SLO

SLO

SLO is het landelijk expertisecentrum voor het curriculum. We hebben een unieke focus: de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. Het curriculum is een belangrijk fundament voor goed onderwijs. Om leerlingen voor te bereiden op hun toekomst zetten wij onze kennis en ervaring in voor een doordacht curriculum. We baseren ons hierbij op maatschappelijke ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten. Dit doen we in
opdracht van OCW en we doen het niet alleen: samen met leraren, schoolleiders en andere partners dragen we bij aan de kwaliteit van het onderwijs.

Bij curriculumontwikkeling zijn samenwerking en samenhang sleutelwoorden. Samenwerking, omdat veel partijen betrokken zijn bij curriculumontwikkeling. We werken samen met leraren en scholen en allerlei landelijke partners. Samenhang, omdat leerplannen vragen om een overdacht verband zowel in de lengte (het ene onderwerp bouwt voort op het ander) als in de breedte (vakken, leergebieden en vakoverstijgende thema's raken elkaar).

Voor meer informatie over SLO, onze taken, producten, diensten en onze vacatures? Neem een kijkje op www.slo.nl!

Locatie

Stationsplein 15, 3818 LE, Amersfoort

Bekijk op Google Maps