Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Instituten Levenswetenschappen

Centraalbureau voor Schimmelcultures

Het Centraalbureau voor Schimmelcultures, Fungal Biodiversity Centre (CBS-KNAW) beheert een wereldvermaarde collectie van levende schimmels, gisten en bacteriën. Het instituut is een expertisecentrum voor mycologie, onderzoek naar schimmels en zwammen.

Hubrecht Instituut

Het Hubrecht Instituut voor Ontwikkelingsbiologie en Stamcelonderzoek richt zich op de ontwikkelingsbiologie van dieren, met speciale aandacht voor stamcellen. In samenhang met fundamenteel onderzoek doet het instituut ook strategisch biomedisch en genoomonderzoek.

Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland

Het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland (ICIN-KNAW) is een alliantie van de acht academische cardiologische afdelingen in Nederland. Samen coördineren, stimuleren en verrichten ze onderzoek naar oorzaak en behandeling van hart- en vaatziekten.

Nederlands Instituut voor Ecologie

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) doet fundamenteel en strategisch onderzoek naar organismen, populaties, levensgemeenschappen en ecosystemen. 

Nederlands Herseninstituut 

Het Nederlands Herseninstituut verricht fundamenteel neurowetenschappelijk onderzoek, met speciale aandacht voor de hersenen en het visuele systeem. Het onderzoeksprogramma bestaat uit fundamentele mechanismen, oorzaken van neurologische en psychiatrische ziektebeelden, ontwikkeling van hersenfuncties en die van diagnostische en therapeutische strategieën.

Spinozacentrum voor Neuroimaging

Het Spinoza Centre for Neuroimaging beheert en ontwikkelt scanapparatuur voor wetenschappelijk onderzoek. Het instituut stelt een 3T- en een 7T-fMRI-machine beschikbaar en adviseert over het gebruik ervan.