Business Controller (t.b.v. afdelingshoofden)

Business Controller (t.b.v. afdelingshoofden)

Geplaatst Deadline Locatie
4 jun gisteren Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was gisteren).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Ben jij een zelfstandige, ervaren en resultaatgerichte controller die graag een bijdrage levert aan het (financieel) economische beleid van een universiteit? Solliciteer dan bij ons!

Functieomschrijving

De afdeling Planning en Control zoekt een inspirerende en proactieve collega die de functie van business controller voor de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU gaat vervullen.

Op dit moment is vanuit de afdeling Planning en Control één businesscontroller verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Zijn focus is gericht op de gehele faculteit.

Onderwijs en onderzoek binnen deze faculteit is gestructureerd via een zevental wetenschappelijke afdelingen met eigen budget- en HR-verantwoordelijkheid. Deze afdelingen worden aangestuurd door een hoogleraar als afdelingshoofd. Wij zoeken op korte termijn uitbreiding van de controlcapaciteit. Specifiek voor ondersteuning en advisering van deze afdelingshoofden op het gebied van bedrijfsvoering en financieel management. Je werkt voornamelijk voor deze afdelingen, maar het belang van de faculteit als geheel hou jij ook in het vizier. Eén van de afdelingshoofden is jouw functioneel leidinggevende.

Voor de faculteit Rechten worden twee nieuwe business controllers aangesteld. In samenwerking met elkaar zorgen zij voor inzicht in de financiële situatie van de faculteit en adviseren zij het management. Terwijl jij je richt op het gebied van bedrijfsvoering, financieel management en op de afdelingshoofden, zal jouw collega controller ondersteuning bieden aan het faculteitsbestuur. Jullie complementaire aanpak moet onder andere gaan leiden tot meer efficiënte middelenallocatie, betere besluitvorming en een gezondere financiële positie voor de faculteit.

Jouw taken
 • je adviseert gevraagd en ongevraagd het management van de afdeling inzake (financiële) strategie, beleid en verbetering van de performance. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de HRM adviseurs binnen de faculteit
 • je bent onderdeel van het managementteam (MT) van de afdeling (voor zover aanwezig) en adviseert over het realiseren van het beleid en de doelstellingen van de eenheid
 • je bent medeverantwoordelijk voor het beheer van de systemen rond interne middelenverdeling binnen de faculteit en kostenverantwoording van de afdeling
 • je bent medeverantwoordelijk voor het in overleg en nauwe samenwerking met collega’s ontwikkelen en implementeren van control methodieken en voor het in kaart brengen van het financiële en operationele risicomanagement van de afdeling
 • je bent verantwoordelijk voor de afstemming met projectcontrollers en PAO-controller en de financiële administratie. Je bent verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit en het signaleren van verbeteringen
 • je initieert projecten binnen het vakgebied en participeert in cluster brede projecten
 • je draagt zorg voor de goede, tijdige en juiste vertaling van de centrale bekostiging en kostendoorbelasting voor de wetenschappelijke afdeling

Specificaties

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Functie-eisen

 • je beschikt over academisch werk- en denkniveau in een financiële of bedrijfseconomische richting
 • je hebt ruime ervaring in een business control-functie
 • je beschikt over sterke sociale en communicatieve vaardigheden (luistervaardigheden, empathisch vermogen, presentatie)
 • je kunt je verplaatsen in de belevingswereld en agenda van non-financiële bestuurders en leidinggevenden en je bent in staat actief mee te denken over andere vakgebieden
 • Je hebt uitstekende analytische vaardigheden en cijfermatig inzicht en het vermogen cijfers te verbinden aan de strategie en inhoud en in staat om dit (schriftelijk) te verwoorden
 • je bent bij voorkeur op de hoogte van de ontwikkelingen in het onderwijs- en onderzoeksdomein op (wo)sectorniveau
 • je bent humorvol, straalt rust, overwicht en vertrouwen uit en bent een teamspeler

Als universiteit streven we naar gelijke kansen voor iedereen, in het besef dat diversiteit vele vormen kent. Wij geloven dat diversiteit in al haar complexiteit van onschatbare waarde is voor de kwaliteit van ons onderwijs, onderzoek en onze dienstverlening. We zijn altijd op zoek naar talent met diverse achtergronden en ervaringen. Dat betekent ook dat we ons inzetten voor het creëren van een inclusieve gemeenschap, zodat we diversiteit als meerwaarde kunnen benutten.

We beseffen dat elk individu een unieke set aan vaardigheden, expertise en denkwijze met zich meebrengt. We nodigen dan ook graag iedereen uit die zich herkent in het profiel om te solliciteren, zelfs als je niet aan alle eisen voldoet.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar.

Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Bij de VU draag je bij aan onderwijs, onderzoek en dienstverlening voor een betere wereld. En daar mag wat tegenover staan. Daarom bieden wij jou:
 • Een salaris van minimaal € 5.247,00 (Schaal 12) en maximaal € 6.737,00 (Schaal 12) bruto per maand, bij een voltijds dienstverband. Dit is gebaseerd op het UFO-profiel Controller 3. Het precieze salaris hangt af van je opleiding en ervaring.
 • Een functie voor minstens 0,8 fte. Je arbeidsovereenkomst duurt in eerste instantie 1 jaar. Daarna is er uitzicht op een vast contract.

Daarnaast bieden wij je aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen. Enkele voorbeelden:
 • Bij een voltijdse 38-urige werkweek hoort een vakantietegoed van 232 uur per jaar. Als je ervoor kiest om 40 uur te werken, beschik je op jaarbasis over 96 extra vakantie-uren. Bij een deeltijdaanstelling wordt dit naar rato berekend.
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
 • ruime bijdrage aan ABP-pensioenregeling
 • bijdrage aan reiskosten voor woon-werkverkeer
 • keuzemodel voor fiscale uitruil van bepaalde arbeidsvoorwaarden

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam

Over de faculteit Rechten
De faculteit der Rechtsgeleerdheid verzorgt bacheloropleidingen op drie gebieden: Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht en Criminologie. Daarnaast hebben we een uitgebreid aanbod aan masteropleidingen en contractonderwijs. Ons onderwijs en onderzoek richten zich op de maatschappelijke functie en relevantie van het recht: van verbintenissen in de platformeconomie tot het nieuwe werken, van koloniaal onrecht tot medische aansprakelijkheid, van gezinshereniging tot burgerinspraak, van zedendelicten tot gijzelsoftware. Ons onderzoek heeft vaak een internationaal en multidisciplinair karakter.

Werken bij de faculteit Rechtsgeleerdheid is werken in een actieve en inspirerende academische omgeving. Samen met je collega’s draag je in een goede onderlinge werksfeer bij aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. De faculteit telt ruim 300 medewerkers en 4.500 studenten.

Welkom bij de dienst Financiën
Bij de dienst Financiën van de Vrije Universiteit Amsterdam houden we de cijfers op koers. We zijn verantwoordelijk voor de financiële functie van de VU en alle processen die daarbij horen: van budgettering tot financiële administratie, van business- en projectcontrol tot inkoop en corporate finance. Onze dienst bestaat uit de afdelingen Planning en Control, Financieel Service Centrum, Corporate Finance en Inkoopmanagement.

Samen met VU-bestuurders, management, faculteiten en afdelingen dragen we bij aan een financieel gezonde organisatie. Samen zorgen we ervoor dat de VU op een kosteneffectieve en efficiënte manier grensverleggende onderwijs- en onderzoeksambities kan verwezenlijken.

Kom je werken bij Financiën? Dan bouw je mee aan kwalitatief hoogstaande en optimaal geïntegreerde financiële en controlorganisatie. Klaar voor de huidige én toekomstige financiële eisen en wensen, zowel intern als extern. Je werkt samen met in totaal ruim 100 collega’s, op centraal en op decentraal niveau bij de faculteiten en diensten.

Vrije Universiteit Amsterdam
De Vrije Universiteit Amsterdam staat voor waardengedreven onderwijs en onderzoek. Wij zijn vrije denkers met kennis van zaken en een open houding – a broader mind. Met een ondernemende aanpak en aandacht voor diversiteit, zingeving en medemenselijkheid werken wij aan duurzame oplossingen met maatschappelijke impact. Door onze krachten te bundelen, over de grenzen van vakgebieden heen, werken we aan een betere wereld voor mens en planeet. Samen creëren we een veilig en respectvol werk- en studieklimaat, en een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek. Lees meer over onze gedragscodes.

We zijn gevestigd op één fysieke campus, in het hart van de Amsterdamse Zuidas, met een uitstekende ligging en bereikbaarheid. Aan de VU werken ruim 6.150 medewerkers en volgen ruim 31.000 studenten wetenschappelijk onderwijs.

Diversiteit
Diversiteit is een speerpunt van de VU. De VU wil toegankelijk en ontvankelijk zijn voor diversiteit in vakgebieden, culturen, ideeën, nationaliteiten, overtuigingen, voorkeuren en levensbeschouwingen. Vanuit vertrouwen, respect en interesse leiden verschillen hier tot nieuwe inzichten en innovatie, tot scherpte en helderheid, tot excellentie en een ruimer begrip.

Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en onze dienstverlening.

We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van de VU-gemeenschap.

Specificaties

 • Financiën
 • Landbouw
 • €5247—€6737 per maand
 • Universitair
 • 4110

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

De Boelelaan 1105, 1081HV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou