Zuiderzeemuseum

Zuiderzeemuseum

Over het Zuiderzeemuseum
Het Zuiderzeemuseum bestaat uit een buitenmuseum en een binnenmuseum. Het onderscheidt zich van alle andere openluchtmusea in de wereld door het feit dat een grote infrastructurele ingreep (Afsluitdijk) de directe aanleiding vormde om de daardoor verdwijnende Zuiderzeecultuur te behouden. Het maritieme karakter, het hanteren van een tijdvak (1880 -1932) en het kennen van de bewonersgeschiedenis van de panden maken het buitenmuseum uniek. Het wordt geroemd om het samenhangend geheel van 150 historische collectiepanden, interieurs, straten, beplanting, water, ambachten en levende geschiedenis. Dit zorgt voor een beleving waarbij alle zintuigen worden aangesproken en bezoekers nadrukkelijk worden uitgenodigd om actief deel te nemen aan het grote aantal activiteiten. Het buitenmuseum brengt bezoekers op een prettige manier in aanraking met het historisch erfgoed van de Zuiderzee. Het trekt daarmee een zeer breed publiek waarbij vooral de grote aantallen scholieren, families, buitenlandse toeristen en niet traditionele museumbezoekers opvallend zijn.
Het binnenmuseum vormt de schatkamer van het museum. Naast de beroemde Schepenhal en de permanente tentoonstelling met topstukken uit het Zuiderzeegebied worden daar tijdelijke presentaties aangeboden.
Het museum verbindt het verleden met het heden en blijft zodoende relevant voor huidige en toekomstige generaties.

Locatie

Wierdijk 18, 1601 LA, Enkhuizen

Bekijk op Google Maps