Vacatures hogescholen

Na je promotietraject sta je voor een belangrijke keuze: bouw je je carrière in de wetenschap verder uit, kies je voor een loopbaan in het bedrijfsleven of bij de overheid? Of, ga je aan de slag bij een hogeschool? Werken bij een hogeschool valt vaak buiten het blikveld van (recent) gepromoveerden. Toch hebben hogescholen veel te bieden aan promovendi. De vacatures bij hogescholen kun je op AcademicTransfer herkennen aan het icoontje.

Ontdek de mogelijkheden in het hbo

Omdat hogescholen sterk de focus leggen op de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en ondernemen, is er een groeiende vraag naar gepromoveerden. De mogelijkheden zijn divers:  

Lectoren en associate lectoren

Lectoren zijn de trekkers van kenniskringen die in het hbo rondom inhoudelijke thema’s zijn opgezet. Van lectoren wordt naast een promotie ook een goed (regionaal) netwerk in het beroepsveld verwacht. De ‘associate lectoren’, die in sommige kenniskringen naast de lector het onderzoek coördineren, zijn vaak gepromoveerd of daarmee bezig.  

Staffuncties

Beleidsmedewerkers, faculteits- en instituutsdirecteuren en managers van kenniscentra, die regelmatig moeten beslissen over budgetten en voorstellen voor onderzoek. 

Hoofddocenten, hogeschooldocenten of senior docenten

Docenten die de taak hebben het vak en de onderwijsontwikkeling inhoudelijk te trekken.

Onderzoeker

Functies waarin een zwaar accent ligt op het doen van praktijkgericht onderzoek. Onderzoekers worden ook bij het onderwijs betrokken.

Docenten aan een masteropleiding

Voor docenten aan een hbo-master is een promotie zeker een aanbeveling. Achtergrond hiervan is het streven dat elke docent een opleidingsniveau dient te hebben hoger dan het niveau waarvoor hij/zij opleidt. In de mastertak van een hogeschool zouden dus alleen gepromoveerde docenten kunnen werken. Bij de bestaande masteropleidingen is dit meestal nog niet het geval.

Overige taken en rollen

Er zijn verder nog diverse taken en rollen binnen de hogescholen, waarbij een promotie wenselijk is. Dat gaat bijvoorbeeld om de begeleiders van interne promovendi, afstudeercoördinatoren en (mede-) verantwoordelijken voor onderzoekslijnen in het onderwijsprogramma.

Hogescholen: Groeiend aantal academici

Er zijn in Nederland 38 bekostigde hogescholen, die net als de universiteiten zowel bachelor- als masteropleidingen aanbieden. De afgelopen tien jaar is de wettelijke onderzoekstaak van de hogescholen gestaag gegroeid. Ook het aantal collega’s in het hbo met een academische graad is toegenomen. Inmiddels is 70 procent van de hbo-docenten academisch opgeleid of gepromoveerd. Dit aandeel zal de komende jaren verder groeien. Dit komt doordat hogescholen de ambitie hebben om een onderzoeks- en kennisgerichte attitude als basishouding gangbaar te maken. Binnen veel hogescholen is daardoor vaker en voor meer functies - zowel docent-, onderzoek- als managementfuncties - een promotie een vereiste.

Hogescholen zoeken jouw kwaliteiten als gepromoveerde

Hou je van onderwijs geven en wil je daarnaast onderzoek blijven doen? Als gepromoveerde kun jij zorgen voor een bredere kijk op je vak, en daarmee een impuls geven aan de kwaliteit van het onderzoek, maar ook van het onderwijs. Ook breng je als gepromoveerde van buiten nieuwe (onderzoeks)netwerken mee, die voor de hogeschool waardevol zijn.

Inhoudelijke uitdaging

Met kenniskringen en de lectoren profileren hogescholen zich meer en meer als kennisinstellingen en als ‘universities of applied sciences’. Hogescholen werken in onderzoek en onderwijs vaak actief samen met universiteiten en kennisintensieve bedrijven. Je taken variëren van onderzoek en onderwijsontwikkeling tot het begeleiden van scripties of interne promoties.

Wat maakt een hogeschool zo aantrekkelijk?

  • Je werkt in een omgeving, waarin het opleiden van studenten en het overdragen van kennis centraal staan.
  • Er is een sterke relatie met de praktijk, wat zowel in het onderwijs als in het onderzoek te merken is. Zo kun je een directe bijdrage leveren aan het oplossen van praktische en maatschappelijke vraagstukken. Een combinatie van onderwijs en onderzoek is prima mogelijk.
  • Eigen initiatief wordt gewaardeerd en je werkt veel in teamverband. Een groot pluspunt wanneer je het werk als onderzoeker nu te solistisch vindt.
  • Hogescholen hebben een prima cao, met aan de universiteit vergelijkbare arbeidsvoorwaarden. Werken in deeltijd is prima mogelijk. Ook krijg je alle ruimte om je vakkennis en competenties te blijven ontwikkelen.