Postdoc-onderzoeker Leesbevordering (2 jaar)

Postdoc-onderzoeker Leesbevordering (2 jaar)

Geplaatst Deadline Locatie
27 mei 23 jun Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 23 jun 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Ben jij geïnteresseerd in de vraag hoe je het lezen bij kinderen en (jong)volwassenen effectief kunt stimuleren en welke effecten dat heeft voor de verdere leesontwikkeling? Heb je affiniteit met thema’s als meertaligheid en multiculturaliteit?

Functieomschrijving

Als postdoc-onderzoeker krijg je een coördinerende en uitvoerende rol in onderzoeken naar leesbevordering, met een speciale focus op meertaligheid en multiculturaliteit. Je hoofdtaak omvat de uitvoering van twee studies:
 1. Een onderzoek in het volwassenonderwijs Nederlands als tweede taal (NT2). In dat onderzoek ontwerp je een interventie waarin NT2-leerders worden aangemoedigd om zowel in hun eerste als tweede taal teksten te lezen en waarin verschillende culturele perspectieven de revue passeren. Vervolgens test je de effecten van de interventie op leesmotivatie, talige ontwikkeling en burgerschapsontwikkeling.
 2. Een literatuurstudie waarin je onderzoekt wat er in de internationale wetenschappelijke literatuur bekend is over de bijdrage die het stimuleren van leesontwikkeling in de eerste taal levert aan de leesontwikkeling in een tweede taal.

Daarnaast draag je bij aan onderzoek waarin wordt gekeken naar de inzet van (meertalige) digitale middelen om het lezen te bevorderen en is er ruimte om zelf nieuw onderzoek te initiëren en/of aan te vragen, bijvoorbeeld op het gebied van meertalig voorlezen (door NT2-ouders/verzorgers) of leesbevordering bij analfabete of beginnend geletterde NT2-lezers. Ten slotte help je mee bij de coördinatie van de activiteiten van het LeesbevorderingsLab (zie Afdeling/groep) en draag je bij aan het onderwijs dat vanuit de leerstoel Leesgedrag wordt verzorgd (bijvoorbeeld in de cursussen ‘Literacy development’ en ‘Leesvaardigheid, leesmotivatie en leesbevordering’, of door middel van scriptiebegeleiding).

Specificaties

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Functie-eisen

We zoeken een onderzoeker die:
 • gepromoveerd is in een relevante discipline in de Geesteswetenschappen of Sociale Wetenschappen, bijvoorbeeld (toegepaste) taalwetenschap, (tweede-)taalverwerving, onderwijswetenschappen of (onderwijs)psychologie
 • een sterke affiniteit heeft met thema’s als leesbevordering, meertaligheid en multiculturaliteit
 • aantoonbare ervaring heeft met systematisch literatuuronderzoek, het ontwerpen van onderwijs, het uitvoeren van interventieonderzoek en het (statistisch) analyseren van de resultaten van zulk onderzoek
 • een goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid Nederlands en Engels heeft, en aantoonbare ervaring heeft met het wetenschappelijk presenteren en publiceren in beide talen
 • een sterk organisatorisch vermogen heeft, zelfstandig is, maar ook graag samenwerkt met andere onderzoekers

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar.

Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring op voltijdse basis minimaal € 4.036,00 (schaal 10) en maximaal € 5.090,00 (schaal 10) bruto per maand. De functie is ingedeeld volgens UFO-profiel Onderzoeker 4 en staat open voor 0,8 FTE.

De arbeidsovereenkomst duurt in eerste instantie 1 jaar. Na een positieve evaluatie wordt deze met maximaal 1 jaar verlengd.

Daarnaast bieden wij je aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen. Enkele voorbeelden:
 • bij een voltijdse 38-urige werkweek hoort een vakantietegoed van 232 uur per jaar. Als je ervoor kiest om 40 uur te werken, beschik je op jaarbasis over 96 extra vakantie-uren. Bij een deeltijdaanstelling wordt dit naar rato berekend.
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
 • ruime bijdrage aan ABP-pensioenregeling
 • bijdrage aan reiskosten voor woon-werkverkeer
 • keuzemodel voor fiscale uitruil van bepaalde arbeidsvoorwaarden

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam

Je draagt bij aan het gezamenlijke onderzoeksprogramma van twee afdelingen van de Faculteit Geesteswetenschappen (FGW), namelijk de afdeling Taal, Literatuur, & Communicatie en de afdeling VU-NT2. Binnen deze afdelingen bevindt je opdracht zich op het snijvlak van twee onderzoeksgroepen, namelijk het interfacultaire LeesbevorderingsLab, geleid door hoogleraar Leesgedrag Roel van Steensel (https://bit.ly/leesbevorderingslab) en de afdeling VU-NT2 Research, geleid door Camille Welie, universitair docent NT2. Bovendien speel je een actieve rol in de samenwerking tussen FGW en de Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen op het gebied van leesbevordering.

Over het LeesbevorderingsLab
In het LeesbevorderingsLab werken onderzoekers van de Vrije Universiteit samen met Stichting Lezen aan interdisciplinair onderzoek naar leesbegrip, leesmotivatie, leesonderwijs en leesbevordering. Bij het lab, dat wordt geleid door prof. dr. Roel van Steensel (hoogleraar Leesgedrag van Stichting Lezen), zijn tien onderzoekers aangesloten. De onderzoekers houden zich bezig met uiteenlopende vragen. Hoe kunnen tekstbegrip en leesmotivatie bij de overgang naar groep 3 effectief worden gestimuleerd? Draagt leesbevordering bij aan tweede-taalleren? Hoe kan de literaire leesvaardigheid van middelbare scholieren worden gestimuleerd? Wat bepaalt of iemand leest of niet? En kan met de inzet van digitale middelen de leesmotivatie worden bevorderd? Het LeesbevorderingsLab is in 2023 van start gegaan.

Over VU-NT2
VU-NT2 is een toonaangevend onderwijs- en expertisecentrum voor Nederlands als tweede taal. VU-NT2 heeft haar activiteiten georganiseerd rond vier kerntaken: NT2 Academy (taalonderwijs voor interne en externe cursisten), NT2 Professional (opleiding, nascholing en certificering van docenten), NT2 Research (onderzoek op het gebied van NT2) en NT2 Expert (leermiddelenontwikkeling en advies). De postdoc zal bijdragen aan onderzoek van VU-NT2 Research, maar we verwachten ook een weerslag op het onderwijs aan NT2-cursisten en docenten (NT2-Academy en NT2 Professional), en op de ontwikkeling van leermiddelen NT2 (NT2 Expert).

Welkom bij de Faculteit der Geesteswetenschappen
Bij de Faculteit der Geesteswetenschappen verkennen we de wereld om ons heen vanuit een taalkundige, historische en filosofische benadering. We brengen verschillende vakgebieden samen: Taal, Literatuur en Communicatie; Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid en Filosofie. Dat is Humanities+. De plus van een open blik, interdisciplinair onderzoek, vernieuwend onderwijs en een kleinschalige, persoonlijke benadering.

We richten ons op complexe maatschappelijke problemen die vragen om een brede, grensverleggende aanpak. Een aanpak die inspireert om over grenzen heen te kijken en van elkaar te leren. Samen verrijken we onze kennis en creativiteit. Samen komen we tot oplossingen met maatschappelijke meerwaarde.

Kom je werken bij Geesteswetenschappen? Dan kies je voor een inspirerende en persoonlijke werkomgeving. Samen met jouw 340 collega’s draag je bij aan topkwaliteit in onderwijs en onderzoek.

Vrije Universiteit Amsterdam
De Vrije Universiteit Amsterdam staat voor waardengedreven onderwijs en onderzoek. Wij zijn vrije denkers met kennis van zaken en een open houding – a broader mind. Met een ondernemende aanpak en aandacht voor diversiteit, zingeving en medemenselijkheid werken wij aan duurzame oplossingen met maatschappelijke impact. Door onze krachten te bundelen, over de grenzen van vakgebieden heen, werken we aan een betere wereld voor mens en planeet. Samen creëren we een veilig en respectvol werk- en studieklimaat, en een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek. Lees meer over onze gedragscodes.

We zijn gevestigd op één fysieke campus, in het hart van de Amsterdamse Zuidas, met een uitstekende ligging en bereikbaarheid. Aan de VU werken ruim 6.150 medewerkers en volgen ruim 31.000 studenten wetenschappelijk onderwijs.

Diversiteit
Diversiteit is een speerpunt van de VU. De VU wil toegankelijk en ontvankelijk zijn voor diversiteit in vakgebieden, culturen, ideeën, nationaliteiten, overtuigingen, voorkeuren en levensbeschouwingen. Vanuit vertrouwen, respect en interesse leiden verschillen hier tot nieuwe inzichten en innovatie, tot scherpte en helderheid, tot excellentie en een ruimer begrip.

Specificaties

 • Postdoc
 • Taal en cultuur
 • €3226—€5090 per maand
 • Gepromoveerd
 • 4084

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

De Boelelaan 1105, 1081HV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou