OR Consultancy

OR Consultancy

Mensen horen mee te kunnen praten over besluiten die hen aangaan.
Besluiten worden beter als zij gedragen worden door de mensen die erbij betrokken zijn.

Als specialist in medezeggenschap biedt OR Consultancy ondernemingsraden, bestuurders, HR-functionarissen en toezichthouders oplossingen die de medezeggenschap in hun organisatie verbeteren en het medezeggenschapsproces verdiepen en versnellen.

Dit doen wij vanuit de gedachte dat een soortgelijk vraagstuk op meerdere manieren kan worden opgepakt, onder andere via advies, begeleiding en maatwerktrainingen waarin toegesneden op de behoefte van onze klant kennis wordt gedeeld en toegepast.

Als consultants brengen wij door zakelijk handelen een degelijk en onderbouwd advies uit.

Hierbij zijn wij:

  • Resultaatgericht: wij streven naar doeltreffende duurzame verandering.
  • Kennis gedreven: wij werken vanuit een objectief standpunt.
  • Up to date: wij werken met scherpte op actualiteit.
  • Creatief: wij hebben (in- en) verbeeldingskracht, denken ‘out of the box’ en oplossingsgericht.
  • Mensgericht: wij hebben focus op de impact van ons advies op alle partijen en verhoudingen.

Locatie

Kraaivenstraat 25-55 A, 5048 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps