Universiteiten van Nederland (UNL)

Over Universiteiten van Nederland (UNL)

De UNL, Universiteiten van Nederland, wordt gevormd door de veertien Nederlandse Universiteiten. De UNL behartigt de belangen van haar leden naar kabinet, politiek, overheid en maatschappelijke organisaties. De UNL is daarnaast een werkgeversvereniging die overleg voert met overheid en werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van de universitaire branche (die circa 52.000 medewerkers telt). Ten slotte ontwikkelt de UNL dienstverlenende activiteiten voor haar leden.

Onze belangenbehartiging bestaat uit:

  • het faciliteren van debat en bevorderen van meningsvorming binnen de vereniging, speuren naar nieuwe ontwikkelingen en agenderen van belangrijke punten
  • het ontwikkelen van gemeenschappelijke standpunten op onderwerpen die voor alle universiteiten van belang zijn
  • het uitdragen van de standpunten, het beïnvloeden van de politieke besluitvorming, het bijdragen aan reputatieverbetering van de sector en het informeren van de achterban
  • het maken van intern en/of extern bindende afspraken

Mede door actuele maatschappelijke ontwikkelingen zijn de universiteiten deze zomer gestart met het bouwen aan een nieuwe gezamenlijke strategie waarin zes thema’s centraal staan.
Het gezamenlijk optreden op deze thema’s draagt bij aan het versterken van de positionering van de sector en sterkt ook het functioneren van elke afzonderlijke universiteit.

Het Algemeen Bestuur heeft begin 2007 vier strategische thema’s geformuleerd. Deze geven de focus aan in de uitvoering van de belangenbehartiging.

Vier strategische thema's:

Locatie

Lange Houtstraat 2, 2511 CW, Den Haag

Bekijk op Google Maps