Universiteit voor Humanistiek (UvH)

Over de Universiteit voor Humanistiek (UvH)

De Universiteit voor Humanistiek (UvH) in Utrecht is een onafhankelijke, levensbeschouwelijke universiteit die zich laat inspireren door het humanistisch gedachtegoed. Onderzoek en onderwijs richten zich op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een humane samenleving en zijn ondergebracht in drie leerstoelgroepen: Zorg en Welzijn, Culturele Dynamiek en Grondslagen en Methoden. De UvH verzorgt vier opleidingen: een brede multidisciplinaire bacheloropleiding, een driejarige master Humanistiek, een eenjarige master Zorgethiek en Beleid en een opleiding voor PhD studenten (Graduate School). In deze kleinschalige instelling (ca. 550 studenten, 60 PhD’s en ruim 100 medewerkers) zijn wetenschappelijke vernieuwing, onderlinge inhoudelijke inspiratie en betrokkenheid belangrijke waarden. 

De UvH bevindt zich in de historische binnenstad van Utrecht en kent een informele werksfeer met betrokken medewerkers.

Locatie

Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD, Utrecht

Bekijk op Google Maps