Pallas

PALLAS

PALLAS heeft tot doel de realisatie van een ‘state of the art’ nucleaire reactor, die geschikt is voor (medische) isotopenproductie en het leveren van uiteenlopende bestralingsoplossingen. De PALLAS-reactor dient ter vervanging van de huidige Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten, die op dit moment meer dan vijftig jaar dienst heeft gedaan en tegen het einde van zijn economische levensduur loopt.

Het financieringsproject PALLAS bestaat uit twee fasen: een publiek gefinancierde fase van circa vijf jaar met daaropvolgend een privaat gefinancierde fase.
De Stichting Voorbereiding Pallas-reactor is op 16 december 2013 opgericht met de doelstelling om succesvol de eerste fase te realiseren. Dit betekent het Europees aanbesteden van het ontwerp van de nieuwe PALLAS-reactor en het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Hiervoor heeft de overheid een lening van euro 80 mln verstrekt.

Locatie

Westerduinweg 3, 1755 LE, Petten

Bekijk op Google Maps