VfPf

Vervangingsfonds en Participatiefonds

”In het onderwijs haalt iedereen het maximale uit zichzelf en samen halen we het maximale uit de sector.”

Voor het onderwijs

Als de vervangings- en werkloosheidskosten in de sector laag zijn, dan kunnen schoolbesturen hun budget aanwenden waar dat voor bedoeld is: het onderwijs. Het Vervangingsfonds en Participatiefonds zijn om die reden in de jaren ’90 opgericht. Enerzijds voor de administratieve afhandeling voor het vergoeden van de kosten, anderzijds om schoolbesturen te helpen hun organisatie gezond te krijgen en te houden. En dat is nog steeds zo.

Wij richten ons op alle schoolbesturen in het primair onderwijs. Omdat wij als zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) ook overheidsorganisaties zijn, bieden wij onze dienstverlening zonder winstoogmerk aan.

Het Vervangingsfonds helpt schoolbesturen in het primair onderwijs om hun schoolorganisatie gezond te maken en te houden. Leerkrachten staan met plezier voor de klas. En valt een medewerker onverhoopt toch uit, dan betaalt het fonds de kosten voor vervanging als het schoolbestuur bij het Vervangingsfonds is aangesloten.

Het Participatiefonds wil zoveel mogelijk onderwijspersoneel voor het primair onderwijs behouden. Het fonds doet dit onder andere door het bieden van intensieve re-integratietrajecten en te bemiddelen bij vacatures. Daarnaast vangt het Participatiefonds het financiële risico op als een schoolbestuur onverhoopt toch afscheid moet nemen van een medewerker.

Meer lezen

 

Locatie

Boompjes 40, 3011 XB, rotterdam

Bekijk op Google Maps