Gedragswetenschappers (0,85 fte)

Gedragswetenschappers (0,85 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
26 jun 11 jul Groningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 11 jul 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Het Onderzoeks- en

Functieomschrijving

Het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht is op zoek naar twee gedragswetenschappers (orthopedagoog/psycholoog) gespecialiseerd in kinderen. Sinds 2005 voert het Expertisecentrum belang van het kind (BIC)-Assessments uit ten behoeve van kinderen die te maken hebben met een migratierechtelijke procedure.
We starten een (pilot) project waar we BIC-assessments uitvoeren bij alleenstaande gevluchte jongeren in Nederland die op grond van de Dublinverordening in beginsel in een ander EU-land hun asielprocedure zouden moeten doorlopen omdat daar een familielid verblijft. De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) verzoekt tot een BIC-assessment om belangen van kinderen te wegen in het besluit voor de al dan niet leggen Dublin-claim. Het project wordt gefinancierd door de IND.

De gedragswetenschappers spelen een rol in het aanpassen van de BIC-methodiek, coördinatie van de aanmeldingen en de uitvoering van de BIC-assessments. Verder onderhouden ze contacten met de projectpartners (IND, Nidos) ten behoeve van de uitvoering van de BIC-assessments. De diagnostische interviews (onderdeel van een BIC-assessment) worden in duo’s uitgevoerd.

Organisatie
De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 34.000 studenten en 6.500 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Bij de faculteit werken ca. 650 medewerkers. Onderdeel van deze faculteit is de afdeling Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen. Deze afdeling biedt bachelor- en masteropleidingen aan in het Nederlands en het Engels en begeleidt interne en externe promovendi.

De basiseenheid Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten (GOK) is samen met de basiseenheid Leren & Ontwikkeling verantwoordelijk voor het onderzoeks- en onderwijsprogramma Orthopedagogiek. Beide basiseenheden maken deel uit van de afdeling Pedagogische- en Onderwijswetenschappen, en werken intensief samen op het gebied van onderwijs en onderzoek. De missie van het onderzoek bij de afdeling GOK is om het ontstaan, de instandhouding en het herstel van jeugd-, gezins- en opvoedproblemen beter te begrijpen, zowel op theoretisch als op toegepast niveau. Ons onderzoek wordt gekaderd door een transactionele, ontwikkelings- en systeemgericht perspectief, waarbij we ons richten op de interactie tussen jongeren en hun omgeving (zoals het gezin, het sociale netwerk, de school en welzijnsorganisaties). Een gemeenschappelijke deler van onze onderzoeksprojecten is de focus op de complexiteit van de problemen en de klinische besluitvorming en het ingrijpen in dergelijke omstandigheden. We hebben sterke en langdurige samenwerkingen met maatschappelijke en klinische partners, nationaal en internationaal. We proberen jongeren, gezinnen en professionals zoveel mogelijk bij onze inspanningen te betrekken door een participatieve benadering te volgen.

De vacature is bij de afdeling GOK en specifiek bij het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht.

Specificaties

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Functie-eisen

- Afgeronde master in gedrags- en maatschappijwetenschappen bij voorkeur afstudeerrichting orthopedagogiek en in het bezit van diagnostische aantekening (NVO/NIP).
- Kennis over en ervaring met de doelgroep alleenstaande gevluchte jongeren.
- Ervaring in de uitvoering van (gezins)diagnostiek bij kinderen en gezinnen die de Nederlandse taal onvoldoende spreken. Ervaring met het uitvoeren BIC-Assessments in het migratierecht is een pre.
- Kennis van kinderrechten en specifiek de positie van kinderen in het migratierecht.
- Kan zelfstandig werken en is daadkrachtig.
- Goede samenwerkings- en interviewvaardigheden.
- Goede (academische) schriftelijke en mondelinge vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 06 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

- Een salaris van € 3.226 (schaal 10) bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband. Functie-indeling in het UFO functieprofiel van Onderzoeker 4.
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen.
- Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.
- Een tijdelijk dienstverband voor de duur van 6 maanden en bij positieve evaluatie van het project is er de mogelijkheid tot vervolgfinanciering. De beschikbare uren (0,85 fte) worden evenredig verdeeld tussen de beoogde twee gedragswetenschappers en kan variëren in overleg met de kandidaten.

Datum van indiensttreding: 1 september 2024

Specificaties

  • Beleid- en staf
  • Gedrag en maatschappij
  • max. €3226 per maand
  • Universitair
  • V24.0360

Werkgever

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Broerstraat 5, 9712 CP, Groningen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou