College ter Beoordeling van Geneesmiddelen CBG

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) dat verantwoordelijk is voor de toelating en bewaking van geneesmiddelen. Het CBG is de Nederlandse medicijnautoriteit - wetenschappelijk, waakzaam en in verbinding met de praktijk.

Het CBG beoordeelt de kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid van medicijnen en stimuleert het juiste gebruik door de juiste patiënt. Daarbij doen we ons werk in verbinding met de praktijk van zorgverleners, patiënten en consumenten. Het CBG heeft in Europa een vooraanstaande rol bij de Europese ontwikkelingen op het gebied van de registratie en veiligheid. Wetenschappelijke analyse van gegevens vormt de basis voor onze medicijnbeoordelingen. Ook innovatie in de wijze waarop we de medicijnen beoordelen en reguleren wordt bij het CBG voor een belangrijk deel gevoed door wetenschap. Het CBG is alert en actief op zoek naar wat er aan de hand is in de praktijk en speelt daar op in.

De voorbereiding en implementatie van besluiten van het College worden uitgevoerd door een agentschap (aCBG), dat onder leiding staat van de directeur aCBG (tevens secretaris CBG). Binnen het aCBG zijn ongeveer 380 medewerkers werkzaam.

Locatie

Graadt van Roggenweg 500, 3531 AH, Utrecht

Bekijk op Google Maps