universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht (0,8-1,0 fte)

universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht (0,8-1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
6 apr 6 mei Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 6 mei 2018).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Als universitair hoofddocent wordt u ingezet in het opstellen en ontwikkelen van het bachelor- en masterprogramma binnen de vakgroep strafrecht. Uw expertise ligt op het gebied van het straf- en strafprocesrecht. U ontwikkelt en verzorgt de toegewezen, samenhangende onderwijsonderdelen binnen het facultaire onderwijsprogramma. Bovendien initieert, verwerft en verricht u wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het straf- en strafprocesrecht passend binnen het facultaire onderzoeksprogramma.
U draagt uw expertise uit in externe netwerken en neemt initiatief in het verwerven van onderzoeks- en/of onderwijsprojecten in dit gebied. U begeleidt als co-promotor promovendi en neemt deel aan bestuurlijke activiteiten in en van de faculteit. 

De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die voldoet aan de gestelde functie-eisen. Universitaire docenten die nog niet volledig voldoen aan de functie-eisen, maar die zich in staat achten om deze functie op termijn (3 jaar) goed te kunnen vervullen worden ook uitgenodigd om te solliciteren.

 

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

U heeft uw studie Nederlands recht met goede resultaten afgerond. U bent strafrechtelijk afgestudeerd dan wel u heeft aantoonbare werkervaring binnen het strafrecht. U bent gepromoveerd op een strafrechtelijk onderwerp.
U beschikt aantoonbaar over uitstekende kwaliteiten in zowel het doceren van kennis en vaardigheden op het betrokken terrein, in het begeleiden van studenten, als in het ontwikkelen van onderwijs. U hebt kennis van en affiniteit met vernieuwing van onderwijs. U beschikt over uitstekende onderzoekskwaliteiten in het bijzonder op het terrein van het straf- en strafprocesrecht, blijkend uit relevante publicaties (peer reviewed). Tevens heeft u ervaring met het initiëren en begeleiden van onderzoek. Ervaring met het verwerven van fondsen voor onderzoek strekt tot aanbeveling. U heeft ervaring met leiding geven, besturen en organiseren.
U bent resultaatgericht met een proactieve instelling. U beschikt over het vermogen om in teamverband te werken en om samenwerkingsrelaties op te bouwen. U heeft uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk en u weet uw voorstellen op overtuigende manier te presenteren. U bent in het bezit van het certificaat ‘Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)’, dan wel bereid dit te behalen. Tevens heeft u aantoonbaar ervaring met het gebruik van ICT die verder gaat dan de basisvaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Het salaris wordt afhankelijk van uw ervaring en kwalificaties vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 13 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 5.861,= bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder meer opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Werkgever

Open Universiteit

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen.
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten.
Aan de OU studeren ruim 14.000 studenten en werken ruim 600 medewerkers. De OU heeft vijftien vestigingen in Nederland, en zes in België. De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.
De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt.
De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie. 

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een top 2 positie in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website (www.ou.nl)

http://www.ou.nl

Afdeling

Faculteit Cultuur en Rechtswetenschappen

De faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (CenR) houdt zich bezig met wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van cultuurwetenschappen en rechtswetenschappen. In deze twee wetenschapsgebieden biedt zij bachelor- en masteropleidingen aan. Het cluster Rechtswetenschappen verzorgt binnen de faculteit een academische bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, het schakelprogramma Schakelzone recht en een hbo-opleiding Rechten. De faculteit kent vier hoofdgebieden: het privaatrecht, het staats- en bestuursrecht, het strafrecht en het internationaal & Europees recht. De faculteit streeft naar integratie van inhoudelijke en onderwijskundige vernieuwing van het onderwijsaanbod, waarbij een sterk accent wordt gelegd op digitale hulpmiddelen en een elektronische leeromgeving. Daarnaast bouwt de faculteit aan de verwevenheid van onderwijs en onderzoek binnen het onderzoeksprogramma ‘Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving’.

Specificaties

  • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs
  • Recht
  • max. 38 uur per week
  • Gepromoveerd
  • FAC/CenR/18020

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Valkenburgerweg 177, 6419 AT, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou