Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

SWOV is het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek. Het is onze missie om met kennis uit wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan een veiliger wegverkeer. SWOV is inhoudelijk onafhankelijk. Onze werkwijze is gericht op interdisciplinaire samenwerking, zowel intern als met instellingen in binnen- en buitenland. SWOV-kennis is openbaar. Binnen SWOV heerst een goed onderzoeksklimaat en een open en collegiale werksfeer. De onderzoekers hebben diverse academische achtergronden, zoals natuurkunde, wiskunde, psychologie, sociologie, werktuigbouwkunde, sociale geografie en civiele techniek.
SWOV stimuleert haar experts om zich verder te ontwikkelen op hun vakgebied en begeleidt ze bij hun promotieonderzoek. SWOV is een veelgevraagde internationale onderzoekspartner. Ontmoet de onderzoekers op swov.nl/experts.

Onderzoek
SWOV speelt in op nieuwe ontwikkelingen en het onderzoek is verdeeld over tien thema’s. Binnen elk thema worden verschillende projecten uitgevoerd. Onze website houdt u op de hoogte van de laatste stand van zaken binnen elk thema en elk project. SWOV gebruikt bij haar onderzoek veel nieuwe technologieën en onderzoeksmethoden. Dit zijn bijvoorbeeld een rijsimulator, eye-trackers en meetapparatuur in auto’s of op fietsen. Ook heeft SWOV een speciaal team voor diepteonderzoek. Dit type onderzoek geeft inzicht in de factoren en omstandigheden die een rol spelen bij het ontstaan van bepaalde typen verkeersongevallen en de letsels die daaruit voortkomen. Contacten met onderzoekers en verkeerskundigen in binnen- en buitenland dragen eraan bij de SWOVkennis actueel te houden. Lees meer over de onderzoeksmethodes, thema’s en de projecten op swov.nl/onderzoek.

Locatie

Bezuidenhoutseweg 62, 2594 AW, Den Haag

Bekijk op Google Maps