De vacatures die met dit icoontje worden aangegeven, zijn posities voor PhD studenten. Promotiestudenten verschillen in een aantal opzichten van de reguliere promovendi in Nederland:

  • Promotiestudenten hebben de studentstatus in plaats van werknemersstatus bij de instelling. Ze betalen collegegeld, welke (deels) kan worden kwijtgescholden door de instelling;
  • Promotiestudenten maken hun eigen promotievoorstel in plaats van deelname aan een bestaand onderzoek;
  • Promotiestudenten hoeven geen onderwijs te geven;
  • Promotiestudenten krijgen geen dienstverband bij de instelling en krijgen dus geen vakantiegeld of pensioenopbouw. Wel hebben ze dezelfde sociale zekerheid als werknemers;
  • Promotiestudenten ontvangen een beurs gedurende vier jaar.

Lees meer informatie over het experiment om te promoveren met een beurs.