Verwey-Jonker Instituut

Verwey-Jonker Instituut

Het Verwey-Jonker Instituut hecht waarde aan het erkennen en waarderen van verschillen tussen mensen om daarmee bij te dragen aan een optimaal functionerende organisatie. Wij streven dan ook naar een divers samengesteld personeelsbestand waarbij onze werknemers verschillen van geslacht, leeftijd, godsdienst, etnische achtergrond, seksuele voorkeur en arbeidsbeperkingen.

Locatie

Kromme Nieuwegracht 6, 3512 HG, Utrecht

Bekijk op Google Maps