Waag

Over Waag

'Technologie is niet neutraal.'

Technologie is niet neutraal. Waag versterkt kritische reflectie op technologie, ontwikkelt technologische en maatschappelijke ontwerpvaardigheden en stimuleert sociale innovatie.

Waag werkt in een team van ontwerpers, kunstenaars en wetenschappers, dat publieke onderzoeksmethoden toepast op technologie en de samenleving. Daarmee stelt Waag zoveel mogelijk mensen in staat mee te ontwerpen aan een open, eerlijke en inclusieve toekomst.

Missie

Waag Futurelab draagt bij aan het onderzoek, het ontwerp en de ontwikkeling van een duurzame, rechtvaardige samenleving.

  • Door gezamenlijk opkomende technologie te onderzoeken en onderliggende culturele aannames te bevragen.
  • Door te experimenteren en alternatieven te ontwerpen op basis van publieke waarden.
  • Door met de samenleving te ontwikkelen aan een open, eerlijke en inclusieve toekomst.

Waag onderzoeklabs

Waag bestaat uit tien onderzoeklabs, die vanuit verschillende thema’s onderzoek doen naar technologie en samenleving. De labs maken gebruik van onderzoeksmethoden om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen mee te kunnen ontwerpen aan onze toekomst. We noemen dit public research. Hierbij staat de leefwereld en het handelingsperspectief van burgers centraal.

Bezoek onze website voor meer informatie.

Locatie

Nieuwmarkt 4, 1012 CR, Amsterdam

Bekijk op Google Maps