Max Planck Institute for Psycholinguistics

Over Max Planck Institute

Het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek is een wereldwijd toonaangevend onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met interdisciplinair onderzoek naar de wetenschap van taal en communicatie, met afdelingen op het gebied van genetica, psychologie, ontwikkeling, neurobiologie en multimodaliteit van deze fundamentele menselijke vaardigheden.

Wij onderzoeken hoe kinderen en volwassenen taal verwerven, hoe spreken en luisteren in real time gebeuren, hoe de hersenen taal verwerken, hoe het menselijk genoom bijdraagt aan de opbouw van een taalklaar brein, hoe meerdere modaliteiten (zoals in spraak en gebaar) vorm geven aan taal en het gebruik ervan in verschillende talen en hoe taal gerelateerd is aan cognitie en cultuur en gevormd is door evolutie.

We zijn onderdeel van de Max Planck Society, een onafhankelijke, niet-gouvernementele organisatie van door Duitsland gefinancierde onderzoeksinstituten die zich toeleggen op fundamenteel onderzoek in de natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen.

De Max Planck Society is een werkgever die gelijke kansen biedt. We hechten belang aan diversiteit en inclusie, bevorderen rechtvaardigheid en bestrijden discriminatie. We streven naar een werkomgeving waarin ruimte is voor verschillen en waar iedereen zich welkom voelt. Daarom ontvangen we graag sollicitaties van alle geschikte kandidaten.

Ons instituut is gevestigd op de campus van de Radboud Universiteit en heeft nauwe samenwerkingsverbanden met het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour en het Centre for Language Studies van de Radboud Universiteit. Ook werken we intensief samen met andere kindertaalonderzoekers, als onderdeel van het Baby & Child Research Center. Medewerkers en studenten van het MPI hebben toegang tot geavanceerde onderzoeks- en opleidingsfaciliteiten.

Locatie

Wundtlaan 1, 6525 XD, Nijmegen

Bekijk op Google Maps