Promovendus / postdoc 'Oog op de grond'

Promovendus / postdoc 'Oog op de grond'

Geplaatst Deadline Locatie
24 mei 12 jun Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 12 jun 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Een gemeentetheologie ten aanzien van grond

Veel mensen zijn bezorgd over de toekomst van de aarde. Het raakt aan onze toekomst, die van onze kinderen en hun kinderen. Het raakt aan onze levensstijl en wellicht ook onze geloofsovertuiging. Hoe gaan christenen zelf om met de aarde en hoe worden ze daarin gevormd door de geloofsgemeenschap waartoe ze behoren? Welke lokale grond heeft de gemeenschap en welke verhalen en praktijken zijn er over/met die grond? Welke visies op grond worden belichaamd in de gebeden, preken en liederen van die gemeenschap? Welke ‘gemeentetheologie’ ten aanzien van grond tekent zich af en hoe helpt of hindert die de ontwikkeling van een verantwoorde, belichaamde theologische visie op de grond? Om antwoord te krijgen op deze vragen is de Protestantse Theologische Universiteit per 1 september 2024 op zoek naar een Promovendus / postdoc Systematische Theologie (0,8-1,0 fte) voor het project ‘Oog op de grond. Naar een hedendaagse gemeentetheologie ten aanzien van grond in theologische visies en liturgische praktijken’.

Centrale vraagstelling

Bij de PThU werk je in een omgeving waarin fascinatie voor wat geloof met mensen doet de boventoon voert. Vanuit die fascinatie doet de PThU onderzoek naar ontwikkelingen in geloof, kerk, samenleving en wereldchristendom. De universiteit is verbonden met de Protestantse Kerk in Nederland. Het omvangrijke project ‘Grond’ is een van de interdisciplinaire onderzoeksprojecten van deze universiteit (www.pthu.nl/grond). Het heeft als centrale vraagstelling:

“Wat zijn kwaliteiten van een theologische visie ten aanzien van grond die christenen en geloofsgemeenschappen in Nederland kunnen gidsen naar een verantwoorde context-gevoelige, belichaamde theologie in het licht van 21ste-eeuwse klimaat- en ecologische vraagstukken?”

Wat vragen wij van je?

In dit project ga je samen met de postdoc praktische theologie op zoek naar een verantwoorde ‘gemeentetheologie’ (het min of meer samenhangende geheel van verhalen, rituelen en opvattingen van een geloofsgemeenschap) ten aanzien van grond. Als systematisch theoloog breng je visievorming in de christelijke traditie in verband met ideeën uit het heden ten aanzien van de grond. Je brengt daarbij verschillende theologische posities in kaart en met elkaar in gesprek.

Je begint met literatuurstudie met het oog op het bijstellen van een conceptuele matrix die door de senioronderzoekers is vormgegeven. Vervolgens bestudeer je teksten van theologen uit heden en verleden om bezinning op aarde en grond te kunnen operationaliseren voor visievorming vandaag. Daarbij houd je steeds oog voor de vraag hoe deze visies zich verhouden tot de praktijken die de praktisch theoloog bestudeert. Daarna ontwerpen jullie samen aanbevelingen door kansrijke ideeën met het oog op de liturgische en andere praktijken ten aanzien van grond te doordenken en te ontwikkelen tot een eigen theologische positie.

Je schrijft een proefschrift over de resultaten op basis van een vijftal wetenschappelijke artikelen (promovendus) of je schrijft drie wetenschappelijke artikelen (postdoc) die je in het Engels publiceert. Lees ook de projectbeschrijving, die de samenwerking tussen de praktisch theoloog en de systematisch theoloog beschrijft. 

Specificaties

Protestantse Theologische Universiteit (PThU)

Functie-eisen

 • een afgeronde relevante wetenschappelijke MA-opleiding of een afgeronde PhD, bij voorkeur in de theologie of filosofie en tenminste op basaal niveau systematisch-theologische onderzoeksvaardigheden, waarin je bereid bent je verder te ontwikkelen
 • voor een promovendus: een afgeronde onderzoeksmaster en de vaardigheid interdisciplinaire verbanden te leggen strekken tot aanbeveling
 • kennis van de Nederlandse protestantse traditie, liefst van binnenuit
 • goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en beheersing van het Engels
 • een open-minded intellectueel profiel
 • uitstekende communicatieve vaardigheden en plezier in het werken in een team
 • voor een promovendus: bereidheid tot deelname aan de (Initial) Graduate School van PThU (https://www.pthu.nl/onderzoek/promoveren/) en bijeenkomsten van de Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion (Noster: https://noster.org/)

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: een jaar. Na toetsing en positieve evaluatie van de voortgang volgt verlenging met 1,5 jaar.

 • Je werkt vanuit het vastgestelde onderzoekskader van project ‘Grond’ met ruimte voor eigen accenten.
 • Je wordt ondergebracht bij de leerstoelgroep Systematische Theologie en Ethiek.
 • Je standplaats aan de PThU is Utrecht (waar de PThU per september 2024 gevestigd is).
 • Reiskosten woon-werkverkeer worden voor 70% vergoed (openbaar vervoer, tweede klas). Dienstreizen worden voor 100% vergoed (openbaar vervoer, tweede klas).
 • Je participeert actief in het geregelde overleg van het projectteam, dat bestaat uit senior en junior onderzoekers.
 • Je krijgt budget voor congressen, symposia en trainingen, bijvoorbeeld in onderzoeksmethodiek.

Voor een promovendus:

 • Je wordt begeleid door de promotores prof. dr. Arnold Huijgen (ST) en co-promotor dr. Ciska Stark.
 • Je krijgt een aanstelling van 0,8 of 1,0 fte voor de duur van een jaar. Na toetsing en positieve evaluatie van de voortgang volgt verlenging met vier, respectievelijk drie jaar.
 • Het salaris volgt de cao van de VSNU voor promovendi (schaal P, augustus 2023) en begint in het eerste aanstellingsjaar bij € 2.770 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. De eindschaal is € 3.539 bruto per maand bij een fulltime dienst verband.
 • We bieden voortgaande scholing aan in theologisch onderzoek door middel van (in overleg overeengekomen onderdelen van) de (Initial) Graduate School van de PThU, Noster en aan (internationale) netwerken waardoor je kennis en vaardigheden worden vergroot.
 • We bieden een begeleidingsteam dat maandelijks met je in gesprek gaat over het onderzoek.

Voor een postdoc:

 • Je werkt zelfstandig, maar in nauwe samenwerking met team Grond en goede afstemming met de projectleider.
 • Je krijgt een aanstelling van 1,0 fte voor de duur van een jaar. Na toetsing en positieve evaluatie van de voortgang volgt verlenging met 1,5 jaar.
 • De functie wordt afhankelijk van de ervaring ingeschaald in salarisschaal 10 van de VSNU minimaal € 3.226 en maximaal € 5.090 bruto per maand bij een fulltime dienstverband.
 • Het salaris volgt de cao van de VSNU (augustus 2023).

Werkgever

Bij de PThU werk je in een omgeving waarin fascinatie voor wat geloof met mensen doet de boventoon voert. Vanuit die fascinatie doet de PThU onderzoek naar ontwikkelingen in geloof, kerk, samenleving en wereldchristendom. De universiteit is verbonden met de Protestantse Kerk in Nederland.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; PhD; Postdoc
 • Gedrag en maatschappij
 • Universitair
 • SP PTHU 20240524

Werkgever

Protestantse Theologische Universiteit (PThU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

De Boelelaan 1105, 1081 HV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou