Radboudumc

DECAAN/VICEVOORZITTER

Bij het Radboudumc is vacant de positie decaan / vice voorzitter van de Raad van Bestuur.

Bijgevoegd het profiel: Decaan/Vicevoorzitter.

Ondanks een duidelijke voorkeur voor een interne kandidaat worden ook externe hoogleraren die zich in het profiel herkennen uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken door een sollicitatie uiterlijk op 23 april te richten aan prof. dr. J.H.J.M. van Krieken, rector magnificus en voorzitter van de benoemingsadviescommissie: h.vankrieken@cvb.ru.nl.

Gesprekken vinden plaats op 8 mei 2019.