Twee Universitair Docenten Taal en Communicatie

Twee Universitair Docenten Taal en Communicatie

Geplaatst Deadline Locatie
16 mei 2 jun Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 2 jun 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

De leerstoel Taal en Communicatie zoekt twee breed inzetbare UD's met expertise in methoden en technieken van taal- en communicatiewetenschappelijk onderzoek, sociale media, multimodale communicatie en/of interactieanalyse.

Functieomschrijving

De afdeling Taal, Literatuur en Communicatie verzorgt onder meer de tweetalige opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen. De leerstoelen Taal en Communicatie, Journalistiekwetenschap, Toegepaste Taalwetenschappen en Engelse Taalkunde werken samen in verschillende bachelor- en masterspecialisaties, waaronder in de bachelor Media en Journalistiek en Language and Media, en in de master Multimodal Communication, Journalistiek, en Schrijven en Vertalen. Als UD verzorg je verschillende vakken en begeleid je scripties en stages op bachelor- en masterniveau. Het verzorgen van vakken in statistiek en methoden behoort tot het takenpakket van in ieder geval één van de UD-functies. Daarnaast vervul je bestuur- en beheertaken, zoals het bijwonen of leiden van afdelings- en leerstoelgroepvergaderingen en lidmaatschap van de opleidings- of examencommissie.

Het onderzoek van de leerstoel Taal en Communicatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam richt zich op de rol van taal in communicatie. De aandacht richt zich daarbij in het bijzonder op het gebruik en de totstandkoming van feiten en bewijzen in onze samenleving, en communicatievormen die bijdragen aan een betrouwbare overheid en bestuur. We onderzoeken communicatie rondom maatschappelijke thema’s zoals gezondheid, klimaat, gender, voeding en het rechtssysteem en gebruiken daarvoor een breed scala aan onderzoeksmethoden, waaronder conversatieanalyse, discoursanalyse, corpusanalyse, experimenten en social media analytics. Veel onderzoek wordt verricht in samenwerking, onder meer in de interfacultaire onderzoeksinstituten CLUE+ en Network Institute. Als UD draag je bij aan het versterken van het onderzoek, onder meer door projectaanvragen te ontwikkelen en in te dienen. Je aanstelling bestaat uit 60% onderwijstijd, 30% onderzoekstijd en 10% bestuur en beheer.

Specificaties

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Functie-eisen

Een geschikte kandidaat voldoet aan de volgende eisen:
 • gepromoveerd in het domein van de taal en communicatie (taalbeheersing, cognitieve of toegepaste linguïstiek, communicatiewetenschap)
 • aantoonbare kennis van en ervaring op het gebied van kwantitatieve methoden en technieken (in ieder geval één kandidaat), gebruik en effect van (sociale-)mediaboodschappen, tekstoptimalisatie, multimodale communicatie, en/of dialoog en interactie
 • relevante publicaties in internationaal gerefereerde tijdschriften en interesse in het verder ontwikkelen van eigen onderzoeksthema’s in projectaanvragen
 • ervaren, enthousiast en vaardig in academisch onderwijs, bijvoorbeeld blijkend uit onderwijsevaluaties
 • in bezit van de Nederlandse Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO), of bereid deze binnen afzienbare tijd te behalen
 • ervaring in het begeleiden van bachelor- en masterscripties
 • uitstekende beheersing van zowel het Nederlands als het Engels

Arbeidsvoorwaarden

De initiële arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor 18 maanden. Na 15 maanden wordt je functioneren beoordeeld op het gebied van onderwijs, publicaties, pogingen om hetzij individueel, hetzij in consortia onderzoeksfinanciering te verwerven, academische dienstverlening en valorisatie. Na een positieve evaluatie wordt een vaste aanstelling aangeboden.

Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring op voltijdse basis minimaal € 4.332 (schaal 11) en maximaal € 5.929 (schaal 11) bruto per maand. De functie is ingedeeld volgens UFO-profiel Universitair docent 2 en staat open voor minimaal 0,8 FTE.

Daarnaast bieden wij je aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen. Enkele voorbeelden:
 • bij een voltijdse 38-urige werkweek hoort een vakantietegoed van 232 uur per jaar. Als je ervoor kiest om 40 uur te werken, beschik je op jaarbasis over 96 extra vakantie-uren. Bij een deeltijdaanstelling wordt dit naar rato berekend
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
 • ruime bijdrage aan ABP-pensioenregeling
 • keuzemodel voor fiscale uitruil van bepaalde arbeidsvoorwaarden
 • bijdrage aan reiskosten voor woon-werkverkeer

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam

Welkom bij de Faculteit der Geesteswetenschappen
Bij de Faculteit der Geesteswetenschappen verkennen we de wereld om ons heen vanuit een taalkundige, historische en filosofische benadering. We brengen verschillende vakgebieden samen: Taal, Literatuur en Communicatie; Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid en Filosofie. Dat is Humanities+. De plus van een open blik, interdisciplinair onderzoek, vernieuwend onderwijs en een kleinschalige, persoonlijke benadering.

We richten ons op complexe maatschappelijke problemen die vragen om een brede, grensverleggende aanpak. Een aanpak die inspireert om over grenzen heen te kijken en van elkaar te leren. Samen verrijken we onze kennis en creativiteit. Samen komen we tot oplossingen met maatschappelijke meerwaarde.

Kom je werken bij Geesteswetenschappen? Dan kies je voor een inspirerende en persoonlijke werkomgeving. Samen met jouw 340 collega’s draag je bij aan topkwaliteit in onderwijs en onderzoek.

Vrije Universiteit Amsterdam
De Vrije Universiteit Amsterdam staat voor waardengedreven onderwijs en onderzoek. Wij zijn vrije denkers met kennis van zaken en een open houding – a broader mind. Met een ondernemende aanpak en aandacht voor diversiteit, zingeving en medemenselijkheid werken wij aan duurzame oplossingen met maatschappelijke impact. Door onze krachten te bundelen, over de grenzen van vakgebieden heen, werken we aan een betere wereld voor mens en planeet. Samen creëren we een veilig en respectvol werk- en studieklimaat, en een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek. Lees meer over onze gedragscodes.

We zijn gevestigd op één fysieke campus, in het hart van de Amsterdamse Zuidas, met een uitstekende ligging en bereikbaarheid. Aan de VU werken ruim 5.500 medewerkers en volgen ruim 30.000 studenten wetenschappelijk onderwijs.

Diversiteit
Diversiteit is een speerpunt van de VU. De VU wil toegankelijk en ontvankelijk zijn voor diversiteit in vakgebieden, culturen, ideeën, nationaliteiten, overtuigingen, voorkeuren en levensbeschouwingen. Vanuit vertrouwen, respect en interesse leiden verschillen hier tot nieuwe inzichten en innovatie, tot scherpte en helderheid, tot excellentie en een ruimer begrip.

Specificaties

 • Universitair docent
 • Taal en cultuur
 • €4332—€5929 per maand
 • Gepromoveerd
 • 4065

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

De Boelelaan 1105, 1081HV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou