Nivel

Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

Over het Nivel

Het Nivel levert de kennis om de gezondheidszorg in Nederland beter te maken. Dat doen we met bruikbaar en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar thema’s met een groot maatschappelijk belang. Onderzoeksvragen halen we uit de praktijk en uit de wetenschap.

Het Nivel onderzoekt de kwaliteit en effectiviteit van de gezondheidszorg, en het eraan gerelateerde sociale domein. Wij onderzoeken dit vanuit drie invalshoeken: dat van de patiënt die zorg ontvangt, de verschillende zorgverleners en de organisaties en beleidsmakers op het gebied van zorg. Door deze invalshoeken te verbinden geven we complete antwoorden op de vele vraagstukken die in de zorg leven.

Het aanbrengen van verbinding, tussen thema’s en met samenwerkingspartners, tussen wetenschap en praktijk zien we als een belangrijk onderdeel van ons werk. We besteden veel aandacht aan de communicatie met onze opdrachtgevers en de mensen die onze aanbevelingen in de praktijk toepassen.

Werken bij ons

Zo’n honderd wetenschappers onderzoeken bij het Nivel allerlei aspecten van de Nederlandse gezondheidszorg. Daarnaast werken ongeveer zestig mensen in ondersteunende functies. We vinden het belangrijk dat werknemers hier met plezier werken. Er is een open en collegiale cultuur, met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Naast een aantrekkelijk salaris heeft het Nivel ook flexibele arbeidsvoorwaarden voor balans tussen werk en privé. Alle medewerkers vallen onder de Rechtspositieregeling (RPR) van het Nivel. Deze RPR is afgeleid van de CAO VVT.

Ruimte voor ontwikkeling

Het Nivel is een onderzoeksinstituut met carrièremogelijkheden. Het personeelsbeleid richt zich op de ontwikkeling van de verschillende categorieën medewerkers. Gepromoveerde onderzoekers krijgen ruimte voor het ontwikkelen van een eigen specialisme. Voor senioren en programmaleiders maken we in overleg een ontwikkelplan op maat met ruime opleidings- en scholingsmogelijkheden. Alle onderzoekers doen mee aan het Wetenschappelijk Overleg, daarin krijgen ze feedback op hun onderzoek en leren ze van elkaar. Ook ondersteunende professionals kunnen zich ontwikkelen in de breedte, maar vooral in de diepte van hun vak. We bieden intern cursussen en workshops aan.

Er werkt altijd een groep junior onderzoekers en er lopen masterstudenten stage. Voor hen is het interessant om te werken bij een instituut dat toepasbaar wetenschappelijk onderzoek doet. Een tiental hoogleraren brengt specifieke expertise en wetenschappelijke ervaring in op verschillende onderzoeksterreinen; door hun aanwezigheid bij het Nivel kunnen junioren promoveren op hun onderzoek.

Junioren kunnen ook deelnemen aan het Talent Ontwikkel Programma (TOP). We stimuleren ze daarmee om hun tijd bij het Nivel zo nuttig mogelijk te gebruiken en na te denken over hun loopbaan. Via een actief opleidingsprogramma zorgen we ervoor dat onze onderzoekers kunnen omgaan met de hoge kwaliteitseisen.

Nivel-onderzoek

Het Nivel onderzoekt de kwaliteit en effectiviteit van de gezondheidszorg, en het eraan gerelateerde sociale domein. Binnen onze onderzoeksdomeinen (patiënten, zorgprofessionals en –organisaties, en gezondheidszorgsysteem) zijn er elf themagebieden. Deze themagebieden beschrijven we in het onderzoeksprogramma 2018-2021. Daarin staat informatie over onze onderzoeksplannen, onze motivatie en een specifieke beschrijving van onze thema’s, bestaande kennislacunes, kernvragen voor de toekomst en de verbinding die wij maken tussen wetenschap, beleid en praktijk.

Hoe bewaken we de kwaliteit van onze onderzoeken?

De wetenschappelijke kwaliteit van onze onderzoeken bewaken we zorgvuldig. We volgen gangbare nationale en internationale standaarden en gedragscodes voor wetenschappelijk onderzoek. Zo onderschrijft het Nivel de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. Deze code is met ingang van 1 december 2018 op het onderzoek van het Nivel van toepassing. Onderzoek dat voor die datum van start is gegaan valt onder de Nivel gedragscode wetenschapsbeoefening.
We hebben een eigen kwaliteitssysteem met procedures en werkinstructies waarmee we de kwaliteit van het onderzoeksproces borgen. Het Nivel kent een wetenschappelijke onderzoekersvergadering waarin junioren en senioren de opzet van onderzoeksvoorstellen, rapporten en andere publicaties bespreken om de kwaliteit daarvan te verhogen en goed onderzoek te stimuleren.

ISO certificering

Het Nivel is sinds 1999 gecertificeerd volgens de ISO-9001 normen. Dat betekent dat wij als instituut voldoen aan een aantal kwaliteitseisen ten aanzien van onze kernprocessen, de organisatie, de mensen in de organisatie en de partners. Elk jaar worden we daarvoor beoordeeld door middel van een externe audit.