Hoofd Consortia en Allianties en Hoofd Maatschappij en Overheidsbetrekkingen

Hoofd Consortia en Allianties en Hoofd Maatschappij en Overheidsbetrekkingen

Geplaatst Deadline Locatie
1 jul 14 jul Groningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 14 jul 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Hoofd Consortia en Allianties & Hoofd Maatschappij en Overheidsbetrekkingen (2,0 fte)
Zoek je een nieuwe

Functieomschrijving

Zoek je een nieuwe uitdaging?

De Rijksuniversiteit Groningen zoekt een leider voor zowel het domein Duurzame Consortia en Allianties als het domein Maatschappij en Overheidsbetrekkingen binnen het cluster voor Onderzoek en Impact.

Als hoofd van een van deze domeinen ben je zowel leidinggevende van de afdeling (10-15 FTE) als community manager van dit universiteit-brede domein en strategisch adviseur voor de bestuurders van de universiteit, haar faculteiten en de directeur Onderzoek en Impact

Het gaat om twee functies op het snijvlak van management en coördinatie van externe samenwerking. Samen met jouw team onderhoud je een breed netwerk binnen en buiten de universiteit. Daarmee vormt het team de coördinerende schakel tussen beleid, strategie en uitvoering voor de universiteit, haar faculteiten en haar externe omgeving.

Binnen het cluster Onderzoek en Impact vorm je samen met drie andere hoofden (zie onder) en de directeur Onderzoek en Impact het collegiale managementteam van dit cluster.

Cluster Onderzoek en Impact
Het cluster Onderzoek en Impact is één van de vijf clusters binnen University Services. Het cluster omvat vier domeinen met als gezamenlijke missie het adviseren en ondersteunen van het College van Bestuur, de faculteiten en onderzoekers van onze universiteit bij het realiseren van onderzoeksexcellentie en het maximaliseren van de waarde van kennis voor de maatschappij.

De vier domeinen werken samen aan de beleidsontwikkeling en ondersteuning die nodig is voor die gezamenlijke missie. Binnen die missie heeft ieder domein een primair aandachtsgebied:

- Domein Duurzame Consortia en Allianties werkt aan het opbouwen, onderhouden en structureren van duurzame samenwerkingsverbanden en consortia met industriële en maatschappelijke partners, inclusief overheidspartners in hun rol als vertegenwoordiger van de samenleving. Het heeft een speciale focus op de Universiteit van het Noorden (inclusief de verbinding met de Schools).
- Domein Maatschappij en Overheidsbetrekkingen werkt aan het vormgeven van de dialoog met maatschappij en overheid om gezamenlijke ideeën te ontwikkelen voor (toekomstige) onderzoeksagenda's, missies en het onderliggende beleid. Het heeft een speciale focus op de Schools (en hun verbinding met de Universiteit van het Noorden).
- Domein Kennisbenutting en Ondernemerschap werkt aan het genereren van economische groei en maatschappelijke impact door de benutting van wetenschappelijke kennis. Het heeft een speciale focus op een aantal private activiteiten van de universiteit.
- Domein Talent, Financiering en Kwaliteit bestaat uit adviseurs op verschillende gebieden van onderzoeksbeleid en grant support en richt zich op het stimuleren van wetenschappelijk talent, (individuele) financiering van wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsborging van onderzoek.

Specificaties

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Functie-eisen

Voor beide functies geldt dat ervaring met leidinggeven vereist is. Daarnaast hopen we dat je veel van de volgende kwaliteiten meebrengt:

Voor het Hoofd Consortia en Allianties

- Verbindende leider binnen de universitaire gemeenschap van de RUG op het gebied van het ontwikkelen en onderhouden van grote, strategische en duurzame consortia en allianties.
- Meewerkend hoofd die een team van professionals kan aansturen die zich bezighouden met zowel strategie, regie en advies als coördinatie en implementatie.
- Betrokken en ervaren leidinggevende die zorgt voor een fijne en heldere omgeving om in te werken, van werving en selectie tot talentontwikkeling en begeleiding, inclusief alle processen en rapportages die daarbij horen, zoals het verrichten van personele mutaties, het voeren van Resultaat- en Ontwikkelgesprekken, begeleiden van medewerkers die ziek zijn, etc..
- Actieve deelnemer aan netwerkorganisaties zoals Universiteit van het Noorden.
- Strategische denker die integrale beleids- of besluitvorming kan initiëren, ontwikkelen en coördineren in overleg met beleids- of bestuurlijk eindverantwoordelijken, ook bij hoge complexiteit of gevoeligheid.
- Ondernemende vertegenwoordiger die grote externe opdrachten en bijbehorende meerjarige samenwerkingsafspraken kan realiseren met (inter)nationale partners met oog voor de belangen van de universiteit.
- Actieve netwerker die beschikt over een breed netwerk binnen alle faculteiten en diensten van de universiteit en een groot aantal betrokken (inter)nationale partners en dat onderhoud, uitbouwt en actief kan beïnvloeden, bij voorkeur met ervaring met de Noord Nederlandse politiek/economische verhoudingen
- Gestructureerde manager die verantwoordelijkheid neemt voor de uitvoering van (inter)nationale projecten door het team waarmee grote (financiële) belangen zijn gemoeid.

Voor het Hoofd Maatschappij en Overheidsbetrekkingen zijn dit

- Verbindende leider binnen de universitaire gemeenschap van de RUG op het gebied van de maatschappelijke dialoog over onderzoek en onze betrekkingen met de overheid.
- Meewerkend hoofd die een team van professionals kan aansturen die zich bezighouden- met zowel strategie, regie en advies als coördinatie en implementatie.
- Betrokken en ervaren leidinggevende die zorgt voor een fijne en heldere omgeving om in te werken, van werving en selectie tot talentontwikkeling en begeleiding, inclusief alle processen en rapportages die daarbij horen.
- Alerte adviseur en sparringpartner voor de Schools, en bestuurders van de universiteit en de faculteiten die ontwikkelingen in de maatschappij en politiek weet te vertalen naar kansen voor strategische onderzoeksthema’s binnen de RUG, de Schools en de Universiteit van het Noorden.
- Actieve netwerker die samen met enkele liaisons talentrijke onderzoekers en studenten kan helpen om aansluiting te vinden bij en een goede positie te krijgen binnen relevante (thematische) netwerken in Den Haag en Brussel.
- Overtuigende vertegenwoordiger in (inter-) nationale beleids- en besluitvormingsgremia en onderhandelingen namens of adviserend aan het college van bestuur.
- Creatieve strateeg die samen met het team en andere afdelingen grootschalige en/of complexe campagnes kan inrichten om de maatschappelijke dialoog en communicatie over onderzoeksthema’s van de RUG te versterken.
Het managementteam bestaat uit vier hoofden, een secretaris en de directeur. Het team bestaat uit professionals met diverse achtergronden die uiteenlopende werkzaamheden vervullen.

Verder vereist de functie dat je beschikt over

- Academisch werk- en denkniveau, een afgerond promotieonderzoek is een pre.
- Tenminste 7-10 jaar relevante werkervaring, waarvan enkele jaren als leidinggevende en enkele jaren in het vormen van externe (PPS)samenwerkingsverbanden en/of (strategische) allianties.
- Competenties op deze gebieden: verbindend leiderschap, het sturen op resultaat, overtuigingskracht, organisatiesensitiviteit, ondernemerschap, omgevingsgerichtheid en netwerkvaardigheid.
- Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift in het Nederlands en het Engels (niveau C1).
- Goed ontwikkeld gevoel voor (politiek-) bestuurlijke verhoudingen en het eigen functioneren daarbinnen.

De functie is een combinatie tussen de profielen voor afdelingshoofd, en coördinator externe samenwerking (consortia en allianties) of beleidsmedewerker (maatschappij en overheidsbetrekkingen).

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 12 maanden.

Wij bieden een dienstverband voor de periode van 1 jaar, bij voorkeur met ingang van 1 september 2024. Bij gebleken geschiktheid volgt hierna een vast dienstverband. Het dienstverband is voor 1.0 fte.

Verder bieden wij nog

- Een uitdagende functie voor 36-40 uur per week (definitief aantal uren in overleg) in hartje Groningen.
- Een inspirerende werkomgeving.
- Flexibele werktijden en een salaris tussen € 5.247 en € 7.305,- op basis van schaal 12 cao-NU obv fulltime dienstverband) afhankelijk van kennis en relevante werkervaring, bij gebleken geschiktheid op alle gevraagde kwaliteiten is schaal 13 bespreekbaar.
- Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder een keuze werkweek, waarbij je de mogelijkheid hebt om je eigen verlofuren te kiezen.
- Een royale verlofregeling.

Datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk, bij voorkeur niet later dan 1 oktober 2024

Specificaties

  • Management
  • Taal en cultuur
  • max. 38 uur per week
  • max. €7305 per maand
  • Universitair
  • V24.0326

Werkgever

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Broerstraat 5, 9712 CP, Groningen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou