Promovendus (1,0 fte)

Promovendus (1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
3 aug 2 sep Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 2 sep 2018).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Het domein Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit omvat de disciplines Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Filosofie en Letterkunde. Cultuurwetenschappelijk onderzoek wordt verricht binnen het programma ‘Waarde en waardering van cultuur’. Centraal staat de bestudering van cultuur als een complex geheel van dynamische sociale processen, waarin waarden en betekenissen worden ontwikkeld, en vormgegeven. Het centrale thema wordt uitgewerkt in een zestal subthema’s. Binnen de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen wordt samenwerking ontwikkeld op het terrein van ‘Law and Humanities’. Binnen de Open Universiteit als geheel zijn ‘digital, accessible, learning en innovation’ de onderzoeksaccenten.
De promovendus zal in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Waarde en waardering van cultuur’ promotieonderzoek verrichten op het terrein van (een van de disciplines binnen) Cultuurwetenschappen

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

U heeft een (research)master in één van de cultuurwetenschappelijke disciplines afgerond met uitstekende studieresultaten en een goede masterscriptie (8). U heeft aantoonbare wetenschappelijke interesse en onderzoekskwaliteiten, bij voorkeur blijkend uit een wetenschappelijke publicatie. U bent enthousiast en ambitieus op het terrein van wetenschappelijk onderzoek. Verder kunt U zowel in teamverband als zelfstandig werken en beschikt U over zeer goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Interdisciplinaire ervaring strekt tot aanbeveling

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: voor de periode van 1 jaar. Bij een goede voortgang en goed functioneren zal de aanstelling worden verlengd tot in totaal 4 jaar.

Het salaris van de promovendus bedraagt € 2.266,= bruto per maand gedurende het eerste jaar, oplopend tot maximaal € 2.897,= bruto per maand gedurende het vierde jaar, gebaseerd op een volledige werkweek en conform de huidige salarisschalen volgens Bijlage A van de CAO van de Nederlandse Universiteiten.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder meer opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

tijdelijk voor de periode van 1 jaar. Bij een goede voortgang en goed functioneren zal de aanstellingworden verlengd tot in totaal 4 jaar.

Werkgever

Open Universiteit

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 14.000 studenten en werken ruim 600 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en  België. De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.
De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie.

 Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de 

http://www.ou.nl/

Afdeling

Faculteit Cultuur en Rechtswetenschappen

De faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (CenR) houdt zich bezig met wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van cultuurwetenschappen en rechtswetenschappen. In deze twee wetenschapsgebieden biedt zij bachelor- en masteropleidingen aan. De faculteit streeft naar integratie van inhoudelijke en onderwijskundige vernieuwing van het onderwijsaanbod, waarbij een sterk accent wordt gelegd op digitale hulpmiddelen en een elektronische leeromgeving.
Het bachelor- en masteronderwijs van het wetenschapsgebied Cultuurwetenschappen bevat disciplinaire en interdisciplinaire cursussen uit de disciplines filosofie, (cultuur)geschiedenis, kunstgeschiedenis en letterkunde. In deze onderwezen vakgebieden vindt onderzoek plaats dat is ondergebracht in het programma ’Waarde en waardering van cultuur’.

http://www.ou.nl/web/cultuur-en-rechtswetenschappen/home

Specificaties

  • PhD
  • Taal en cultuur
  • max. 38 uur per week
  • Universitair
  • FAC:/CenR/18073

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Valkenburgerweg 177, 6419 AT, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou