Voorzitter Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht

Geplaatst Deadline Locatie
4 jun 2 aug Utrecht
De Raad van Toezicht van Landelijk Centrum Studiekeuze is via Wesselo op zoek naar een tactisch en verbindend voorzitter Raad van Toezicht.

Functieomschrijving

Algemene profielkenmerken Raad van Toezicht

 • affiniteit met de doelstelling van de stichting;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, voor zover dit redelijkerwijs kan worden gevraagd;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om het bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van het bestuur te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • voldoende tijd en beschikbaarheid (circa zes vergaderingen per jaar);
 • van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de activiteiten en de specifieke functies van de stichting en dat zij maatschappelijk actief zijn.

Specificaties

Landelijke Centrum Studiekeuze

Functie-eisen

Aanvullende profielkenmerken voorzitter Raad van Toezicht

 • ervaring als toezichthouder, ervaring als voorzitter van een Raad van Toezicht is een pre;
 • over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan empathisch vermogen, goed en zonder oordeel kunnen luisteren en (waar nodig) een verbindende en bemiddelende rol vervullen;
 • over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat zo nodig extern een verbindende rol in het belang van de stichting kan worden vervuld.
 • het veld van hoger onderwijs kennen en beschikken over een breed gewaardeerd profiel;
 • voldoende tijd en beschikbaarheid voor het voorbereiden en leiden van vergaderingen en overleg met de bestuurder en eventuele stakeholders;
 • over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en het bestuur;
 • over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat zo nodig extern een verbindende rol in het belang van de stichting kan worden vervuld.

Onafhankelijkheid

Het belang van de onafhankelijke positie van de Raad van Toezicht staat uitgewerkt in de statuten van Landelijk Centrum Studiekeuze.

 • een lid van de Raad van Toezicht kan niet tevens bestuurder, toezichthouder of lid van de directie van een universiteit of hogeschool zijn of de afgelopen twee jaar zijn geweest;
 • een lid van de Raad van Toezicht kan niet tevens bestuurder, toezichthouder of werknemer van een rechtspersoon zijn die (mede) ten doel heeft de belangen van universiteiten en/of hogescholen te vertegenwoordigen;
 • een lid van de Raad van Toezicht kan niet tevens bestuurder, toezichthouder of werknemer van een rechtspersoon zijn die (mede) ten doel heeft – direct of indirect – het (doen) verrichten van activiteiten die verbandhouden met het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs, trainings- en/of examenaanbod voor studenten aan universiteiten en/of hogescholen dan wel het beoordelen van de kwaliteit van universiteiten en of hogescholen als instelling;
 • een lid van de Raad van Toezicht kan niet tevens bestuurder, toezichthouder of werknemer van een rechtspersoon zijn die (mede) ten doel heeft de belangen van studenten te vertegenwoordigen.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 4 jaar.

Honorering

 • een benoeming voor de duur van vier jaar als voorzitter Raad van Toezicht, met een mogelijkheid van herbenoeming;
 • een bezoldiging van € 16.000,- bruto op jaarbasis.

De Raad van Toezicht hecht waarde aan een samenstelling die vertrekt vanuit inclusie en diversiteit.

Werkgever

Landelijk Centrum Studiekeuze is een onafhankelijke stichting en wordt volledig gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als onafhankelijke stichting werkt het Landelijk Centrum Studiekeuze aan het verzamelen, verspreiden en beschikbaar stellen van data en informatie over het hoger onderwijs en studiekeuze. Dit doet ze via uiteenlopende producten: Studiekeuze123.nl, Nationale Studenten Enquête, Welkemaster.nl, Studiekeuzedatabase en Studie in Cijfers. Het Landelijk Centrum Studiekeuze werkt nauw samen met studentenorganisaties, onderwijsinstellingen, decanen, mentoren, studiekeuze-professionals en deskundigen uit andere relevante vakgebieden.

Additionele informatie

Solliciteren

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van mevrouw drs. J.M. (Jos) Engel, partner. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via de onderstaande sollicitatieknop. Hier vindt u ook de volledige profielschets.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar https://lcsk.nl.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Beleid- en staf; Onderwijs
 • Gedrag en maatschappij; Recht; Taal en cultuur; Economie
 • Gepromoveerd
 • AT LCSK 20240604

Werkgever

Landelijke Centrum Studiekeuze

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Arthur van Schendelstraat 600, 3511 MJ, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Landelijke Centrum Studiekeuze). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Solliciteren

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van mevrouw drs. J.M. (Jos) Engel, partner. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via de sollicitatieknop. Hier vindt u ook de volledige profielschets.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar https://lcsk.nl.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Solliciteren

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van mevrouw drs. J.M. (Jos) Engel, partner. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via de sollicitatieknop. Hier vindt u ook de volledige profielschets.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar https://lcsk.nl.

Solliciteer uiterlijk op 2 aug 2024 23:59 (Europe/Amsterdam).