Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Over stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, opgericht in 1948, is de oudste vluchtelingenorganisatie van Nederland. Wij begeleiden vluchtelingen bij hun studie en het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. Veel vluchtelingen studeerden of werkten al in het land van herkomst. Hun diploma’s worden in Nederland vaak niet erkend. Opnieuw studeren is hun enige kans om zich verder te ontwikkelen en hun talenten te benutten. Zo kunnen zij in Nederland een nieuw bestaan opbouwen en een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving. Het UAF begeleidt ongeveer 2.500 vluchtelingen. Jaarlijks studeren ruim 200 vluchtelingen af en eenzelfde aantal vindt een baan. Het UAF is onafhankelijk en bestaat dankzij giften van 22.500 donateurs. Het UAF ontvangt subsidie van het ministerie van OCW en is beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij.

Locatie

Newtonlaan 71, 3584 BP, Utrecht

Bekijk op Google Maps