Universiteit Leiden

Werken bij de Universiteit Leiden

Leer ons kennen als werkgever

Sinds 1575 levert de Universiteit Leiden een prominente bijdrage aan welvaart, welzijn en cultuur. In een klimaat waar iedereen zijn talent kan ontwikkelen, zonder ideologische, culturele, religieuze of andere beperkingen. Kleinschalig en persoonlijk van opzet. De Universiteit Leiden werkt samen met vooraanstaande universiteiten in de League of European Research Universities. Ontdek de vrijheid van geest, dagelijks uitgedragen door kritische studenten, wetenschappers, en medewerkers. De Universiteit Leiden, een inspirerende werkomgeving met een academische traditie.

Ongeveer 4000 medewerkers dragen bij aan een kansrijker toekomst van ruim 27.000 studenten. Behalve wetenschappelijk personeel is ook een groot deel niet-wetenschappelijk personeel actief. Vooruitstrevend en hoogwaardig onderzoek en onderwijs is namelijk alleen mogelijk wanneer de organisatie op een professionele wijze bestuurd en ondersteund wordt.

Wetenschappelijk personeel

 

Of u een loopbaan wenst als docent, onderzoeker of een combinatie van de twee: de Universiteit Leiden is regelmatig op zoek naar gedreven wetenschappelijk personeel. U kunt denken aan promovendi en onderzoekers, maar ook aan universitair hoofddocenten en hoogleraren. Daarbij besteedt de universiteit veel aandacht aan wetenschappelijk loopbaanbeleid, wat onder andere blijkt uit het aanbieden van tenure tracks, bedoeld voor gepromoveerde high potentials die het hoogleraarschap nastreven.

Promovendi

 

De Universiteit Leiden is zeer regelmatig op zoek naar net afgestudeerde ambitieuze mensen met een hart en talent voor onderzoek. Wij geloven dat fundamenteel onderzoek cruciaal is voor de ontwikkeling van een moderne maatschappij en de toekomstige welvaart van de mensheid. Verschillende grote wetenschappers hebben onze universiteit beroemd gemaakt, waaronder vier Nobelprijswinnaars: Einthoven (Physiology/Medicine), Kamerlingh Onnes, Lorentz and Zeeman (Physics). Klik hier voor meer redenen om te kiezen voor een promotietraject bij de Universiteit Leiden.

Niet-wetenschappelijk personeel

 

Hoewel de meeste mensen bij een universiteit vooral denken aan carrièremogelijkheden voor diegenen die een wetenschappelijke loopbaan ambiëren, is een groot deel van de werknemers ondersteunend personeel. Voor de ondersteuning aan het CvB en aan de universitaire organisatie als geheel is bij het bestuursbureau, acht expertisecentra en de zeven faculteiten behoefte aan een enorme verscheidenheid aan functies, waaronder: ICT’ers, juristen, secretaresses, receptionisten, marketing- en communicatiemedewerkers, financieel en vastgoedexperts, p&o’ers en beleidsmedewerkers. Ook voor deze mensen biedt de Universiteit Leiden een inspirerende werkomgeving waar continue naar vernieuwing gezocht wordt om aan te sluiten bij een dynamische wereld. Ons interne mobiliteitsbeleid stimuleert werknemers bovendien om hun loopbaan te verrijken met interessante ervaringen.