, culturen, ideeën, nationaliteiten, overtuigingen, voorkeuren en levensbeschouwingen. Vanuit vertrouwen, respect en interesse leiden verschillen hier tot nieuwe inzichten en innovatie, tot scherpte en helderheid, tot excellentie en een ruimer begrip.

Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en onze dienstverlening.

We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van de VU-gemeenschap.

Specificaties

 • Ondersteunend personeel (secretarieel, administratief, facilitair)
 • Landbouw
 • €3226—€5090 per maand
 • Universitair
 • 4027

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Van der Boechorststraat 7, 1081BT, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou