Dutch CardioVascular Alliance

Dutch CardioVascular Alliance

De Dutch CardioVascular Alliance (www.dcvalliance.nl) is een samenwerkingsverband van twintig organisaties die de gezamenlijke ambitie hebben uitgesproken om de cardiovasculaire ziektelast in 2030 met een kwart te verminderen. Deze bundeling van krachten op landelijk niveau moet ertoe leiden dat we hart- en vaatziekten eerder kunnen opsporen, oplossingen sneller ontwikkelen én naar de patiënt brengen en evalueren. De Dutch CardioVascular Alliance wil hiervoor in de komende tien jaar minimaal 1 miljard euro bijeenbrengen. Om de ambitie te kunnen realiseren is de Dutch CardioVascular Alliance opgebouwd uit zes pijlers: onderzoeksbeleid, valorisatie, implementatie, talent, data infrastructuur en Public Affairs & communicatie.

Locatie

Moreelsepark 1, 3511 EP, Utrecht

Bekijk op Google Maps