Universiteit van Amsterdam (UvA)

Promoveren bij de UvA?

De UvA biedt een aantrekkelijke onderzoeksomgeving waar promovendi hun talent optimaal kunnen ontplooien. Kenmerkend voor de universiteit zijn een kritisch, creatief en internationaal klimaat, een open sfeer en een sterke betrokkenheid bij stad en samenleving.

Het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek behoort op vele gebieden tot de internationale top. De UvA is zeer succesvol in de nationale en internationale competitie om externe onderzoeksgelden. Meer informatie http://www.uva.nl/onderzoek/promoveren/promoveren-aan-de-uva