Promovendus/Postdoc: Het katholieke zelfverstaan van de Radboud Universiteit

Promovendus/Postdoc: Het katholieke zelfverstaan van de Radboud Universiteit

Geplaatst Deadline Locatie
22 nov 9 dec Nijmegen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 9 dec 2018).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

In 2023 viert de Radboud Universiteit haar honderdjarig bestaan. Nog steeds weet de universiteit zich geworteld in de katholieke traditie. In dit onderzoeksproject staat de katholieke identiteit van de Radboud Universiteit centraal.
 
Doel van het onderzoek is de beantwoording van de vraag hoe de soms uiteenlopende loyaliteiten van de Radboud Universiteit tegenover wetenschap, samenleving en katholieke traditie ingang kunnen vinden in een coherent en consistent identiteitsnarratief. Dit narratief dient enerzijds recht te doen aan de ethische gelegitimeerde loyaliteiten van de Radboud Universiteit, zodat het een sterk normatieve tint zal vertonen. Anderzijds mag het ook niet triviaal zijn zodat het naar binnen en buiten profilerend kan werken.
 
U doet uw onderzoek naar de structurele verplichtingen die de Radboud Universiteit als een studentgerichte en door de overheid gefinancierde onderzoeksuniversiteit op het gebied van onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlenging heeft. Tevens brengt u die kenmerken van de katholieke traditie in kaart die voor de identiteit van de Radboud Universiteit relevant zouden kunnen zijn. Daarbij houdt u rekening met zowel de katholieke traditie in het algemeen als met de katholieke traditie van de Radboud Universiteit in het bijzonder. Vervolgens synthetiseert u de resultaten van uw onderzoek in een sluitend identiteitsnarratief dat recht doet aan de diverse loyaliteiten, dat binnen en buiten de Radboud Universiteit helder gecommuniceerd kan worden en dat een duidelijk profiel laat zien.
 
Idealiter kent dit project drie fasen. In een eerste fase doet u historisch en systematisch onderzoek naar de normatieve aspecten die in de katholieke traditie in het algemeen en in de geschiedenis van de Radboud Universiteit in het bijzonder relevant zouden kunnen zijn. In de tweede fase brengt u de legitieme loyaliteitsverplichtingen in kaart. In de laatste fase construeert u een normatief identiteitsnarratief.

Specificaties

Radboud Universiteit

Functie-eisen

Als kandidaat voor de promotiepositie beschikt u over:

 • een (Research) Masterdiploma Theologie of Religiewetenschappen, of een andere studierichting, zoals Geschiedenis of Filosofie, mits u aantoonbaar kennis van en affiniteit met theologische of religiewetenschappelijke vraagstukken heeft;
 • kennis van en ervaring met historische en systematische onderzoeksmethoden.

 
Als kandidaat voor de postdocpositie beschikt u over:

 • een promotie op een relevant vakgebied (zoals bij voorkeur Theologie, Religiewetenschappen);
 • ervaring met voor dit project relevante vraagstukken.

 
Voor beide posities geldt:

 • een zeer goede kennis van de vakgebieden kerkgeschiedenis en systematische theologie;
 • het vermogen om uiteenlopende bevindingen op een gestructureerde manier te synthetiseren;
 • een zeer goede schrijfvaardigheid;
 • de bereidheid om met een breed samengesteld projectteam samen te werken;
 • het vermogen om u aan deadlines te houden;
 • bij voorkeur heeft u kennis van de geschiedenis van de Radboud Universiteit.

Arbeidsvoorwaarden

 • aanstelling: 1,0 fte
 • het bruto salaris van de promovendus start met €2.266 per maand op basis van een 38 urige werkweek en loopt op tot €2.897 in het 4e jaar (P). Het salaris van de postdoc bedraagt maximaal € 4.852 bruto per maand (schaal 11) op basis van een 38 urige werkweek
 • het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
 • contractduur promovendus: 18 maanden, bij voldoende vordering van het proefschrift en goed functioneren wordt het contract verlengd met 2,5 jaar
 • contractduur post doc: 1 jaar. Bij een positieve evaluatie wordt de arbeidsovereenkomst verlengd met maximaal 2 jaar
 • UFO-functieprofiel promovendus: promovendus
 • UFO-functieprofiel post doc: onderzoeker, niveau 3

 
De beoogde datum indiensttreding is zo snel mogelijk.

Benieuwd naar onze aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden?

Werkgever

De Radboud Universiteit is een internationaal opererende, studentgerichte onderzoeksuniversiteit met zeven faculteiten. We leiden studenten op tot academici die over de grenzen van hun vak heen kijken. Onze wetenschappers leveren excellent onderzoek en maken hierbij gebruik van state of the art onderzoeksfaciliteiten.

Afdeling

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
De Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen telt rond honderdvijftig medewerkers die zich bezighouden met onderwijs en onderzoek op het gebied van filosofie, theologie en religiewetenschappen, of met de ondersteuning van dit onderwijs en onderzoek. Het onderzoek wordt verricht binnen het Center for Catholic Studies (CCS) dat deel uitmaakt van het facultaire onderzoeksinstituut.
 
Het onderwijsinstituut verzorgt voor ca. 600 studenten disciplinegerichte opleidingen. De verbinding van onderzoek en onderwijs geschiedt binnen de facultaire tien leerstoelen.
Verantwoordelijkheid en verbondenheid zijn waarden die de cultuur van de faculteit bepalen, alsmede zorg voor en betrokkenheid bij de studenten.
 
Meer over de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
Meer over ons onderzoek

Specificaties

 • Postdoc
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 38 uur per week
 • Universitair
 • 21.09.18

Werkgever

Radboud Universiteit

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Comeniuslaan 4, 6525 HP, Nijmegen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou