Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)

Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) is één van de instituten van de NWO-I. Het NSCRbeweegt zich vanuit een fundamentele en interdisciplinaire onderzoeksoriëntatie op het snijvlak van theorie, praktijk en beleid. Het instituut stelt zich de onderstaande doelen om een rol van betekenis te spelen binnen het nationale en internationale wetenschappelijk onderzoek op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving.

  • Het NSCR beoogt de fundamentele, interdisciplinaire bestudering van de wisselwerking tussen criminaliteit en rechtshandhaving, met het accent op longitudinaal onderzoek.
  • Het NSCR verricht zelfstandig en in samenwerking met (para-)universitaire instellingen wetenschappelijk onderzoek op genoemd terrein en publiceert daarover in wetenschappelijke media.
  • Het NSCR leidt jonge onderzoekers op. 
  • Het NSCR ontwikkelt in samenwerking met andere universiteiten en instellingen een nationaal en internationaal netwerk van wetenschappelijk onderzoekers op het gebied van criminaliteit en rechtshandhaving door het organiseren van (inter)nationale congressen, seminars, symposia, workshops en actualiteitencolleges.
  • Het NSCR wil nationaal en internationaal een actieve rol spelen in de wetenschappelijke en publieke meningsvorming.

Bij het NSCR werken zo’n 60 wetenschappers, postdocs, promovendi en ondersteunend personeel. Het merendeel van het NSCR-personeel heeft een aanstelling via de NWO-I of een gecombineerde (deeltijd)aanstelling in samenwerking met Nederlandse universiteiten.

Het NSCR is gevestigd in Amsterdam en werkt samen met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en het Amsterdam Law and Behavior instituut (A-LAB).

Kijk op www.nscr.nl voor meer informatie.

Locatie

De Boelelaan 1077a, 1081 HV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps