Hoogleraar KNO: ziekte van Ménière

Hoogleraar KNO: ziekte van Ménière

Geplaatst Deadline Locatie
5 jul 28 jul Leiden

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 28 jul 2019).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

De Stichting het Heinsius-Houbolt fonds (HH-fonds) heeft een bijzondere leerstoel voor de Keel-, Neus- en Oorheelkunde, in het bijzonder de ziekte van Ménière gevestigd bij de afdeling KNO van het LUMC.

Functieomschrijving

Om het onderzoek, het onderwijs en de patiëntenzorg op het gebied van vestibulaire aandoeningen als de ziekte van Ménière te bevorderen en versterken, verwelkomt de afdeling KNO van het LUMC de door het HH-fonds gevestigde leerstoel. De komende jaren zal het onderzoeksprogramma op het gebied van vestibulaire aandoeningen als de ziekte van Ménière nader worden geconcretiseerd en uitgevoerd. In dat kader organiseert u bijeenkomsten met artsen, wetenschappelijk onderzoekers en patiënten en hun naasten om hen te informeren over de meest recente inzichten in de ziekte van Ménière om zodoende een gezamenlijke onderzoekagenda met hen te ontwikkelen. In samenwerking met het hoofd van de afdeling KNO, prof. dr. P.P.G. van Benthem, gaat u onderzoek doen op het gebied van de etiologie van de aandoening, alsmede op het gebied van de evaluatie van diagnostiek en behandeling van vestibulaire aandoeningen, zoals de ziekte van Ménière. Het doel is de diagnostiek en behandeling van patiënten met de ziekte van Ménière te verbeteren en nieuwe behandelopties te ontwikkelen en te evalueren. Daarnaast richt u zich als hoogleraar onder meer op het geven van onderwijs aan studenten Geneeskunde, op het opleiden van betrokken medisch specialisten en op na- en bijscholing. Tevens geeft u leiding aan de sectie Vestibulologie binnen de afdeling KNO. U bent hier verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor patiënten die binnen deze sectie worden behandeld. Ook bent u verantwoordelijk voor de samenwerking met andere afdelingen binnen het LUMC op het gebied van onderzoek en patiëntenzorg op dit terrein.

Specificaties

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Functie-eisen

De te benoemen hoogleraar is gepromoveerd en is een KNO-arts met ruime expertise en ervaring op het terrein van de keel-, neus- en oorheelkunde, in het bijzonder op het terrein van vestibulaire aandoeningen als de ziekte van Ménière. U staat nationaal en internationaal bekend als gezaghebbend op dit terrein. Daarbij heeft u bewezen onderzoek te kunnen verrichten, initiëren, en coördineren. U heeft bewezen dat u promovendi succesvol kunt begeleiden tot een promotie en beschikt over een internationaal toonaangevende publicatielijst. Als lid van diverse nationale en internationale wetenschappelijke en professionele verenigingen en organisaties beschikt u over goede lokale, nationale en internationale samenwerkingsverbanden binnen het vakgebied van de leerstoel.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 5 jaar.

U krijgt een tijdelijke aanstelling voor 5 jaar. Uw salaris is conform CAO H/MS

Werkgever

Leids Universitair Medisch Centrum

In het Leids Universitair Medisch Centrum werken we continu aan het verbeteren van de patiëntenzorg. Wij investeren in baanbrekend, internationaal onderzoek en werken met de nieuwste apparatuur. Samen met onze artsen, gespecialiseerde zorgverleners, docenten, wetenschappelijke onderzoekers en ons ondersteunend personeel streven wij naar de hoogste kwaliteit op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en internationaal onderzoek. En hier hebben wij jou bij nodig!

http://www.lumc.nl/

Afdeling

KNO

Het HH-fonds vestigt de leerstoel bij de afdeling KNO-heelkunde van het LUMC, vanwege de daar aanwezige expertise en onderzoekstraditie in de otologie, die een vruchtbare voedingsbodem vormt voor de beoogde leerstoel. De bijzondere leerstoel heeft een omvang van 0,2 fte. De Stichting het Heinsius-Houbolt fonds stelt zich garant voor de financiering van deze bijzondere leerstoel voor een periode van vijf jaar. In het vijfde jaar wordt door middel van een evaluatie bezien of en hoe de leerstoel zal worden gecontinueerd.

Specificaties

  • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Hoogleraar; Universitair hoofddocent; Universitair docent; Lector
  • Gezondheid
  • max. 8 uur per week
  • C.19.FD.EM.20

Werkgever

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Albinusdreef 2, 2333 ZA, Leiden

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou